Elektronik tebligat; lüzumlu fotoğrafı bilgilendirmelerin fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesidir. E-Tebligat, tebligatı meydana getiren birimlerce düzenlenir.E-Tebligat Nedir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar yazımızda..

Elektronik sistemlerden bir tanesi olan e-Tebligat sistemi, öteki pek fazlaca elektronik sistem şeklinde gereksiz harcama ve vakit kaybının önüne geçerek ticari faaliyette bulunanlar için büyük kolaylık sağlar. Sadece, e-Tebligat sistemine geçişin belirli koşulları mevcuttur. Bu yazımızda, e-Tebligat’ın ne olduğu ve e-Tebligat sistemine iyi mi geçilebileceği hakkında detaylı informasyon edinebilirsiniz.

E-Tebligat Nedir? Başvuru Formu ve Ücretleri

 • E-Tebligat Nedir?
 • E-Tebligat müracaat işlemi esnasında talep edilen belgeler ise aşağıda belirtilen gibidir:
 • Bireysel e-Tebligat Başvurusu:
 • Ön Başvuru:
 • Online Başvuru:
 • PTT Merkezleri Vasıtasıyla Başvuru:
 • E-Tebligat Başvuru Süresi Nedir?
 • E-Tebligat Görüntüleme Iyi mi Yapılır?
 • E-Tebligat Sistemi Kimler İçindir?
 • E-Tebligat Sisteminin Yararları Nedir?
 • E-Tebligat Formu İndir
 • E-Tebligat Nedir?

  E-tebligat; lüzumlu fotoğrafı bilgilendirmelerin fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesidir. E-Tebligat, tebligatı meydana getiren birimlerce düzenlenir. Elektronik tebligat, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde bulunan açıklamalar ve 213 sayılı kanun hükümlerinin gerektirdiği belgelerin e-Tebligat sistemi kanalıyla mükelleflerin e-posta adreslerine bildiri edilmesi biçiminde gerçekleşir. Elektronik ortamda meydana getirilen tebligat, fiziki ortamda meydana getirilen tebligat ile eşit koşulları doğurur.

  • E-Tebligat, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi vesilesiyle alıcılarına gönderilir.
  • E-Tebligat Başvurusu Iyi mi Yapılır?
  • E-Tebligat sistemine meydana getirilen müracaatlar iki değişik şekilde gerçekleşir. Bunlar;
  • Tüzel şahıs ve kamu kurum ve kuruluşları için meydana getirilen müracaatlar,
  • Bireysel olarak meydana getirilen müracaatlar.
  • Tüzel şahıs ve kurumlar için e-Tebligat müracaatı:

  E-Tebligat Nedir? Elektronik yolla tebligat oluşturma mecburiyeti olan şahıs ve kurumlar için müracaat, bu mecburiyetin oluştuğu tarih itibarıyla 1 ay içinde lüzumlu kurumlarca PTT’ye yapılır.

  E-Tebligat müracaat işlemi esnasında talep edilen belgeler ise aşağıda belirtilen gibidir:

  Etebligat başvurusu yapmak için istenilen belgeler ve lüzumlu işlem adımları;

  • Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’ne (DETSİS) kaydı bulunmayanlar için doğal olarak oldukları sisteme ilişkin bilgiler, kamu kurumları ile birlikler için ise DETSİS’de yer edinen kuruma hususi numara ve sistem detayları,
  • Başvuru T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerce gerçekleştiriliyor ise lüzumlu kimlik detayları ve T.C. Numarası; yabancı gerçek kişilerce gerçekleştiriliyor ise yabancı kimlik numarası ve öteki kimlik detayları,
  • MERSİS’e kayıtlı tüzel kişilerin MERSİS numarası ile sisteme ilişkin detayları, MERSİS kaydı bulunmayan tüzel kişilerin ise doğal olarak oldukları sisteme ilişkin detayları,
  • PTT’nin talep etmeyi uygun görmüş olduğu öteki informasyon ve belgeler.

  Bireysel e-Tebligat Başvurusu:

  Bireysel e-Tebligat başvurusu, online müracaat yada PTT şubeleri vesilesiyle fiziki müracaat biçiminde gerçekleşebilir. Bireysel e-Tebligat müracaat, ön müracaat ve aslolan müracaat biçiminde adımlardan oluşur.

  Ön Başvuru:

  Ön müracaat, PTT merkezine gitmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içinde yer edinen ön müracaat ekranı vasıtası ile gerçekleştirilebilir. Bunu yalnızca gerçek kişiler yapabilir. Ön müracaat ekranından alınan ön müracaat numarası ve müracaat esnasında lüzumlu olan kimlik bilgileriyle PTT merkezlerine müracaat edebilirsiniz.

  Online Başvuru:

  Gene yalnız gerçek kişiler tarafınca yapılabilir. PTT merkezine gelmeksizin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içinde bulunan müracaat monitöründan elektronik imza, e-devlet yada mobil imzayla online ortamda hesap açabilirsiniz.

  PTT Merkezleri Vasıtasıyla Başvuru:

  Gerçek kişiler ile tebligatı elektronik ortamda yapma mecburiyeti olmayan tüzel kişiler, e-Tebligat adresi almak için amacıyla PTT merkezine müracaatta bulunabilir. PTT’nin, başvuranın kimliğini tespit edeceği informasyon ve belgeler aşağıda belirtilen gibidir:

  • Başvuru sahibi T.C. Vatandaşı ise T.C. Kimlik numarası ile T.C. Kimlik kartı, pasaportu,
  • Kanuni olarak kimlik yerine geçebilen fotoğrafı bir belge yada elektronik imzası,
  • Başvuru sahibinin T.C. Vatandaşı olmaması halinde yabancı kimlik numarası,
  • Mavi Kart numarası,
  • Pasaportu yada elektronik imzası,

  Başvuru sahibi tüzel şahıs ise bu tüzel kişinin doğal olarak olduğu sistem detayları bildirilir. Tüzel kişiler, müracaat esnasında işlemler için yetkilendirdikleri kişilerin kimlik bilgilerini içeren belgeleri PTT’ye iletir.

  E-Tebligat Nedir? Başvuru Formu ve Ücretleri

  E-Tebligat Başvuru Süresi Nedir?

  E-Tebligat müracaat işlemi esnasında, yeni mükellefiyet kazanan kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başladıkları zamanı takip eden on beş gün içinde e-Tebligat talep bildirimini, kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekir. Bu işlemi kanuni temsilcileri hayata geçirmek mümkündür.

  Yeni mükellefiyet kazanarak elektronik tebligat sistemini kullanmak mecburiyetinde olan gelir vergisi mükellefleriyse mükellefiyetin oluştuğu esnada, söz mevzusu olan bildirimi lüzumlu vergi dairesine verebilir yada İnternet Vergi Dairesi vasıtası ile Elektronik Tebligat Talep Bildirimi verebilirler.

  E-Tebligat Görüntüleme Iyi mi Yapılır?

  E-Tebligat’ın görüntülenmesini sağlayabilmeniz için e-devlet sistemini tercih edebilirsiniz. E-devlet şifreniz, mobil imzanız yada elektronik imzanız ile sisteme girişi sağladıktan sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı üstünden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini seçerek elektronik tebligatı görüntüleyebilirsiniz. Bunun haricinde e-Tebligat sistemine e-imza, e-devlet şifresi yada gizyazı ile girişi sağlayarak e-Tebligatınızı görüntüleyebilirsiniz.

  E-Tebligat Sistemi Kimler İçindir?

  • 4458 sayılı kanuna gore gümrük yükümlülüğü bulunan kişiler,
  • Gömü ve Maliye Bakanlığı tarafınca bildiri için uygun olan elektronik adres kullanma mecburiyeti getirilenler,
  • Kendi isteği ile elektronik tebligat yapılmasını talep edenler Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden elektronik tebligat adresi alırlar ve e-Tebligat sistemini kullanırlar.
  • Ek olarak, tüzel kişilik bünyesinde ki yada bulunmayan tüm gümrük müşavirleri de e-Tebligat sistemini kullanmak mecburiyetindedir.

  E-Tebligat Sisteminin Yararları Nedir?

  E-Tebligat Nedir ve yararları ;Elektronik tebligat sistemine geçişin pek fazlaca yararı mevcuttur. Bunlar aşağıda belirtilen şeklinde sıralanabilir:

  • Kişisel verilerin korunmasında etkilidir, informasyon güvenliğini sağlar.
  • Hizmet kalitesinin iyileşmesini pozitif yönde etkisinde bırakır.
  • Tebligat işlemi fiziki ortamda haftalar alabilirken elektronik ortamda saniyeler içinde gerçekleşebilir.
  • Belgeler üstünde herhangi bir değişikliğin sağlanmasının önüne geçilir.
  • E-Tebligat sisteminde tebligat zamanı, gönderen ve alıcının detayları, gönderilen tebligata ilişkin bilgilerin görüntülenebilir olması ihtilaf ihtimalini en aza indirir.
  • Fiziki ortamda gerçekleşen tebligatlar masraflı olurken elektronik tebligatlar harcama içermez.

  E-Tebligat Formu İndir

  Aşağıdaki bağlantılardan E-Tebligat müracaat formlarını indirebilirsiniz.

  E-Tebligat formu indirmek için tıklayınız.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir