Anonim şirket ; bir unvana haiz, sermayesi paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı bir tek mal varlığı sorumlu bulunan şirkettir.  Bu firmalar gerçek ya da tüzel kişiler tarafınca minimum 50.000 TL ana para ile kurulurlar. Bu şirketlerin müessese amacı ileride gerçekleşme ihtimali bulunan oldukça büyük boyuttaki ekonomik faaliyetlerin yönetilmesidir. Sadece bu yönetim çoğunluk esasına dayanır.

 • Kişi Şirketi Nasıl Kurulur? 
 • Limited Şirket Nasıl Kurulur?
 • Anonim Şirket Özellikleri Nedir?
 • Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
 • Anonim Şirket Kurmanın Avantajları Nedir?
 • İzine Doğal olarak Anonim Firmalar Nedir?
 • Anonim Şirketlerde Vergisel Durum
 • Anonim Şirket Özellikleri Nedir?

  Anonim şirket özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Gerçek ya da tüzel kişiler tarafınca kurulur.
  • Bu şirket kurulum aşamasında bir ya da birden fazla hisse sahipleriyle kullanılabilir.
  • Firmanın ortak sayısı sınırsızdır.
  • Bu şirket türünde hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz.
  • Kanunen yasal olan her alanda kurulabilmektedir.
  • Şirketteki ortakların kamu borçları mevzusunda sorumlulukları bulunmayıp ortaya koydukları mal varlığı kadar borçtan sorumludurlar.
  • Hisselerin devri sözleşme ile yapılmakta olup hisselerin devir işlemi esnasında noter onayı ya da tecim sicilinde tescil koşulu bulunmaz.
  • Anonim şirket kuran şahıs gerçek kişiyse ve hisseler şirket kuruluşundan sonrasında 2 yıl içinde satılırsa şirketi kuran şahıs gelir vergisi öder. Hisselerin eğer 2 seneden sonrasında satışı gerçekleşirse şirketi kuran kişinin gelir vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmaz.
  • Bu şirket türünde yönetim kurulu üyeleri gerçek şahıs ya da tüzel şahıs olabilir.
  • Bu şirket için ana para miktarı minimum 50.000 TL’dir.
  • Bu şirket türü halka arz edilebilir.

  Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

  Anonim şirket kurulurken belli  aşamalardan geçilmesi gerekmektedir. Bu aşamalar şu şekildedir:

  • Öncelik olarak ilgili tecim odasına kayıt yaptırılmalıdır.
  • Ondan sonra vergi dairesine gidilerek mükellefiyet açtırmak için başvurulması gerekir.
  • Firmanın adresi neresi olacaksa o adres belirlenmeli ve kira kontratı yapılmalıdır. Bu aşamada ek olarak firmanın ana sözleşmesi hazırlanmış olur.
  • NACE kodu ve şirket unvanı belirlemelidir.
  • Tecim Sicil Müdürlüğü’nde ana sözleşme imzalanmalı ve imza beyannamesi yazılı beyannameyle beraber teslim edilmelidir.
  • Mali müşavir vergi dairesinden vergi numarası almalıdır.
  • İmza beyannamesi, vergi numarası ve ana sözleşmeyle beraber bankaya gidilerek şirket için banka hesabı açtırılmalıdır ve bu hesaba şirket sermayesinin çeyreği kadar olan miktarı yatırılmalıdır.
  • Mali müşavir tecim odasına müracaat yapmalıdır.
  • Şirket kaydı yapıldıktan sonrasında notere tekrardan gidilerek imza sirküleri hazırlanmalıdır.
  • Tescil tamamlandıktan sonrasında mali müşavir resmi defteri Tecim Sicil Müdürlüğü’ne onay ettirmelidir.
  • Vergi dairesi kaydı için başvurularak vergi levhası çıkarılmalıdır.
  • Vergi dairesinin şirket adresini gelip incelemesinden sonrasında şirket kurulumu tamamlanmış olur.

  Anonim Şirket Nasıl Kurulur

  Anonim Şirket Kurmanın Avantajları Nedir?

  Anonim şirket kurmanın avantajları şu şekildedir:

  • Bu şirketlerdeki ortaklar, ortaya koydukları ana para kadar şirket borcundan sorumludurlar.
  • Şirketteki ortaklar kamu borçlarından görevli değildirler. Böylece şirket ortaklarının mal varlığı firmanın uğrayacağı zarar ve risklerden tamamen bağımsız hale gelmiş olur.
  • Bu şirket türünde ana para oranı devrinin noterde onaylanma zorunluluğu yoktur. Bu durum da firmanın kurulmasına kolaylık sağlamaktadır.

  İzine Doğal olarak Anonim Firmalar Nedir?

  İzne doğal olarak anonim firmalar aşağıdaki gibidir:

  • Bankalar
  • Finansal Kiralama şirketleri
  • Faktoring şirketleri
  •  Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri
  • Varlık yönetim şirketleri
  • Sigorta şirketleri
  • Anonim şirket şeklinde kurulmuş olan holdingler
  • Döviz bürosu işletmekte olan firmalar
  • Halka açık mağazacılıkla uğraşan firmalar
  • Ziraat ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri
  • Ürün borsası şirketleri
  • Bağımsız denetim şirketleri
  • Nezaret şirketleri
  • Teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin yönetici şirketleri
  • Ana para Piyasası Kanunu’na doğal olarak olan firmalar
  • Özgür bölge kurucusu ve işleticisi olan firmalar

  Anonim Şirketlerde Vergisel Durum

  Anonim şirketlerde vergisel durum şu şekildedir:

  • Bu firmalar kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdürler.
  • Bu şirkette de limited şirkette olduğu benzer biçimde tüm beyannameler elektronik ortamda verilmektedir.
  • Bu şirketlerde kurumlar vergisi oranı meydana getirilen hisse dilimlerine nazaran değişkenlik göstermektedir.
  • Çalışanlar, gerçek kişilerden kiralamış oldukları işyerleri ve almış oldukları özgür meslek hizmetleri için bildirge verip gelir vergisi stopajı öderler.
  • Şirket için bildirge aylık olarak verilebileceği benzer biçimde çalışan sayısı eğer 10 kişinin altındaysa üç ayda bir de verilebilir.
  • Bu şirketteki ortaklar her ay Katma Kıymet Vergisi beyannamesi verirler.
  • Şirket ortakları her üç ayda bir Kurum Geçici Vergisi beyannamesi verirler.
  • Bu şirket ortakları her ay damga vergisi beyannamesi verirler.
  • Anonim şirket kâr oranı dağıttığı vakit dağıtmış olduğu kâr oranı üstünden gelir vergisi stopajı yapmaktadır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir