Borçlanma ve alacaklı olma ilişkisi, hukuki bir süreç içerisinde düzenlenmesi gereken süreçlerin başında gelir. Borçlu olacak veya borçlu olan kişinin, alacaklı olan tarafa güvence vermesi ve diğer güven unsurlarının tam olarak kurulmuş olması sonucunda da borç ilişkisi kurulmuş olacaktır.

Borçlu olan tarafın en güven vaat edici unsuru, kendi üzerine olan bir malvarlığının karşı tarafa gösterilmesiyle gerçekleşecektir. Ancak bazı durumlarda, borçlunun üzerine kayıtlı olan herhangi bir mal varlığı olmamasına rağmen borç durumu söz konusu olabilir. Bu durumlarda; borçlunun üzerine mal olmadığı durumlarda neler yapılabilir, alternatif çözüm seçenekleri nelerdir, borçlu kendisine neleri teminat olarak gösterebilir, başlıkları da kavranmalıdır.

Borçlunun Üzerine Mal Yoksa Borç İlişkisi Kurulabilir mi?

Günlük hayat içerisinde yapılacak olan ve basit düzey borç ilişkisini gerektiren durumlarda, borçlunun üzerine mal varlığının olup olmamasına bakılmaz. Belirtilen durumdaki borç ilişkileri; küçük çaplı gıda alışverişlerini, perakende olacak şekilde elektronik aletlerinin alınmasını ve senet içermeyen düzeydeki para akışlarını kapsayacak şekilde gerçekleşir.

Ancak bazı borç ilişkilerinde, borçlunun üzerine kayıtlı olması gereken taşınır, taşınmaz veya doğrudan para olarak bulunan malvarlığının olması gerekir. Belirtilenlerden herhangi birinin olmaması halinde ise, alternatif güvence seçeneklerine bakılarak borç ilişkisini kurmak mümkündür.

Borçlunun Üzerine Mal Yoksa Neler Yapılmalıdır?

Borçlu olan kişinin üzerine kayıtlı malvarlığının olmaması durumunda, bazı durumların özenle kontrol edilmesi ve borç ilişkisi için istenen şartların sağlanması gerekecektir.

Bu şartlar ve durumlar:

  • Borçlu olmak isteyen kişinin sigortalı bir işte, asgari düzeyde alınan maaşlar için en az altı aylık bir süre için çalışmış olması ve çalışmalarına devam ediyor olması gerekir. Asgari düzeyden daha yüksek tutarlarda alınan maaşlar için ise, yatırılan sigorta primlerinin değerlendirilmesiyle kaç ay çalışılmış olması gerektiği bulunacaktır.
  • Malvarlığı olmayan kişiye kefil olabilecek durumda olan ve mümkünse malvarlığı olan bir kefilin atanması gerekir.
  • Malvarlığı olmamasına karşın, borç durumunu yapacak olduğu çalışmalar ve işlemlerle sonlandırabilecek potansiyelde olunması gerekir.
  • Alacaklı olan tarafın, malvarlığı olmayan borçlu ile geçerli şekilde kurulmuş bir senet hazırlaması gerekir.

Bu durumların sağlanması, borçlunun üzerine kaydedilmiş olan herhangi bir malvarlığı olmaması halinde dahi borç ilişkisini geçerli kılacaktır.

Borçlunun Üzerine Malvarlığı Yoksa Nasıl İşlem Yapılmalıdır?

Borç ilişkisi sonrasında verecekli konumda olan taraf, kendi üzerinde bulunan değerli malvarlığı olmadığı zaman diğer aşamalara geçmelidir. İlk olarak, borçlunun dara düşmesi halinde borcu üstlenmeye yetkin durumda olacak bir kefil tayin edilir. Borçlunun tanımış olduğu, borcunu ödeyeceğini garanti edebileceği ve kefil olarak imza atabilecek birisi bulunmalıdır.

Bu kişi, borç sözleşmesi üzerine imza atacak ve borçlunun ödeme yapamadığı durumlarda borcu ödemeyi göze alacak kişi olmalıdır. Kişinin kendi ailesinden birinin kefil olabileceği gibi, tanınan insanlardan da kefil tayin etmek mümkündür. Kefil bulunamadığı zamanlarda ise, borçlunun potansiyeli olan bir işte çalışması ve çalışmaları sonucunda borcundan düşülmesi söz konusu olabilir.

Örnek olarak, borç ilişkisi sonrasında üzerinde malvarlığı olmayan bir kişinin bir inşaatın yapımında çalışması mümkündür. Bu çalışmalar sonrasında, çalışma bedelince para miktarının borçtan düşürülmesi sağlanabilir. Ayrıca, sigortalı olarak çalışan insanların kredi çekme potansiyelleri söz konusudur.

Bu şekilde çalışan insanların borçlu konumda olması halinde, malvarlıkları olmamasına rağmen kredi çekmeleri oldukça kolaydır. Doğal olarak da sigortalı çalışmanın güvence olarak gösterilmesi ve malvarlığının olmamasına rağmen borç ilişkisinin kurulması mümkündür.

Borçlunun Üzerine Mal Yoksa Hangi Durumlarda Borç İlişkisi Kurulamaz?

Borçlunun üzerine malvarlığı bulunmadığı zaman, borç ilişkisinin kurulmasına engel olacak diğer durumların da olması halinde yargı yoluna gidilmesi gerekebilir. İlk olarak, borçlu olan tarafın sigortalı olarak çalışmama durumu söz konusu olabilir.

Sigortasız çalışan kişi, bankalardan alınacak kredi imkanlarından faydalanma şansı oldukça az olan bir kesimde yer alıyor olabilir. Bunun yanı sıra, daha önceden kredi almış olan ve ödemelerini gereken zaman aralıklarında yapmamış olan kişilerin de borçlu konumda olması mümkündür.

Kredi notunu düşürmüş olan borçlu taraf, kendisine kefil olacak ve kefil olma şartlarını taşıyan bir insan bulamazsa; borcun ödenmesinin yargıya taşınması, borç ilişkisinin iptal edilmesi ve borçlu olan kişinin borç ilişkisine uygun olmadan yeni işlemlerin yapılmaması dahi mümkündür. Doğal olarak, malvarlığı bulunmayan borçlunun her zaman kolay bir şekilde borç ilişkisi içerisinde yer edinebilecek olduğu söylenemez.

İzleyin: Borçlunun Mal Kaçırması, Üzerine bir şey olmayan birinden paranızı nasıl alırsınız? I Herkese Hukuk

https://www.youtube.com/watch?v=rJbLfHbVuMsVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Borçlunun Mal Kaçırması, Üzerine birşey olmayan birinden paranızı nasıl alırsınız? I Herkese Hukuk (https://www.youtube.com/watch?v=rJbLfHbVuMs)

Borçlunun Üzerine Mal Yoksa Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Borçlunun üzerine kaydedilmiş olan ve borçlu tarafa ait olan mal varlıkları; borcun ifa edilmediği zamanlarda, alacaklı olan tarafın hakkını alması için ve yargı yolunda zorluk yaşanmaması için teminat niteliğinde gösterilir. Doğal olarak malvarlığı olan bir borçlu, alacak ve everecek ilişkilerine rahat bir şekilde girebilir.

Ancak üzerinde malvarlığı olmayan ve borçlu konumda bulundurulmak istenen insanların; borç ilişkisinde mutlak suretle teminat göstermeleri ve bu teminatı belgelemiş olmaları, daha önceden kurulan borç ilişkilerinde güven kırıcı durumlara karışılmamış olması ve sigorta durumu olarak iyi bir durumda olan insanların seçilmesi doğru olacaktır. Bu sayede, borç ilişkisinde yaşanabilecek olan sorunların birçoğunun önüne geçmek mümkündür.

Ayrıca, borçlunun çalışma potansiyelinin olması veya üretecek olduğu işlerin alacaklı tarafından değerlendirilmesi de mümkün olan bir durumdur. Bu tür borç içeriklerinde, borçlunun üzerine mal kayıtlı olmasa dahi, yapılacak çalışmalardan faydalanmak amacıyla borç ilişkisi doğrulanmış olabilir.

Belirtilen şekilde yapılacak bir borç durumunda mutlaka sözleşme oluşturulmalıdır. Eğer imkan varsa avukatlar tarafından hazırlanan bu sözleşme, her iki tarafın da ortak menfaatlerini koruduğuna kanaat getirilerek imzalanmalıdır. Belirtilen durumların bilinmesi ve bu durumlara dikkat edilmesi halinde, malvarlığı olmayan tarafın da borçlu olması sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir