Doğum Yapan Annelere Verilen Devlet Yardımları ve Devlet Destekleri, Yeni doğum meydana getiren annelere çeşitli yardımlar verilmektedir. Hanım istihdamını çoğaltmak ve genç nüfusu koruyabilmek adına devlet doğum sonrası annelere izin süresinden süt parasına çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar içinde doğum izni süresi, süt ödeneği, çocuk parası, iş görmezlik ödeneği şeklinde ödenekler yer alır.

Makalede Neler Var?

Doğum Yapan Annelere Verilen Devlet Yardımları ve Devlet Destekleri

Doğum Yapan İşçi Annenin İzin Süresi Ne Kadardır?

Doğum Yapan Işyar Annenin İzin Süresi Ne Kadardır?

Kendini İyi Hisseden Anne Yasal Süre Haricinde Çalışmaya Devam Edebilir mi?

İşçi / Işyar Hanım Erken Doğum Yaparsa Ne Olur?

Yeni Doğum Yapan Annenin Doğum Esnasında yada Sonrasında Vefatıyla Ne Benzer biçimde Bir Durum Oluşur?

Evlat Edinmede Analık İzni Var Mıdır?

Babalık İzni Kaç Gündür?

Süt İzni Iyi mi Kullanılır?

Doğum Yapan Annenin Yarım Gün Emek harcama Hakkı Nedir?

Süt İzni ve Yarım Gün Emek harcama İzni Aynı Anda Kullanılabilir mi?

Analık İzni Kısım Kısım Kullanılabilir mi?

Mecburi İlköğretim Çağına Süregelen Çocuğun İşçi Ebeveyni İçin Kolaylık

İşçi Hanımefendiler Açısından Doğum İzni Sürecinde Ücret Alımı Iyi mi Olur?

Işyar Hanımefendiler Açısından Doğum İzni Sürecinde Ücret Alımı Iyi mi Olur?

Doğum Yapan Annelerin Yarım Gün Emek harcama Hakkı Doğrultusunda Ücretlendirilmesi Nasıldır?

Doğum Yapan Annelerde Aylıksız İzin İmkanı Nedir?

Doğum Yapan Annelere Doğum Parası Iyi mi Alınır?

Doğum Sonrası Emzirme Parası Iyi mi Alınır?

Aile Yardımı / Çocuk Zammı / Çocuk Yardımı Nedir?

Emzirme Ödeneği Kaç TL’dir?

Ev Hanımları da Emzirme Ödeneği Alabilir mi?

Doğum Yapan Annelere Verilen Devlet Yardımları ve Devlet Destekleri

Çeşitli vasıtalarla 2023 Türkiye’sinde hanım istihdamı iş hayatında etken kılınmak için çalışılmıştır. Devletin cinsiyet ayrımcılığı ve hanım istihdamına dair işverene karşı koruması artmıştır.  Kadının doğum yapması şeklinde durumlarda uzun bir süre işte çalışamadığı için bayanı işten çıkartmasının önüne geçmek adına kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Doğum meydana getiren anne için çeşitli destek sunar sağlanmakla beraber işverenin onu işten çıkartmasını izin verilmemiştir.

Doğum Yapan İşçi Annenin İzin Süresi Ne Kadardır?

Doğum gerekçeli olarak bayanlar özelikle bazı iş alanlarında ve çeşitli hususi sebeplerle uzun süre işe dönememektedir. Bu aşamada hamile hanım doğumdan ilkin 8 hafta ve doğumdan sonrasında 8  hafta olmak suretiyle toplam 16 hafta çalıştırılamaz. Eğer hanım birden oldukca bebeğe hamileyse 2 hafta daha süre eklenmiş olur ve süre 18 haftaya çıkar.

Doğum Yapan Işyar Annenin İzin Süresi Ne Kadardır?

Işyar bayanların da doğumdan ilkin 8 hafta doğumdan sonrasında 8 hafta , toplamda 16 hafta ; birden oldukca bebeğe hamile olunması halinde tüm bu sürelere ek 2 hafta ile toplamda 18 hafta yasal izni vardır.

Kendini İyi Hisseden Anne Yasal Süre Haricinde Çalışmaya Devam Edebilir mi?

Doğumdan 8 hafta ilkin çalışmak için sıhhat durumunun çalışmak için uygun bulunduğunu sıhhat raporu ile belgelettiren hanım doğumdan 3 hafta öncesine kadar çalışabilir. O zaman doğum öncesi kullanmadığı izin doğum sonrası 8 haftalık iznine eklenmiş olur. Sadece kendini iyi hissetse bile doğumdan önceki 3 hafta çalıştırılması yasaktır. Mesela hanım doğum öncesi 8 haftalık izninden 4 haftasını kullandı. Kullanmadığı 4 hafta doğum sonrası 8 haftaya eklenmiş olur ve doğum sonrası 12 hafta işe gitmez.

İşçi / Işyar Hanım Erken Doğum Yaparsa Ne Olur?

Doğum öncesi kullanamadığı doğum öncesi izni doğum sonrasına eklenmiş olur. Mesela beklenen süreden 4 hafta ilkin doğum gerçekleşti. 8 haftalık izninden kalan 4 hafta doğum sonrası 8 haftaya ek kullanılır.

Yeni Doğum Yapan Annenin Doğum Esnasında yada Sonrasında Vefatıyla Ne Benzer biçimde Bir Durum Oluşur?

Arta kalan doğum sonrası kullanılmayan izin süresi babaya kullandırtılır. Mesela anne doğum anında ölürse onun doğum sonrası 8 haftalık izni babanın olur.

Evlat Edinmede Analık İzni Var Mıdır?

3 yaşından minik evladı evlat edinmiş eşlerden birine çocuğun aileye fiilen teslim edilmiş olduğu günden itibaren 8 hafta analık izni kullandırttırılır.

Babalık İzni Kaç Gündür?

İşçinin eşinin doğum yapması halinde izin süresi 5 gün iken memurun eşinin doğum yapması halinde izin süresi 10 gündür.

Süt İzni Iyi mi Kullanılır?

İşçinin 1 yaşından minik çocuğunu emzirmek için günde toplam 1,5 saat süt izni hakkı vardır. Bunu hangi saatler aralığında ne kadara bölerek kullanacağını işçi kendisi belirleyebilir. Ek olarak bu süre emek verme süresi içinden sayılır. Böylece çalışmadığı saat aralığı için ücret kesintisi söz mevzusu olmaz.

Memurlarda ise doğum sonrası izni bitiminden itibaren ilk 6 ay içinde günde 3 saat ve sonraki ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Gene hangi saat aralığında iyi mi kullanacağını hanım işyar kendisi belirler.

Doğum Yapan Annenin Yarım Gün Emek harcama Hakkı Nedir?

Çocuğun hayatta olması koşuluyla çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için hanım işyar isteği halinde doğum sonrası analık izni bitimini sonrası ilk doğumu için 2 aylık, ikinci doğumu için 4 aylık ve sonraki doğumlar için 6 aylık vakit diliminde çocuğun bakımı için günlük emek verme süresinin yarısı kadar çalışabilir. Bunula beraber birden oldukca çocuk doğurma halinde bu sürelere ilaveten 1 ay eklenmiş olur. Son olarak çocuğun engelli doğması yada doğumdan sonrasında 12 ay içinde bir engellilik halinin ortaya çıkması durumunda bu süreler 12 ay şeklinde uygulanır. Kısaca kaçıncı doğumun yapıldığının önemi yok. Aynı durumlar aynı şekilde 3 yaşını doldurmamış evladı evlat edinme durumu için de geçerlidir.

İşçi hanım için ilk doğum için 60 gün , ikinci doğum için 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık emek verme süresinin yarısı kadar parasız izin verilir. Birden fazla çocuk doğurma hali için 30’ar gün eklenmiş olur. Gene çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 gün olarak uygulanır.

Doktor raporu ile şu ana kadar verilen tüm süreler işin durumuna ve çalışan kadının sıhhat durumuna gore uzatılabilir yada kısaltılabilir.

Evlendikten Sonrasında Kimlik Değişiklik yapma 2023 Çipli Kimlik Kartı

Süt İzni ve Yarım Gün Emek harcama İzni Aynı Anda Kullanılabilir mi?

Bu mevzuda hanıma seçme hakkı tanınmıştır. İsterse yarım gün çalışır isterse süt iznini kullanır. Yarım gün izni kullanan hanım süt iznini kullanamazken süt iznini kullanan da yarım gün iznini kullanamaz.

Analık İzni Kısım Kısım Kullanılabilir mi?

13 Nisan 2016’da Resmi Gazete’nin 29683 sayılı Kamu Çalışanı Genel Tebliği’nde belirtildiği suretiyle analık izni kesintisiz kullanılır, parçalara bölünemez.

NOT: Ölü doğum halinde de bu kıstaslar aynen uygulanır.

Mecburi İlköğretim Çağına Süregelen Çocuğun İşçi Ebeveyni İçin Kolaylık

Mecburi ilköğretim çağına süregelen çocuğun işçi ebeveynine eğitimin başladığı zamanı takip eden ay başına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli emek verme talebinde bulunabilir. Kısaca işçi haftalık emek verme saatinin 2/3’ü kadar çalışabilir.

İşçi Hanımefendiler Açısından Doğum İzni Sürecinde Ücret Alımı Iyi mi Olur?

Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olan süreç süresince işçi hanım işvereninden ücret almaz. Onun yerine SGK’dan geçici iş görmezlik ödeneği (analık ödeneği) alır. Lakin toplu iş sözleşmeleri ile işçinin lehine olacak şekilde başka türlü de belirlenebilir. Mesela uygulamada işverenin hala ücret ödemeye devam edip işçinin almış olduğu SGK analık ödeneğini işverene verdiği de görülüyor.

Para Yardımı Maddi Yardım Yapan Kurumlar

Işyar Hanımefendiler Açısından Doğum İzni Sürecinde Ücret Alımı Iyi mi Olur?

Işyar anneler analık izinleri sürecinde asgari brüt ücret alırlar. Maaşlarını tam alamazlar.

Doğum Yapan Annelerin Yarım Gün Emek harcama Hakkı Doğrultusunda Ücretlendirilmesi Nasıldır?

İşçi kadının haftalık emek verme süresinin yarısı kadar emek harcaması durumunda İŞKUR’dan (kişinin çalmış olduğu işte almış olduğu ücret ne olursa olsun) günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar ücret alır. Bu yıl için asgari ücret günlük brüt 215,70 TL açıklanmıştır. Annenin almış olduğu bu ücret üstünden gelir ve damga vergisi kesilmez.

Işyar hanımlarda ise çalmış olduğu günün yarı ücretini işveren verirken kalan yarısı işsizlik fonundan karşılanır ve bu süreçte tam ücret alır.

Doğum Yapan Annelerde Aylıksız İzin İmkanı Nedir?

İşçi bayanlar için gebelikte 16 haftalık sürenin tamamlanması, çoğul gebelikte 18 haftalık sürenin tamamlanmasının devamında 6 ay süresince parasız izin kullanabilirler. Bu süreç içinde ücret almazlar. Gene bu süre senelik ücretli izin hesabında göz önünde bulundurulmaz. Kısaca işe döndüğünde senelik ücretli izin hakkı devam eder.

Işyar bayanlar için doğum meydana getiren işyar kadının doğum sonrası analık izni bitimi ve buna ek yarım gün emek verme imkanı bitiminden itibaren, işyar babanın ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin alma imkanları vardır. Bu süreçte ücret ödenmez.

Doğum Yapan Annelere Doğum Parası Iyi mi Alınır?

Aile Emek harcama ve Toplumsal İşler Bakanlığı tarafınca meydana getirilen bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonrasında doğan çocuklar için yapılır. Ananın ve babanın her ikisinin de Türk vatandaşı yada mavi kartı olması gerekir. Canlı doğum sonrası ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun kayıt işlemi yapıldıktan sonrasında Doğum Yardımı Müracaat Dilekçesi doldurulur ve imzalanır. Başvurular Aile Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Toplumsal Hizmet Merkezlerine yapılır. Bir defaya mahsus olarak 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve devamındaki çocuklar için 600 TL ödeme yapılır. Ek olarak e-Devlet üstünden doğum yardımı başvurusunda bulunabilirler https://www.turkiye.gov.tr/ilksan-dogum-yardimi-basvurusu

Doğum Sonrası Emzirme Parası Iyi mi Alınır?

Sigortalı  hanıma yada sigortalı olmayan eşinin doğum yapmasının peşinden sigortalı adama verilen 2023 yılı için 316 TL’lik ödenektir. Bu ödenekten faydalanılabilmesi için 4A (SSK/işyar) ve 4B (BAĞ-KUR/ sözleşmeli personel) çalışanlarının doğumdan önceki 1 yıl içinde minimum 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekir ve buna ek 4B çalışanlarının prim borcunun olmaması gerekir.

Aile Yardımı / Çocuk Zammı / Çocuk Yardımı Nedir?

Kamu çalışanlarına sağlanan imkanlar olmakla beraber hususi sektörde de karşımıza çıkıyor. 2023 yılı süreci için çocuk yardımı 6 yaş altı çocuk için 115 TL, 6 yaş üstü çocuk için 57 TL’dir. Aile yardımı ise 850-1250 TL arasındadır.

Emzirme Ödeneği Kaç TL’dir?

316 TL’dir.

Ev Hanımları da Emzirme Ödeneği Alabilir mi?

Evet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir