Çekişmeli boşanma davalarının açılabilmesi için, davanın açılacağı yetkili mahkemeye bir çekişmeli boşanma dilekçesi ile başvurulması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlanırken ne olursa olsun alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki danışmanlık hizmeti alınmalı ve çekişmeli boşanma dilekçesi, boşanma avukatı ile birlikte hazırlanmalıdır.

Çekişmeli boşanma yoluna giden evliliklerde eşlerin sıkça arattığı konulardan bir tanesi de çekişmeli boşanma dilekçesi iyi mi hazırlanmış olur, çekişmeli boşanma dilekçesi örneği şeklinde mevzular olmaktadır. Yazımızın ilerleyen kısmında bu soruların yanıtını vereceğiz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma dilekçesi, alanında uzman bir boşanma avukatı ile hazırlanmalı ve çekişmeli boşanma davası açılırken hakların yitirilmesine yol açmamalıdır. Sizlere örnek olabilmesi açısından yazımıza bir çekişmeli boşanma dilekçesi ekledik. Çekişmeli boşanma dilekçesi şu şekilde olabilir;

XXX AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI: (Bu kısma dava açan kişinin adı-soyadı ve TC Kimlik numarası)

ADRES: Dava açan şahsın açık ve bulunabilir adresi.

DAVALI: Dava açılmak istenen eşin adı soyadı (Var ise TC kimlik numarası, yoksa üzerine kayıtlı telefon numarası)

ADRES: Davalının açık ve bulunabilir adresi

DAVA KONUSU:

Bu bölümde, çekişmeli boşanma davasının açılmasına sebebiyet veren durumlar maddeler halinde yazılmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

Bu bölümde dava mevzusu maddelerin detaylı açıklamaları maddeler halinde yazılmalıdır. Davaya mevzu olan davranışların kanıtları vb. deliller dilekçeye ek olarak ekleniyor ise, bu bölümde eklenen eklerin de açıklamalarının yapılması gereklidir.

HUKUKİ NEDENLER: Bu bölümde ise dava mevzusu maddelerin hukuksal dayanaklarına / kanun maddelerine yer verilmelidir. Bu bölümde dikkat edilecek en temel husus, burada yer edinen maddelerin Türk Uygar Kanununda yer almasıdır. Bu bölümde yer alacak hukuki dayanaklar, Türk Uygar Kanunundaki maddelerden değişik olması imkansız.

DELİLLER: Dava mevzusu maddelerin delilleri, ispatları vb. dilekçeye eklenen tüm evrakların bu bölümde açıklanması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Bu bölümde da dava açan tarafın mahkemeden isteklerine yer verilir. Mesela;

 • Yukarıda dava mevzusu maddelerde belirttiğim suretiyle evlilik birlikteliğinin devam etmesinde hiçbir yarar bulunmadığının açıkça anlaşıldığına ve bu durumun sonucu olarak tarafların BOŞANMASINA
 • Ortaklaşa evlatların velayetinin anne/babaya bırakılmasına
 • İştirak ve nafaka talepleri
 • Davalının aleyhinde xx.xxx tutarında maddi/içsel tazminata hükmolunmasını talep ediyorum.

.…/…./2020

DAVACI                                                                                         DAVALI

Çekişmeli boşanma dilekçesi yukarıdaki örnekteki şeklinde hazırlanabilir fakat gene de oluşabilecek hak kayıplarını en aza indirebilmek için çekişmeli boşanma dilekçesinin uzman bir boşanma avukatı ile yazılması tavsiyemizdir.

Boşanma Dilekçesi Örneğine Yazılacak Boşanma Sebepleri Nedir?

Boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken lüzumlu olan bazı mevzular bulunur

Bunların en başlangıcında olan evliliğin bitirilme sebeplerinin açık ve net bir halde ortaya konması ve bunların boşanma davası dilekçe örneğine yazılması gerekmektedir. Dilekçenin mevzusu olabilecek boşanma sebepleri iki ana gruba ayrılır. Bu nedenler, genel boşanma sebepleri ve hususi boşanma sebepleridir.

Boşanmanın Genel Sebepleri Nedir?

Boşanma dilekçesi örneğine katabileceğiniz genel boşanma sebebi, evlilik birlikteliğinin temelinden sarsılma nedenidir. Evliliğin temelden sarsılması ile açıklanmak istenen şeyin halk içinde tabiri şiddetli geçimsizliktir.

Bu nedenler; kavga ve sürekli suretle süregelen sertlik şeklinde gözle görülür konulardır. Bu sebeplerin birisinin vuku bulması ile eş, boşanma davası dilekçesi örneğini bizzat şahsı tarafınca doldurarak ya da uzman bir boşanma avukatının danışmanlık hizmetini alarak, boşanma davası açabilecektir.

Dava neticesinde, yapmış olduğu araştırma neticesinde nihai bir karara hükmedecektir. Sebepler açık ve kafi görülürse boşanmaya karar verilecektir. Fakat mahkeme heyeti, başlatılan boşanma davasında ayrılık sonucuna da verebilecektir. Bahse mevzu olan ayrılık süresi ise 1-3 yıl içinde değişebilecektir. Bahsedilen durumlar ışığında boşanma dilekçesi örneğinin rehberliğinde bahsi geçen dava açılabilecektir.

Boşanma akabinde ya da boşanma davası esnasında ise; boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti ve tazminat mevzusunda talepleri ileri sürmek mümkündür.

Boşanmanın Hususi Sebepleri

Boşanma dilekçesi örneği içindeki ilgili alanlar doldurulmak kaydı ile hususi boşanma nedenlerini ileri sürerek de boşama davası açılabilir. Boşanma davasının açılması durumunda hususi sebepleri şu şekilde sayabiliriz.

 • Kabahat işleme ve onursuz Yaşam Sürme
 • Zina
 • Terk
 • Akıl Hastalığı
 • Hayata kast etme, pek fena yada onur kırıcı davranış sergileme

Kabahat İşleme ve Onursuz Yaşam Sürme

Kabahat işleme ve onursuz yaşam yaşama 4721 sayılı Türk Uygar Kanunun 163 no’lu maddesinde tanzim edilmiştir. Evliliğin sürdürülme esnasında eşlerden birisi; kabahat işler yada onursuz yaşam yaşamaya başlarsa, öteki eşin boşanma davası hakkı direkt bir halde dünyaya gelecektir. Eş eğer bir avukat tutmak istemezse boşanma dilekçesi örneğini doldurarak da boşanma davasını açabilir.

Zina

Zina bahsi, boşanma sebepleri içinde kim bilir en ağır olanıdır. Mevzunun ele alınıp düzenlenmiş olduğu kanun ise 4721 Sayılı Türk Uygar Kanunu 161. maddedir. Zina, eski TCK’da bir kabahat olarak düzenlenmişken, güncel ceza kanununca kabahat olarak nitelendirilmemektedir. Fakat öncelikli olarak belirttiğimiz şeklinde ağır bir boşanma davası nedenidir. Boşanma davası dilekçesi örneğine geçirilmek sureti ile dava açılabilecektir. Eşlerden herhangi biri aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde her durumda da 5 yıl içinde boşanma dilekçesi örneği ile mahkemeye başvurarak, boşanma davasını açmak durumundadır. Eşlerden biri, kendisine ihanet eden öteki eşin zinasını görmezden gelir ve onu affederse, bundan sonraki süreçte tekrar zinaya bağlı nedenden boşanma davası açma hakkını yitirecektir.

Terk

Terk, boşanma dilekçesi örneğine kaydedilebilecek hususi boşanma sebeplerinden biridir. Tanzim edilmiş olduğu kanun ise 4721 Sayılı Türk Uygar Kanunu 164. maddedir. Madde hükmüne nazaran, nedensiz ya da haksız bir halde aile evini terk eden eş, 6 ay içinde geri dönmez ise terk edilen eşe boşanma davası açabilme hakkı dünyaya gelecektir.

Akıl Hastalığı

4721 sayılı TMK 165.maddesinde aynı şekilde bir boşanma dilekçesi örneğine eklenebilecek sebep olan, akıl sağlığı durumunun yerinde olmaması şeklinde düzenlenmiştir. Fakat akıl sağlığı bozulması nedenini ileri sürerek boşanma davası açabilmek için şu şartlar aranır.

 • Eşlerden herhangi birinin, evlilik sonrasında akıl sağlığını yitirmiş olması,
 • Eşin, akıl hastalığına yakalanmasından dolayı öteki eşin bundan bu şekilde birlikteliği sürdüremeyecek durumda olması

Yönünde olmaktadır. Şartların vuku bulması durumunda boşanma dilekçesi örneği aracılığı ile boşanma davası açılabilecektir.

Hayata Kast, Pek Fena yada Onur Kırıcı Davranış

Eşin hayatına kast etme, fena davranışta bulunma, onur zedeleyen davranışlar şeklinde durumlara uğrayan eş, 6 ay içinde mahkemeye boşanma dilekçesi örneği ile müracaat yapmalıdır. Bu boşanma sebebinin hukuki kaynağını ise 4721 Sayılı Türk Uygar Kanunu Madde 162’de düzenlenmiştir.

Kaynak: https://okyanushukuk.com/bosanma-avukati/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir