Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçünün Sonuçları Nelerdir?

Kavimler Göçü Nedir? Büyük Hun Devleti’nin parçalanmasından sonrasında Çin egemenliğine girmek istemeyen Şimal Hun Devleti, Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru göç etmişlerdir. Bu ilerleyiş esnasında önlerine çıkan yabancı devletleri (Ostrogot, Vizigot, Vandal, Süev, Burgond benzer biçimde yabancı kavimler.) Avrupa kıtasının içlerine doğru göçe zorlamışlardır. Tarihte bu vakaya Kavimler Göçü denilmiştir. Kavimler Göçünün Sonuçları Nedir? ==>Avrupa’nın etnik yapısı […]

Read More

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletlerinin İsimleri

Her insana iyi günler.Bu yazımızda sizlere Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin isimlerini paylaşacağız.Her insana iyi okumalar diliyoruz. Orta Asya’da kurulan toplamda 17 tane Türk devleti vardır.Aşağıda bu devletlerin isimlerini paylaştık.Bu devletler kronolojik sıraya bakılırsa yazılmamıştır.Şu demek oluyor ki rastgele adları yazılmıştır. Orta Asya’da Kurulan Tüm İlk Türk Devletleri 1) Asya Hum İmparatorluğu 2) Göktürk(1. […]

Read More

Tarih Örnek Testler ve Cevapları

Her insana iyi günler dostlar.Bugün sizlere birbirinden değişik 10 tane tarih sorusu ve bunların cevaplarını paylaşacağız.Umarız yararlı olur. Bu sorulara bakarak tarih dersi için kontrol çözme yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.Şimdiden her insana iyi dersler ve iyi kontrol çözmeler diliyoruz.Sorular ve cevapları alttadır. Sorular 1-)Bir tarihçi şu şekilde diyor; “Tarihçinin görevi geçmişi sevmek ya da kendisini geçmişten kurtarmak […]

Read More

Moğollarda Kültür ve Medeniyet(Kısaca)

Bu dersimizde sizlere Moğollar’da kültür ve medeniyetin iyi mi bulunduğunu kısa bilgilerle anlatacağız.Her insana iyi okumalar iyi dersler diliyoruz. Moğollarda Yaşam Biçimi Moğol kabileleri, bozkır kesimlerinde hayvancılıkla uğraşanlar ve orman kesimlerinde ise kara ve su avcılığı ile uğraşanlar olmak suretiyle iki kısma ayrılmıştır. Moğolların planlı bir kent yapıları yoktu. Çoğu zaman tekerlekli otomobil seçimi araçlara yükledikleri […]

Read More

2. Dünya Savaşı Hakkında Merak Edilenler(Kısaca)

Bu yazımızda özetlemek gerekirse, 2. dünya savaşı hakkında savaşın sebepleri, savaşın iyi mi başladığı ve geliştiği ek olarak da ikinci dünya savaşının en mühim neticelerini sizlere aktaracağız. 2. Dünya Savaşının Sebepleri Nedir ? Birinci dünya savaşı bittikten sonrasında savaşı kaybeden devletlere oldukca ağır anlaşmalar imzalatıldı. Bu ağır anlaşmalar neticesi 2.dünya savaşını hazırladı. Almanya Versay anlaşmasını […]

Read More

Magna Carta Nedir? En Önemli Maddeleri Nelerdir?

Demokrasi tarihinde Magna Carta vakası mühim bir vakadır. Bu vakayla beraber ilk kere kralın yetkileri kısıtlanmış halk yönetimde söz sahibi olmaya başlamış. Bu vaka dünyanın tüm devletlerini etkilemiş yönetim biçimlerinin değişmesinde etken rol oynamıştır. 1215 senesinde İngiltere Kralı John, Magna Carta’yı kabul etmiştir. Bu yüzden ortaçağ dünyasının ilk demokratikleşme ateşini yakmış olmuştur. Halk temel hak […]

Read More

Hatay’ın Anavatana Katılma Süreci

1921 Ankara Antlaşmasından sonrasında halkın büyük bir çoğunluğu Türk olan Hatay Ankara Antlaşması ile beraber Fransız mandası altına girdi. Misakı ulusal sınırları içinde yer edinen Hatay ilinin ülke toprağına iştirak etmesi bir takım süreç sonunda gerçekleşti. Türkiye Hatay halkının haklarını korumak ve bölgeye özerklik verilmesi için emekler başlattı. İskenderun bölgesi için hususi bir yönetim kurulacak […]

Read More

Mimar Sinan’ın Çıraklık,Kalfalık ve Ustalık Eserleri

Her insana iyi günler diliyoruz bu yazımızda sizlere meşhur mimarımız Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri(camileri) nedir onları paylaşacağız. Mimar Sinan, Osmanlı Devleti zamanında yaşamış ve devrin en iyi mimarı olarak kabul edilen bir mimardır.Zamanında yapmış olduğu camiler hala en küçük bir hasar görmeden hizmete açık olarak devam ediyor.Hakkaten Mimar Sinan’ın yapmış olduğu camilere […]

Read More

Fransız İhtilalinin Nedenleri Nelerdir?

Tarihe yön veren olaylardan birisi asla kuşkusuz Fransız ihtilalidir. Bu ihtilalin oluşmasında birçok niçin etken rol oynamıştır. Fransız ihtilalinin oluşmasında etkili olan nedenler şunlardır: 1-) Aydınların Tesiri 18. Yüzyılda aydınlanmanın merkezi Fransa olmuştur.  Montesquieu, Rousseau, Diderot ve Voltaire şeklinde Fransız aydınları siyasal anlamda devrim durumunda açıklamalarda bulunmuştur. Aydınlar monarşik düzenin en iyi seviye olmadığını, düzenin […]

Read More

Balkan Antantı Nedir ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Balkan antantı, birinci dünya savaşından sonrasında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya içinde imzalanan bir antlaşmadır. 1.Dünya savaşından sonrasında İtalya’nın Doğu Akdeniz bölgesinde izlediği yayılımcı siyaset Balkan antantının imzalanmasını elde etmiştir. Balkan devletleri kendilerini güvence altına almak için bu paktı imzalamışlardır. 30 Ekim 1930 tarihinde Türkiye ve Yunanistan içinde dostluk tarafsızlık uzlaşma antlaşması imzalanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk […]

Read More

Dünya Nüfusunun Tarihsel Gelişimi

Doğum miktarı ile ölüm miktarı arasındaki fark nüfus artışını tanım eder. Nüfusun kısa sürede artması durumuna nüfus patlaması denir. Dünyada nüfus patlaması 3 dönemde incelenir. 1-) Paleolitik Dönem: 2 milyon yıl önceyi ifade eder. Bu devrin başlangıcında insanoğlunun vasıta yapması, beslenmesi, kültürü büyük değişimlere uğramış ve nüfus artmaya adım atmıştır. Bu zamanda nüfus ortalama 1 […]

Read More

Sadabat Paktı Nedir? Sadabat Paktı Hakkında Kısaca Bilgi

Sadabat paktı Türkiye, Irak, İran, Afganistan şeklinde ortadoğu ülkeleri içinde imzalanan bir antlaşmadır. Antlaşma oldukca taraflı ve bölgesel bir antak kalma olarak göze çarpmaktadır. 1. Dünya savaşından sonrasında sular dünya genelinde durulmadı. Ülkeler denge siyaseti hayata geçirmeye devam etti. Birçok ülke kendini güvence altına almak için paktlar kurdu. Birleşmiş milletlerin önemi arttı. 1. Dünya savaşından […]

Read More

Ankara’nın Başkent İlan Edilme Sebepleri ve Süreci

Başkent bir ülkenin siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel, yönetimsel konumlarının değerlendirilerek ülkenin hedefleri doğrultusunda yönetildiği merkez olarak bilinir. Osmanlı devleti tarih süresince Bursa ve Edirne illerini başkent olarak kullanmıştır. 1453  İstanbul’un fethinden sonrasında İstanbul 470 yıl süresince Osmanlı devletinin başkenti olmuştur. İstanbul iki kıtayı birbirine bağlayan  yolların kesiştiği iki denize hakim bir bölgede alır. 1807 senesinde […]

Read More

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi

ABD Ülke başkanı Wilson cenk sonunda kalıcı barışı sağlamak amacıyla Milletler arası bir kurum oluşturma fikri Paris Sulh Konferansında kabul görmüş oldu. Bunun üstüne Milletler cemiyeti kuruldu. Milletler cemiyetinde amaç tekrar dünya savaşların çıkmasını engellemek ve dünya barışını sağlamaktı. Milletler Cemiyetinin merkezi Cenevre Şehridir. 1. Dünya savaşından sonrasında barışı korumak amacıyla internasyonal bir teşkilat kuruldu. […]

Read More

Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Alfabeler

Dünya zamanı süresince birçok devlet kendine özgü alfabe üreterek onları kullanmaya adım atmıştır. Sizlere şuana kadar Türkler tarafınca kullanılan tüm alfabeleri detaylıca yazalım. Göktürk Alfabesi : Bildiğiniz benzer biçimde tarihte ilk Türk adını kullanan devlet Göktürk Devleti olmuştur. Ve bu devlette kendine özgü bir alfabe yaratmıştır. Bu Göktürk Alfabesi 38 harften oluşmaktadır. Kutluk devleti zamanında […]

Read More

Kazıklı Voyvoda Kimdir? (Tarihin En Vahşi Hükümdarı)

Tarihe adını Kazıklı Voyvoda diye yazdırmıştır fakat aslolan adı III. Vlad Tepeş(cellat)’tir. Düşmanlarını kazığa çakarak öldürmesi sebebiyle Kazıklı Voyvoda yada Kont Drakula olarak da bilinmektedir. Voyvoda kelimesi prens anlamına gelmektedir. Romanya’da ulusal kahraman olarak anılmaktadır. Minik yaşlarda kardeşi (Radul) ile Eflak tarafınca Osmanlı Devleti’ne tutsak olarak verildi. Tutsak verildiğinde hemen hemen 12 yaşındaydı. Osmanlı Devletinde […]

Read More

Tarihteki İlk Savaş Hangisidir?

Tarih üstünde ilk savaşın ne olduğu halen daha belirli araştırmalara ile tartışılmaktadır. Sadece bazı kaynaklarda bunun ilk insan Hz.Adem’e dayandığı da söylenmektedir. Ek olarak Habil ve Kabil arasındaki kavganın da tarihteki ilk cenk olduğu da söylenmektedir. Resmi kaynaklara gore ise tarihteki ilk cenk milattan ilkin 2700 senesinde Sümerler ile Akadlar içinde olduğu söylenmektedir. Bu savaşın […]

Read More

Tarihteki İlk Türk Devleti Hangisidir?

Türk evveliyatına bakıldığında Asya ve Avrupa toprakları üstünde yoğun bir yargı sürüldüğünü görmekteyiz. Buna istinaden tarihteki ilk Türk devleti mevzusuna baktığımız da iki kıta olarak ayırt edebiliriz. Sadece gene de yıl bazında değerlendirmek gerekir ise tarihte kurulmuş olan ilk Türk devletinin Asya Hun Devleti bulunduğunu söyleyebiliriz. Tarihte kurulmuş ilk Türk devleti olan Asya Hun devleti […]

Read More

Osmanlı Devleti’nde Toprak Teşkilatı (Kısaca Anlatım)

Her insana merhabalar bu yazımızda sizlere Osmanlı Devleti’ndeki toprak teşkilatı nasıldı özetlemek gerekirse mevzu anlatımını aktaracağız. Şimdiden her insana iyi emek harcamalar ve sınavlarda başarılar diliyoruz. Osmanlı toprak sistemi Selçuklu toprak sisteminin geliştirilmiş halidir. Ekilebilir alanların bir çok devletindir. Şu demek oluyor ki miri toprak sistemi görülür. Toprakların kullanım hakkı reayanındır(halkındır). Reayaya verilen topraklara “çift” […]

Read More

İstanbul’un Fethi’nin Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları

İstanbul’un Fetih edilmesi’nin Türk Tarihi Bakımından Sonuçları • İstanbul’un fethiyle beraber Osmanlı Devleti’nin Türk ve İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. • Osmanlılar, Asya ve Avrupa kıtalarındaki topraklarını birleştirerek Anadolu ve Balkanlardaki hakimiyetlerini pekiştirdiler. • Öteki taraftan Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan su yolunu kontrolleri altına alarak ekonomik yönden güçlendiler. • Ayrıca II. Mehmet, İstanbul’u devletin yeni başkenti yapmış […]

Read More