Empresyonizm Nedir?

“Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır.” diyor Francis Bacon.

Empresyonizm ( izlenimcilik ) de sanıyorum, tabiatın insana ilave edilmesini konu alıyor. Doğal, bu benim yorumum. 😊 Peki, empresyonizm nedir ? 19. Yüzyıl’ın Fransa’sında kendisini gösteren empresyonizm, kısaca Türkçe karşılığıyla “ izlenimcilik “ sanatın birçok alanında kendisini gösteriyor. Bilhassa resmi etkileyen akımlardan bir tanesi oluyor. Impression, izgi kelimesinden gelen emresyonizm, izlenimciliktir. Yazınsal eserlerde de tesirini görmek mümkündür. Ahmet Haşim bunlardan bir tanesi…

Empresyonizm, doğadaki unsurların izgilerini, duygusal olarak izlerinin eserlere yansıtılmasını anlatır. Claude Monet ile kendisini gösteren bu akım, Monet’in tablolarında kendini göstermektedir. Monet, Gün Doğumu tablosunda mükemmel bir başyapıt ortaya koyuyor. Gün doğumunun  kendinde oluşturduğu duyguların, muhteşem izlerini ve yansımalarını orijinal adıyla Impression Soleil Levant tablosunda görebilirsiniz.

 

Claude Monet – Impression Soleil Levant

 

Sanat, duygu ve düşüncelerle beslendiği kadar, en mühim duyularımızdan olan görme ile de beslenmektedir. Işık ise görmemizi elde eden ve çevremizdekileri algılamalarımızda destek mühim kaynaklardandır. Aydınlık ise empresyonizmin en mühim kaynaklarından bir tanesi oluyor. Bu akımda kullanılan aydınlık, mevsimler ve günün durumu hakkında daha net bir informasyon edinmeyi de kolaylaştırıyor. Hatta Monet‘in tablosunun adının da bu akımın adının deposu bulunduğunu görebilir ve gün ışığıyla iyi mi bağdaştığını görebilirsiniz. 1872 senesinde meydana getirilen bu yaratı, bugün Monet ‘in duygularını aynen bizlere geçirmeyi başarıyor.

Tabiatın parlak renklerini ve gün ışığının tazeliğini bu eserlerde görmek mümkün oluyor. Özgür fırça vuruşlarıyla göze hitap etmektense daha oldukça ruha hitap etmekle ilgileniyorlardı.

İzlenimcilerin Göze Çarpan 11 Özelliği

1.İzlenimciler, dış dünyayı anlatmazlar. Dış dünyadaki nesnelerin, varlıkların yada gördükleri şeylerin hissettirdiklerini ve hayale bürünmüş izlenimlerini anlatırlar.
2.En mühim özelliklerinden bir tanesi ise; görülen gerçeği değil, gördüklerinin, izlediklerinin yada İzgilerin duygusal olarak duydukları ile yansıtılmasıdır.
3.Yaygın olarak edebiyatta ve bilhassa resimde gelişmiş bir akımdır.
4.Anlam kapalıdır.
5.Eserlerde, sanatçıların iç dünyalarının dile getirildiğini görebilirsiniz.
6.Soyut betimlemeler ve hayaller, resimlerde net bir halde görülebilmektedir.
7.Dış aleme karşı kapalı ve ilgisizlerdir.
8.Her şey sanatçının duyumu ile ilişkilidir ve buna bağlı olarak anlatılır.
9.Canlı bir tema, yumuşak, kucaklayıcı ve tatlı bir hissiyat verirler.
10.Duygucu ve etkici kişiler ve eserler söz mevzusudur.
11.Özgürlüğün, empresyonizm için oldukça mühim olduğu yadsınamaz. Hatta her şeyden ilkin özgürlük bir semboldür.

Post Empresyonizm Nedir?

Yeni izlenimcilik nedir? Post emperyonizm , fovizmin doğuşuna kadar Fransız sanatının hareketliliğini taşıyan akımlardan bir tanesidir. İzlenimcilerin ışığın ve rengin organik tasvirine olan ilgileri, post empresyonizmi doğurmuştur. Bir karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeni izlenimcilik akımının öncüleri içinde ise Paul Cezanne yer almıştır. Yeni akımın seyircileri içinde ise Vincent van Gogh ve Georges Seurat yer ediniyor. Bu terimin kullanıldığı ilk yıl ise 1906 ‘dır. Roger Fry tarafınca kullanılmıştır.

Empresyonizm Iyi mi Ortaya Çıkmıştır?

Fransa, daima sanatın ve sanatçının şehri olarak boy gösteren yerlerden olmuştur. Empresyonizm de organik olarak burada ortaya çıkmıştır. Monet tablolarında can bulmuş, sadece tam olarak adlandırılması bir gazeteci yardımıyla mümkün olmuştur.

Empresyonizm Hangi Akıma Tepki Olarak Çıkmıştır?

İzlenimcilik, her akım benzer biçimde kendisinden önceki akımlara tepki olarak ortaya çıkmıştır. Doğacılık (Doğalcılık), Realizm (Gerçekçilik) ve Parnasizm benzer biçimde akımlara tepkidir.

Empresyonizm Sanatçıları Kimlerdir?

İzlenimcilik akımının en mühim temsilcileri içinde Claude Monet, Vincent van Gogh, Cezzanne, Sisley, Augueste Renoir, Toulouse Leatrec, Sisley ve Camille Pissarro bulunur.

 

Pierre-Auguste Renoir – Madame Georges Charpentier et ses enfants

 

Edgar Degas – Place de la Concorde

 

Van Gogh – Flowering Orchards

 

Paul Cezanne – La Maison du pendu

 

Devrin En Mühim Temsilcileri
 
Claude Monet (1840-1926), İzlenimcilik Grubunun kurucusu ve zamanı üyesi
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Izlenimci Grubun kurucusu ve zamanı üyesi
Francesco Filippini (1841-1870), öncülük, İtalyan İzlenimcilerinin kurucusu
Édouard Manet (1832-1883), Gerçekçilikten Empresyonizme geçişte büyük rol oynadı
Paul Cézanne (1839-1906), Izlenimci Grubun kurucusu ve zamanı üyesi
Edgar Degas (1834-1917), İzlenimciler Grubunun kurucusu ve zamanı üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir