Bilgi Felsefesi Nedir ve Temel Kavramları Nelerdir?

Bilgi felsefesinin soruları insan bilgisinin deposu sınırları ve geçerliliği ile ilgilidir. Bilginin türünden ziyade malum bilginin özne ile obje arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışır. İnsanların haiz olduğu kabiliyetleri akıl ve sezgi yolu ille varlığı bilme ve tanıma benzer biçimde aktivitelere sokmaya çalışır. Bilgi Felsefesinin Temel Kavramları Nedir ? 1-) Doğruluk: Düşünceyi dile getiren yargının gerçekle […]

Read More

Siyaset Felsefesi Nedir? Temel Soruları Nelerdir?

Siyaset yurttaşların toplumu ilgilendiren işlerle ilgili yapmış olduğu eylemlerdir. Siyaset felsefesi bilhassa devletin aslı ve kaynağını araştırır. Devletin ne olduğu iyi mi yönetilmesi gerektiği üstüne sorular sorar ve araştırma yapar. Siyaset felsefesi siyasal otoriteyi ve bu otoritenin kaynağını enerjisini iyi mi sağlamış olduğu enerjisini iyi mi kullanımı icap ettiğini irdeler. Siyaset Felsefesinin Temel Soruları a-) […]

Read More

Ahlak Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

Ahlak felsefesi, insan eylemlerinin dayandığı temel ilkeler üstüne kurulmuş bir felsefe akımıdır. Ahlak felsefesi iyi ve kötünün ne işe yaradığını belirlemeye çalışır. Ahlakın tanımını yapar ve ne olduğu üstüne durur. Ahlakın özünü ve temellerini araştırır. İnsan davranışlarında ne kadar özgür bulunduğunu sorgular. Hangi eylemlerimizin ahlaklı olup olmadığını sorgular. Ahlak için bir ekip ölçütler belirler ve […]

Read More

Psikolojinin Alt Dalları Nelerdir?

Her insana iyi günler diliyoruz.Bu yazımızda sizlere psikolojinin alt dallarının neler olduklarını paylaşacağız. Bilhassa lise ve üniversite sınavlarında kontrol şeklinde karşımıza çıkabilecek olan psikolojinin alt dalları bilinmesi ihtiyaç duyulan mühim konulardan birisidir.Psikolojinin bir sürü alt dalı bulunmaktadır.Fakat genel olarak üst başlıklarda incelersek toplamda 10 alt dalı bulunmaktadır.Bu alt dallar aşağıdaki gibidir. Psikolojinin Alt Dalları Deneysel […]

Read More

Felsefe Nedir? Özellikleri ve İşlevleri Nelerdir?

Felsefe Nedir? Felsefe insanlara düşünmeyi öğreten bir bilim dalıdır. İnsanın en mühim özelliği akıl sahibi olması ve çevresindeki olan vaka ve olguları sorgulamasıdır. İnsan düşüncesini sadece felsefe ile çalıştırabilir ve farklılığını ortaya koyabilir. Felsefe insan aklını ve düşünme kabiliyetlerini kullanarak sual sorma ve yanıt arama etkinliği olarak tanımlanır. Felsefenin Özellikleri Nedir? 1-) Felsefe gerçeği anlama […]

Read More

Varlık Felsefesi Nedir? Konuları Nelerdir?

Varlık felsefesi, varlığı mevzu alarak ele alan felsefe bölümüdür. Varlık evrende olan her şeyin ortak adıdır. Varlık insan bilinci haricinde olabileceği benzer biçimde insan zihnine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Ağaç, kalem, ev benzer biçimde nesneler insan zihninden bağımsız olarak ortaya çıkan varlıklardır vakit ve mekana bağlı olarak gelişir, değişmiş olur ve yok olabilir. Varlık […]

Read More

Gerçeklik Nedir?

Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz bu yaşamın yalnızca bildiğimiz, bildiğimizi sandığımız ve bileceğimiz gerçeklerden oluşuyor olması yada ihtimali, fazlasıyla kafa bulandırıcı değil mi sizce de? 5 duyu organımız (hadi 6.sı da benden olsun), bu duyu organları değil mi tüm gerçekliği bizce kati kılan? Peki, ya bizlerden daha gelişmiş bir türün daha gelişmiş bir duyu organı var […]

Read More

Platon – Devlet Kitabının İçeriği ve Konu Başlıkları Nedir?

Platon şu demek oluyor ki Türkçe karşılığı ile Eflatun’un yazmış olduğu en iyi kitaplardan birisi Devlet‘tir. Devlet kitabında uzun olarak iyi ve doğru bir devletin iyi mi kurulabileceği anlatılıyor. Kitapta Platon’un akıl hocası Sokrates ile devrin büyük filozoflarının diyalogları anlatılmaktadır. Doğrusu iki kişinin diyaloglu şekilde hitabı tarzında kitap ilerlemektedir. Fakat burada kitap o şekilde aşama […]

Read More

Felsefi (Filozof) Sözleri ve Yorumlamaları

Merhabalar bu yazımızda sizlere felsefik filozoflara ilişik bazı sözleri ve bunların kendimize ilişik yorumlamasını paylaşacağız. Bu biçim felsefeci soruları felsefe vb. sınavlarda sorulmaktadır. Bu yüzden sizler de bu yorumlara bakarak kendinize ilişik değişik görüşler edinebilirsiniz ve öğretmenlerinize söyleyebilirsiniz. Şimdi bazı sözleri ve bunların yorumlarını aşağıya yazalım. Felsefi (Felsefeci) Sözler ve Yorumları Birinci Söz: “Özgürlük ve […]

Read More

Baruch Spinoza Kimdir?

Baruch (Benedict de) Spinoza Kimdir? Spinoza kimdir ? 1632 senesinde dünyaya gelen Baruch Spinoza , Amsterdam’da dünyaya geldi. Portekiz-Yahudi topluluğuna mensup olan bir ailenin oğullarıydı. Çocukken gitmiş olduğu Talmud Torah okulunun parlayan yıldızlarından biriydi. Entelektüel bir kişiliğe haiz olan Spinoza , kabiliyetleriyle de mensup olduğu cemaatin dikkatini çekmeyi başarıyordu. Çalışmalarında kat etmiş olduğu ilerleme, onu […]

Read More

Platon Kimdir? Platon Felsefesi Nedir?

Platon’un Felsefesi Nedir? Antik Yunan’ın en meşhur filozoflarından olan Platon kimdir? Bizim benzer biçimde felsefeye meraklı olanlarınız var ise Platon’u tanımak bunun için iyi bir adım olacaktır. M.Ö 427 ve 347 yıllarında yaşamış olduğu malum Platon’un gerçek adı Aristokles’tir. Platon, onun lakabıdır. Sokrates’in talebesi olan Platon (Aristokles) felsefe tarihinin mühim filozoflarındandır. Platon’un felsefesi nedir? Felsefe […]

Read More

Dogmatizm Ne Demek? Temsilcileri Kimler?

Dogmatizm Ne Demek? Dogmatizm nedir ? Felsefede kendisine oldukça yer edinmiş ve çeşitli düşünce karşıtlıklarına sebep olmuş dogmatizm, sözlükte bir görüş ve inancın gerçekmiş şeklinde ifade edilmesi anlamını taşır. Yeterince incelenmemiş önermelere dayanan bir bakış acısı ve fikirler sistemi olarak ifade edilebilir. Malum ilk kullanımı 1603 yılındaymış. Dogmatic kelimesi, Yunanca dogma ve dogmatikos kelimelerinin köklerinden […]

Read More

Determinizm Nedir? Determinizm Örnekleri ve Temsilcileri

Determinizm Nedir? Determinizm nedir? Belirlenimcilik olarak da malum determinizm, gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek olayların daha evvelinde gerçekleşmiş başka olayların mecburi bir sonucu olarak ortaya çıktığını korumak için çaba sarfeden görüştür. Şu demek oluyor ki bu kapsamda evren üstünde gerçekleşen tüm vakalar içinde nedensellik ilkesi bulunmakla birlikte gelecekte gerçekleşecek vakalar da tamamen şimdiki zamanda yaşanmış olan […]

Read More

Ahlak Felsefesi Nedir?

Ahlak Felsefesi Nedir? Ahlak felsefesi nedir ? Ahlak felsefesi, etik iddiaların anlamı ve gerekçelerinin rasyonel bir çalışmasıdır. Bir etik iddiası, bir eylemi yada bir kişinin karakterinin doğruluğunu ya da yanlışlığını değerlendirir. Ahlakın özüne doğru çıkılan bir bulgu ve araştırmadır. Mesela;” Yalan söylemek yanlıştır.” Yalan söyleme eyleminin yanlış bulunduğunu iddia ederken, “Tembel olmamalı” diyerek bir karakter […]

Read More

Varoluşçuluk Nedir? Varoluşçuluk Felsefesi Temsilcileri

Varoluşçuluk Felsefesi Nedir? Varoluşçuluk nedir ? Stanford Felsefe ansiklopedisi varoluşçuluk terimini entelektüel tarihe ilişkin bir terim olarak ifade ediyor. Egzistansiyalizm olarak da geçen Varoluşçuluk 1940’larda ve 1950’lerde Avrupa’da gelişen bir kültürel hareket ile özdeşleşir. Varoluşçuluk felsefesinin kurucularından olan Sartre ve arkadaşlarının cenk sonrası yazınsal ve felsefi çıktılarının geniş çapta ilgi görmesiyle beraber varoluşçuluk ortaya çıkmış […]

Read More

Bilim Felsefesi Nedir? Temsilcileri ve Örnekleri

Bilim Felsefesi Nedir? Bilimin tikel, nesnel, açık, birikimli ve gözleme dayalı oluşuyla felsefenin tümel, öznel, yığılımlı ve akla dayalı oluşması sizi bu iki kavramın karşıt yönlere uzandığına inandırabilir. Sadece antik dönemde bulunan pek oldukca felsefeci bununla birlikte periyodunun en meşhur bilim adamlarıydı da. Bilim ve felsefe büyük oranda kesişiyor hatta bir çok süre birbirini tamamlıyordu. […]

Read More

Felsefede Ütopya Nedir? Ütopya Türleri ve Örnekleri

Felsefi Açıdan Ütopya Nedir? Felsefenin doğduğu özgür topraklarda ilk kez duyulan outopos (ütopya) tanımı, “var olmayan mükemmellik” anlamında kullanılmıştır. Bugün hala Yunan dilinde bu eski ifadeye rastlamak mümkündür. Var olmayan mükemmellik, seneler boyu ideal formunu hem felsefi hem sanat içerikli alanlarda aramış, geçmişten günümüze, düşünce yaratıcılarından felsefe profesörlerine, sanat felsefesi okurlarından sanatçılara dek uzanan uzun […]

Read More

Boethius: 44 yılda ilmiâlem

Boethius yada tam adıyla Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius (Türkçe okunuşu: Boetyus), Ostrogot hükümdarı Büyük Theodoric zamanında yaşamış bir filozoftur. Neoplatonist ve Stoacı fikirlerden etkilenmiştir. Milâttan sonrasında 475-77 yıllarında doğduğu ve 526 senesinde idam edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. En Oldukça Sorulan Sorular Boethius ne süre, hangi dönemde yaşamıştır? Boethius nerede eğitim görmüş oldu? Boethius niçin […]

Read More

Aristoteles

Aristoteles (Yun: Ἀριστοτέλης) MÖ 384-322 yılları aralığında yaşamış bir Yunan bilgesi ve filozofudur. Tüm zamanların en büyük filozofları içinde gösterilmektedir. Felsefi tesir açısından yalnızca Platon’un onun akranı olduğu belirtilir. Aristoteles’in eserleri, Geç Antik Çağ’dan Rönesans’a kadar yüzyıllar süresince felsefeyi şekillendirmiştir. Bugün dahi keskin, antikacı olmayan bir ilgiyle incelenmeye devam edilir. Yunan medeniyetinin Klasik Periyodu’nde yaşamıştır. […]

Read More

Teoman Duralı: Düşünceye adanmış bir ömür

Şaban Teoman Duralı (dt. 7 Şubat 1947, Zonguldak – öt. 6 Aralık 2021) Bilim zamanı ve felsefe alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınan Türk akademisyen. Eski Demokrat Parti milletvekili Sabih Duralı’nın erkek evladıdır. Felsefe-bilim alanındaki düşünceleri bilimsel nitelikli tezlere mevzu olmuştur. Yaşamı Teoman Duralı Zonguldak‘ın Kozlu kazasının Kılıç Mahallesi‘nde dünyaya gelmiştir. Babası Kozlu‘daki elektrik santralinde görevliydi. […]

Read More