Bu probleminin her insana uyan tek bir cevabı yok. Her insan farklıdır ve günahın neticeleri kişinin durumuna gore ve geleneklere değişmiş olur. Bununla beraber, burun piercinglerinin bir tür günah bulunduğunu söylemek çoğu zaman güvenlidir. Bunun sebebi, vücutta kalıcı bir değişim olmaları ve geri alınması zor olabilir.

Burun piercingi uzun senelerdir mevcud ve hala popülerliğini sakınan bir uygulamadır. Sokaklarda yada toplumsal toplantılarda burnunda piercing olan insanları görmek ender değildir. Bazı alimler bu görüşe katılmasa da birçok Müslüman, burun deldirmenin bir ziyanı olmadığına inanmaktadır. Bu uygulamaya karşı temel itiraz, hepimizin gereksiz yere dikkat çekmemek için mütevazi giyinmemiz icap ettiğini belirten İslami esaslardan gelmektedir.

Günah, her Müslümanın aşina olduğu bir mevzudur. Günahın ne işe yaradığını ve niçin fena bir şey olarak kabul edildiğini idrak etmek fazlaca önemlidir. Birçok durumda günah, hem onu ​​işleyen şahıs hem de aileleri ve arkadaşları için ciddi sonuçlara yol açabilir. Günah, temelde İslam’ın öğretilerine aykırı olan her şeydir. Buna katliam, hırsızlık ve zina benzer biçimde şeyler dahildir.

Burun Deldirmek Niçin Günah?

Günahtan kaçınmak istemek doğaldır. Sonuçta, zararsız bulunduğunu düşündüğünüz bir şey için cezalandırılmak pek de mutlu bir tecrübe değil. Bundan dolayı bazı Müslümanlar, burun piercinginin bir tür günah olduğuna inanır. Bunun sebebi, burun piercinginin vücutta kalıcı bir değişim olmasıdır. Geri almak zor olabilir, bu da onu günah için fazlaca cezbedici bir hedef haline getirir. Bazıları ise süslenmenin geleneklere de uygunsa caiz bulunduğunu düşünürler.

Bir çok İslam âlimi, burun deldirmeyi Tanrı’a itaatsizlik olarak gördükleri için günah olarak kabul eder. İslam’da burun piercinginin günah olarak görülmesinin birkaç sebebi vardır. Birinci niçin, mukaddes sayılan kulak memeleri haricinde vücudun herhangi bir yerinin delinmesinin edepsizlik ve kendi vücuduna saygısızlık teşkil etmesidir. İkincisi, geçerli tıbbi sebepler olmadan meydana getirilen piercingler, enfeksiyon ve yara izi benzer biçimde sıhhat problemlerine yol açmasından meydana gelmektedir.

Burun Deldirmek İslami Kaynaklara Nazaran Günah Mı?

Burun piercingi günümüzde insanoğlu içinde yaygın bir eğilimdir. Popüler hale geldi zira modaya uygun görünüyor ve birçok insan bunu iyi görünmenin kolay bir yolu olarak görüyor. Sadece, bu trendin sizi şaşırtabilecek bazı yönleri var. Bazıları, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “”Peygamberimiz (s.a.v.) erkeklerden hanıma benzemeye çalışan ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara nalet etti.” [Buhari, Libas, 61-62 (5585-5886)]” söylediği rivayet edilmiş olduğu, İslam’a gore bilhassa adamların burun deldirmenin mekruh sayıldığına inanırlar.

İslam’a gore günah, Tanrı’ın kanun ve kurallarına aykırı bir davranıştır. İslami günahın bir tek dini emirleri çiğnemekle sınırı olan olmadığını akılda tutmak önemlidir. Günah, toplumsal normları ihlal etmek, başkalarına kasıtlı olarak zarar vermek yada İslami kıymet ve ilkelere aykırı olan öteki negatif eylemlere de atıfta bulunabilir.

Burun Deldirmek Hangi Günahlarla İlişkilendirilir?

Burun deldirmek, birçok günahla ilişkilendirildiği için İslam’da ciddi bir suçtur. Mesela, burun piercinginin bir gurur sembolü ve öteki kültürlerle bir bağlantı işareti olduğu düşünülmektedir. İslam’a gore günah, Kuran ve Sünnet’in öğretilerine aykırı olan her şeydir. Kuran, İslam’ın mukaddes kitabıdır ve Tanrı’tan gelen son vahiydir. İslam hukukunun temelidir. Sünnet, İslam’ın peygamberi olan Hz.Muhammed’in yoludur. Tüm Müslümanlar Kuran ve Sünnet’in öğretilerini takip etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla bu süreçte burun deldirmek günah olarak hadislerde görülmüştür. Kız evlatlarının kulaklarını delip küpe takması ise, caizdir ve uygundur. Fakat bunun haricinde burun, dil ve dudak benzer biçimde bölgelere delik delmek ve hızma takmak doğru bulunmamaktadır.

Hadislere Nazaran Burun Deldirmek Günah Mı?

Bazı görüş ve hadislere gore burun deldirme İslam’da günah ve itaatsizliğin bir işareti olarak görülür. Müslümanlar burnu yüzün ve vücudun bir parçası olarak görür ve bundan dolayı onu korumak önemlidir. Burun piercingi bir itaatsizlik eylemi olduğundan günah olarak görülür. Hem de günah olarak da görülür zira takan kişinin kendisini Tanrı’tan ayırdığına işaret eder.

Kuran’da Burun Deldirmekle İlgili Ayetler Var Mı?

Süs ve takılarla ilgili bir fazlaca ayet vardır. Birçok Müslüman alim, bu uygulamanın bir tek İslami olmadığını, bununla birlikte zararı olan ve tehlikeli bulunduğunu iddia ediyor. Bazı Müslümanlar tarafınca burun piercinginin günah olarak görülmesinin birkaç sebebi vardır. Bunun bir sebebi, vücuttaki en duyarlı yapılardan önde gelen nazal septumda kalıcı hasara yol açabilmesidir. Öteki bir niçin ise hijyenle ilgilidir. Burun piercingi, fizyolojik ve duygusal acıya niçin olması sebebiyle İslam’da günah olarak kabul edilir.

İzleyin: Burun Deldirmek Günah mı (Nihat Hatipoğlu)

https://www.youtube.com/watch?v=6BIBTfYcn3QVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: ▶Burun Deldirmek Günahmı (Nihat Hatipoğlu) (https://www.youtube.com/watch?v=6BIBTfYcn3Q)

Bazı İslam yorumcu alim, Tanrı’a isyan olarak görüldüğü için burun delmenin günah olduğuna inanır. Burnu delmek, Tanrı’ın yetkisine meydan okumak olarak görülür. Müslümanlar, İslam inancına haiz olmayan kişilerin yaşam tarzlarını yada modalarını öykünmek etmenin yada kopyalamanın yasak olduğuna inanırlar. Buna gore, burun piercingi, kişinin dini olarak Tanrı’a karşı bulunduğunu göstermenin bir yolu olarak görülmektedir. Netice olarak burun deldirmek ayetler ve hadislere günah olarak geçen bir eylemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir