10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları

 •  1. Birim Giriş Sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25 Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

1. Din ile edebiyat içinde iyi mi bir ilişki bulunduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 • Yanıt: Dinî yaşam, edebî dönemleri belirleyen etkenlerden biridir. Edebiyatın dinî hayata, dinî yaşamın da edebiyata ve dile tesiri vardır. Gerek içerik gerek söz varlığı olarak din, edebî eserleri etkilemiştir. Bununla beraber dinî eserler de edebiyattan büyük seviyede yararlanmıştır.

2. Dinî içerikli bir edebî metin yazmak isteseniz hangi edebî türü tercih edersiniz? Niçin?

 • Yanıt: Şiir, öykü yada  roman olabilir. 

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “Din, bireyi mukaddes duygu, ortak bilinç ve vicdan çevresinde birleştirir.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Lügat’ünden denetim ediniz.

 • Yanıt:

Mukaddes: kuvvetli bir dinsel saygı uyandıran ya da uyandırması ihtiyaç duyulan.Bilinç: insanoğlunun kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, idrak etme, kavrama, fark etme yetisi.

2. Metinden yola çıkarak dinin edebiyattaki yeriyle ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz?

 • Yanıt: İnsanların hayatlarını kuşatan, ahiretlerini mamur etme iddiası taşıyan dinin, edebiyatı etkilememesi düşünülemez. Düşünülemez şu sebeple din, öğretisiyle insanlara hem bir yaşam tasavvuru sunar hem de bu öğretide kullandığı dille ve bir şey anlatırken seçtiği sembollerle, yapmış olduğu benzetmelerle bir zihin de inşa eder. Din tarafınca zihni inşa edilen bu insanoğlunun ise hem hayatında hem de eserlerinde dinin tesiri bir halde görünür kaçınılmaz olarak.

3. “Bu sanat, bir devrin, bir toplumun hissiyatını, inançlarını, irfanını, bilgilerini, algılarını, kavrayışını ve güzel duyu dünyasını yansıtan ayna konumundadır.” cümlesinden yola çıkarak edebiyatın toplumsal işlevi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 • Yanıt: Edebiyat ilişkin olduğu toplumu yansıtır, yazınsal ürünlerde toplumun izlerini görmek mümkündür. -Edebiyatın toplumu değişiklik yapma ve yönlendirme işlevi de vardır. 

4. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Bunların tercih edilmesinin ifade biçimine katkısını söyleyiniz.

 • Yanıt: Tanımlama, benzetme, karşılaştırma, örneklendirme… Metinde açıklayıcı ifade biçimi kullanıldığı için bu düşünceyi geliştirme yolları metinde anlatılanların daha iyi ifade edilmesine, açık ve anlaşılır olmasına katkı sağlıyor. 

5. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

 • Yanıt: 

Teması: din-edebiyat ilişkisi

Mevzusu: Edebiyat araştırmacılarının din-edebiyat ilişkisine ehemmiyet, dini metinlerin insanlarda oluşturduğu tesir, İslamlaşmasının edebiyata tesirleri…

6. Metnin üslubu ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.

 • Yanıt: Metin öğretici bir kalite taşımış olduğu için nesnel bir tutumla açık, anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. 

7. Metinde anlatıcı ile yazarın aynı şahıs olmasını neye bağlıyorsunuz? Açıklayınız.

 • Yanıt: Metnin öğretici olmasına bağlıyorum.

8. Metindeki ana fikir ile destek düşünceleri belirleyiniz. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız.

 • Yanıt:

Ana Fikir:Edebiyatın dinî hayata, dinî yaşamın da edebiyata ve dile tesiri vardır.Destek Düşünceler: Din güzel duyu duyguyu besleyen mühim bir kaynaktır. İslamlaşmayla beraber edebiyat ve din ilişkisi daha varlıklı bir kalite kazanmıştır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

1. Metinden alınan “Böylece dindar şahıs, mukaddes kitabı okurken edebî bir bilince ve dil zevkine de ulaşır.” cümlesinde altı çizili kelimeler ünlüyle başlamış olan ek aldıklarında kelimenin sonundaki sert ünsüzler yumuşamıştır. Siz de okuduğunuz metinden buna benzer örnekler bulunuz. Bulduğunuz örneklerin altını çiziniz.

 • Yanıt: –gücünden –getirmiş olduğu –sürecinde

2. Okuduğunuz metinden alınan “Nitekim Türkler, İslamlaşma sürecinde doğal bir kültür değişimi yaşamış, yeni bir güzel duyu anlayış içinde kendilerini bulmuşlardır.” cümlesinde virgüllerin aynı amaçla kullanılıp kullanılmadığını açıklayınız.

 • Yanıt: –İlk virgül işareti,  yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konmuştur. İkinci virgül ise sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Bu yazımızda sizlere “10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 17, 18, 19, 20” ders notlarını paylaştık. Bununla beraber öteki talebe arkadaşlarınıza bizi önermeyi ihmal etmeyin 🙂

5 Yıldız Bizi Mutlu Eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir