İnsanlar bazı alışkanlıklarını ve yenilikler dinlerine uygun şekilde yerine getirirler. Bu kapsamda Müslüman bireyler de bazı davranışları İslamiyet’e uygun olmadığın öne sürülen sebebi ile yapmaktan kaçınırlar. Bu benzer biçimde uygun olmayan davranışlar çoğu zaman genç yaşlarda bireylerin yaptırmak istedikleri dövme benzer biçimde vücutlarında kalıcı olacak biçim değişimleridir. İslamiyet dinine mensup bireyler bu kapsamda piercing ya da hızma benzer biçimde burun deldirme işlemleri ile takılan takıları takmak adına burun deldirmenin günah olup olmadığını araştırıyorlar.

Burun deldirmek günah mıdır?

Burun deldirmenin günah olup olmadığı, piercing ya da hıza benzer biçimde buruna takılan takılar ile ilgili bir sorudur. Bireyler burunlarını deldirerek bu takıları takar ve kendilerinde biçim değişikliklerine giderler. Sadece bu biçim değişimine gidilmeden ilkin İslamiyet dinine mensup bireyler burun deldirmenin günah olup olmadığını araştırıyor. Burun deldirmek günah olduğu takdirde ise bunun dini olarak bir cezası olduğunda deldirilmemesi gerekiyor. Burun deldirmek İslam dinine nazaran insan fıtratını değiştirmeye yönelik bir hareket olduğundan caiz olmayan bir davranış olarak kabul edilmektedir. İslam dinine nazaran caiz olmayan u davranışın günah seviyesi ise erkekler için daha yüksektir. Burun deldirmek iki cinsiyetten insanoğlu için de günahtır.

Buruna hızma ve piercing takmak günah mıdır?

Buruna takılan hızma ya da piercing benzer biçimde takıların takılması İslam dinine nazaran günah olarak kabul edilmektedir. Bu günahı yükümlülüğü erkekler ve bayanlar için değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde hızma ve piercing takmak günahtan öte haram olarak kabul dilmektedir. İslam dini insan fıtratını değiştiren davranışları günah olarak kabul etmiş olduğu benzer biçimde, adamların hızma ve piercing takması hanımefendilere ilişkin olan bu takıları takmasından dolayı hanım davranışı sergileme olarak yorumlanır ve dinen haram kabul edilir. Hanımlarda hızma ve piercing takmak ise günahtır. Günah olma sebebi ise hanımefendilerin ziynetlerini kendilerine helal olmayan erkeklere göstermesinin günah olmasından kaynaklıdır. Evli olunmayan ya da aileden olmayan adamların hanımefendilerin ziynetini görmesi günah olduğundan yüze takılan piercing ve hızma İslam dinine nazaran günahtır.

Küpe takmak günah mıdır?

Küpe takmak se daha hafifçe bir davranış olarak kabul edilmektedir. Hanımefendilerin küpe takmasında İslam dinine nazaran herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. İslam dini küpeyi hanıma yasaklamamıştır. Küpe hanımefendilere yasaklanmamış olsa da, adamların küpe takması İslam dinine nazaran günah olarak kabul edilen bir davranıştır. Küpe takan, dövme yaptıran ya da hızma takmak için burun deldiren erkekler İslam dinine nazaran günah işlemiş sayılırlar.

Hızma ve piercing abdeste engel olur mu?

Vücudu deldirerek takılan hızma ve piercing abdestin alınması önünde bir engel oluşturmaz. bu delikler kapandığında iç kısımlarında kir dolması ya da açıkken çevresinin kirlenmesi ihtimaline karşı hızma ve piercing takılan bölge yıkanırken ya da abdest alırken bilhassa temizlenmelidir. Öte taraftan vücuda yapıştırılan hızmalar suyun deriye temasını engelleyeceği için abdeste engel olur. Bu yüzden eğer hızma ya da piercing takılacak ise, bu durumda burun deldirilerek takılması fazlaca daha doğru olacaktır.

Erkekler hangi takıları takabilir?

Adamların takabileceği bazı takılar bulunmaktadır. Erkekler hanımefendilerin taktığı altın takıları takamazlar. Sadece adamların gümüş takılar takmasında herhangi bir sakınca ulunmamaktadır. Erkekler için İslam dininin izin verdiği takılar çoğu zaman yüzük ve bilezik benzer biçimde takılardılar. Bunun haricinde küpe ve piercing benzer biçimde takılar erkekler için günah olarak kabul edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir