Günlük hayatta sıkça kullandığımız bir kavram olan saniye, herkesin mutlaka her gün kullandığı bir ölçü birimidir. Peki, 1 saniye kaç salise eder? İşte cevabı.

Saniye, uluslararası olarak kullanılan bir zaman ölçüsüne verilen isimdir. Saniye adlı ölçü birimi, “Sezyum-133 atomunun farklı hyperfine seviyeleri arasındaki radyasyonun belirli bir periyoda denk gelen süresi” diye belirtilir. Saniyenin, saniyeden sonra gelen alt ölçü birimine ise salise ismi verilmektedir.

1 saniye kaç salisedir?

Saat standart bir ölçü birimidir. Standart ölçü birimi olan saat, toplamda 60 dakikanın bir araya gelmesiyle oluşur. Dakikalar kendi içerisinde de 60 saniyeye ayrılır. 1 saniyede ise toplamda 60 salise bulunur. Saliseyi, 1 saniyenin altmışta biri olarak kabul etmek mümkündür ve zaten bu şekilde kabul edilir.

Ancak spor müsabakaları ve kronometreler gibi bazı yerlerde 1 saniye 100 salise olarak zamanlanır ve buna göre bir hesap yapılır. Burada bahsedilen salise sayısı esasında 100 değildir; burada bahsedilen 100, birime verilen isimdir. Buna bağlı olarak saniyenin 100’de 1’i salisedir. Bunun gerçek ismi de santisaniyedir ve santisaniye “cs” diye kısaltılır. Yani santisaniye salise değildir. Buna karşılık olarak genellikle atletizm gibi spor müsabakalarında saniye bu şekilde ilerler ve salise olarak nitelendirilir. Salise esasında bambaşka bir kavramın ismidir.

1 saniyenin milisaniye ve mikrosaniye cinsinden karşılığı nedir?

Bir ölçü birimi, 10’un katı olan sayılar ile çarpılır ya da bölünür ise başka isimlerle nitelendirilir. Örnek verilmek istenirse, saniye 10’un katlarıyla çarpılırsa bunlara verilecek isimler şu şekildedir: Dekasaniye, hektosaniye, kilosaniye, megasaniye. Bu durumun tam tersi bir durum düşünülür ise de sayı 10’la bölündüğünde desisaniye, santisaniye, milisaniye, mikrosaniye, nanosaniye diye adlandırılır. Saniyenin bine bölünmesi ile oluşturulan yeni birim ise milisaniye olarak isimlendirilir. Milisaniye biriminin sembolü de“ms” olarak ifade edilir. Mikrosaniye de milisaniyenin bine bölünmesi ile oluşur. Yani mikrosaniye esasında saniyenin milyonda biridir.

  • 1 saniye 60 salisedir. 1 saniye 100 santisaniyedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir