Birçok toplumda inançlar gereği adam ve kız çoçuk için dualar edilmektedir. İnsanlar evlatlarının gelecekleri için, sağlıkları için ve mutlulukları için dua ederler. Kendileri içinde anne babaları ederlerdi. Bu bağlamda dua etmek ve edilmesini istemek toplumlarda oldukça mühim bir yere haizdir.

Dua Etmek Ne Anlamına gelir?

Dua etmek yakarmak, yalvarmak, yardım istemek anlamlarına gelir, insanoğlu inandıkları yaratıcıdan dua ederek bir şeyler isterler. Dertleri ya da sıkıntıları olduğunda dua ederek içinde bulundukları durumu yaratıcıya arz ederler. Kendilerine yardım etmesini isterler. Toplumlarda tarih süresince en fazla dua evlat için edilmiştir. Çocuk sahibi olamayanlar evlatları olsun diye, çocuk sahibi olanlarda evlatlarının hayırlı bir yaşam yaşamaları için dua ederler. Dua ederek korunur ve iç ferahlığı sağlanmış olur.

Dua Etmenin Zamanı Ne Kadar Eskidir?

Dua etmek insanoğlunun var olduğu günden beri yapılmaktadır. İnsanlar bir şeylere inanmaya gerekseme duyar. İnanmayan insanda inanmamaya gerekseme duyar. Bu sebeple insan var olduğu günden beri dua edecek bir şeyler bulmuştur. Bazı yerlerde güneş, bazı bölgeler de ay, bazı yerlerde inek, ateş olurken bazı yerlerde de görünmeyen fakat tekliğinden güvenilir olunan yaratıcıya dua edilmiştir. Yunan mitolojisine bakıldığında Olimpus tanrılarının varlığı görülmektedir. O dönemde insanoğlu birden fazla tanrının varlığına inanmış ve her şey için ayrı bir tanrıya dua etmiştir. Mesela yağmur için yağmur tanrısına dua ederlerdi.

Nasıl Dua Edilmelidir?

Dua etmenin kendine ilişkin adabı ve yazınsal vardır. Dua adap ve edepleri her dinde ve inanışta farklılık izah edebilir. Bazı dinlerde namaz ibadeti ya da secde ibadeti bulunur. İbadetler bir nevi dua niyetine geçer. İslamiyet de günde beş kez yapılmak suretiyle namaz ibadeti vardır. Namaz ibadeti esnasında bazı sureler ve dualar okunması mümkün. Okunan şeyler içinde bir dua hali vardır ve namazda Müslümanlar rablerine secde ederler.

Secde de bir yakarış halidir. Aynı durumun bir benzeri Yahudiler içinde geçerlidir. Yahudiler ağlama duvarının önünde Tevrat okuyarak dua ederler. Sonrasında tam secde dedikleri yüzüstü yatar pozisyona gelmiş olarak dualarına devam ederler. Hristiyanlıkta dua etmek Ortodoks ve Katolik mezheplerine bakılırsa değişik olmakla birlikte inanan Hristiyanların gün içinde birçok kez dua saatleri olmaktadır.

Çoğu zaman klişelerinde mum yakarak dua etmeyi yeğleyen Hristiyanlar kilisede bulunmadan da mum yakabilirler. Dua edilirken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan en mühim nokta alış-veriş yapıyormuşçasına bir şeyler istememektir. Dua teslim olarak yakarma halidir. İnsanın acizliğini kabul ederek gidecek başka kapısı olmadığının bilincinde olmasıdır.

Dua ederek suyun üstünde batmadan yürünür, dua ederek dağlar yerinden oynatılır, dua ederek deniz ikiye yarılır. Dua her derde şifadır. Dua etmeyi öğrenebilmek bir sanattır. İnsanın kişilik duygusunu bir kenara bırakarak ‘’ben’’ den geçme halinin adıdır. Dua ederken inançlara bakılırsa değişik pozisyonlar da bulunmak gerekir. Bu pozisyonları şu şekilde sıralamak mümkün;

  • İslamiyet de dua ederken eller açılır ve kalp hizasında tutulur
  • Hristiyanlarda dua ederken eller birleştirilir ve kalbin üst hizasında tutulur
  • Yahudilerde ayakta ve sallanarak dua ibadeti gerçekleştirilir

Bazı insanoğlu dua ederken gözlerini kapatırken bazı insanoğlu gözlerini kapatmaz. Aslına bakarsak dua etmenin bir yeri ya da zamanı da yoktur. İnsan daima bir şeylere ihtiyacı olsun ya da olmasın dua edebilir.

Çocuk

Erkek ve Kız Çocuklar İçin Edilecek Dualar Değişik Mıdır?

Genel olarak çocuklar için dualar daha çocuk dünyaya gelmeden başlanılması ihtiyaç duyulan dualardır. Çocuğun cinsiyeti hemen hemen belli değilken sıhhatli ve sağlıklı olması için dua edilir. Çocuk doğduktan sonrasında da cinsiyete bağlı olmaksızın aynı şekilde edilen dualar vardır. Fakat farklılık gösteren dualarda muhakkak olacaktır.

Evlatların kendi karakterlerine ve mizaçlarına uygun dua edilmesi cinsiyet ayrımı yapılarak edilmesinden daha mühimdir. Her çocuk dünyaya değişik karakter özellikleri ile birlikte gelir. Vakit içinde bazı huyları ve kimliği değişerek benliğini oluştursa da aslolan mühim olan fıtratına uygun şekilde gelişebilmesi için dua etmektir.

Fıtrata aykırı davranışlar gösteren çocuklarda ya da mizacının gerekliliklerini yapması engellenen çocuklarda bazı problemler meydana gelebilir. Aşırı etken bir çocuğun sakinleşmesi için dua etmek çocuğun mizacına ters düşecektir.

Bunun yerine kişinin kendi istekleri doğrultusunda değil çocuğun çıkarları doğrultusunda dua etmesi gerekir. Aşırı hareketli bir çocuk için bu hareketli yapısını verimli işler başarabilmesi için kullanımı yönünde dua edilebilir. Çocuğun kız ya da adam olması bu bağlamda edilecek duayı değiştirmemelidir.

Küçüklere Dua Ederken Dokunulması Gerekir Mi?

Dua ederken dokunmanın daha etkili ve yararlı bulunduğunu düşünen bir görüş mevcuttur. Bilhassa çocuklarda bir uzvun ağrısını dindirebilmek adına, çocuğun o bölgesine eller konularak dua edilebilir. Mesela başı ağrıyan bir çocuğun başına avuç içleri gelecek şekilde el konularak dua edilebilir.

Dokunularak edilen dualarda, dokunmanın iki insan içinde bir enerji akışı meydana getirmiş olduğu düşünülür. Bu enerji akışı negatiften pozitife doğru olduğu için mevcut ağrı akarak kaybolacaktır. Küçüklere dokunulması bununla birlikte sevgiyi ve itimatı de temsil edeceği için çocuğa daha iyi gelebilir.

Dua Etmenin Bir Yaşı Var Mıdır?

Dua etmek her dinde ve her yaşta insan için mümkündür. Hepimiz istediği süre dua edebilir bunun için belli bir yaşa gelmek gerekmez. Minik çocuklar da dua edebilir. Hatta ufaklıklara daha küçükken dua etmek öğretilebilir ve sevdirilebilir. Dua etmenin ne demek olduğu, nasıl yapıldığı, dua edince neler olacağı ufaklıklara kolay ifadeler kullanılarak anlatılabilir.

Küçüklere Dua Etmek Nasıl Öğretilir?

Dua etmek insanoğlu için içgüdüsel bir davranıştır. Fakat çocuklar bilhassa ilk 5 yaşına gelene kadar gördüklerini öykünmek etme eğilimi gösterirler. Bundan dolayı çocuğa dua etmeyi öğretmek istenildiğinde bu işlem çocuğun yanında bol miktarda dua ederek yapılmalıdır. Evlatların hafızalarını boş bir hafıza benzer biçimde düşünmek gerekir.

Ne ile doldurulursa ileride de onu gösterecek ve yapmış olacaktır. Bu bağlamda evlatların yanında dua etmek hem gösterilerek hem de duyurularak yapılabilir. Çocuklar en yetenekli öykünmek ustaları oldukları için onların yanında edilecek dualar oldukça önemlidir. Edebe ve adaba uygun olarak güzel kelimeler kullanarak dua edilmelidir.

Dua Etmek Evlatların Kaderini Değiştirir Mi?

Dua etmek kişileri mensup oldukları kadere doğru gidebilmesi için rehber görevi görür. Bu bağlamda çocuklar için dua etmek onların kaderlerini bir başka kadere çevirebileceği benzer biçimde bununla birlikte yaşanması ihtiyaç duyulan kaderlerine doğru daha sağlam olarak ilerlemelerini sağlar. Çocuklar daha ana rahmine düşmeden ilkin onlar için güzel dualar edilmesi gerekir. Kaderlerinin iyi bahtlarının açık olmasına yönelik yapılacak dualar çocuk doğduktan sonrasında tesirini gösterecektir.

Dua Etmenin Çakralarla Bağlantısı Nedir?

İnsan vücudunda 7 ana çakra bulunmuş olduğu düşünülmektedir. Bu çakralardan ilki başın üstünde bulunan, bebeklerde bıngıldak denilen bölümde olan taç çakradır. Taç çakra dua kanalını temsil eder. Dua ettikçe ilk çakra olan taç çakrası açılır ve yukarı ile görünmeyen bir bağlantı kurulur. İkinci çakra olan üçüncü göz çakrası iki kaşın tam ortasında bulunmuş olduğu düşünülür.

Üçüncü göz çakrası taç çakrasının açılması ile açılır ve görülmeyen şeylerin görülmesini sağlar. Üçüncü çakra boğaz çakrasıdır. Boğaz çakrası dua ederken kullanılan çakralardandır. Dördüncü çakra olan kalp çakrası ise duanın samimiyetini gösterir. Kalp çakrasını açmayı başaran insan dualarında samimi olan insandır.

Duanın Kabul Olması İçin Ne Yapılması Gerekir?

Dualar edildikleri zamanlara bakılırsa değişmekle birlikte yaşanılan sıkıntılı sürecin atlatılmasına destek olması için de yapılır. Bu şekilde bir durumda içinde bulunulan duruma isyan edilmemelidir. Daima ne olursa olsun yaşanılan her şeyin bigün geride kalacağı düşünülmeli ve bu sürecin daha kolay atlatılabilmesi için dua edilmelidir. Dua samimiyetle yapılması ihtiyaç duyulan bir eylemdir. Kabul beklerken acil edilmemeli sabır ve sukut gösterilmelidir. Dua çıkar için yapılmamalıdır. Saf ve temiz bir kalp ve istekle yakarılmalıdır.

Dua Etmek Sevap Olur Mu?

İnsanın hem kedisi için hem de öteki insanoğlu için dua etmesi sevap olmaktadır. Başka insanoğlu için bilhassa de pek sevilmeyen kimseler için dua etmek oldukça büyük bir erdem ve nimettir. İnsan sevdikleri için ve kendisi için rahatça dua edebilir fakat hoşlanmadığı insanoğlu için dua etmek aklına gelmez.

Aklına gelse dahi dua edebilmekte zorlanabilir. Zor olanı başarabilmesi onun için oldukça hayırlıdır. Bundan dolayı dua ederken kişinin kendisi için istediği şeyleri bir başkası içinde isteyebilmesi oldukça önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir