Cinsellik, hem adam hem hanım açısından büyük bir öneme haizdir. Her kişi cinsellik söz mevzusu olduğunda muhteşem bir performans sergilemek ister. Erkekler bu performans kaygısının getirmiş olduğu muhteşem olma psikolojisini maalesef ki fazlasıyla yaşamaktadırlar. Bu yüzden de cinsel beraberlik söz mevzusu olduğunda dürtülerini denetim etme mevzusunda duyarlı davranırlar. Bu denetim etme davranışı bilincinde olmadan daha çok kontrolsüzlüğü getirir ve böylece bu süreçte erken boşalma problemi yaşamaya başlayabilirler.

Erken boşalma; penis-vajina birlikteliğinin derhal öncesinde yada derhal sonrasında kişinin boşalma refleksini denetim edememesidir. Aslına bakarsanız erken boşalma diye bir şey yoktur, yalnız denetimsiz ve kontrolsüz boşalma vardır. Psikolog ve psikiyatrların kullandığı DSM tanı kriterlerine bakılırsa bir bireye erken boşalma tanısı koyabilmemiz için bu refleksin bir dakikadan daha kısa sürede olması beklenir. Fakat ister bir dakika ister üç dakika olsun erken boşalma tedavisi mümkün olmayan bir cinsel işlev bozukluğu değildir. Aslına bakarsanız genele baktığımızda %70-80 oranında erken boşalma probleminin yaşandığını söyleyebiliriz.

Boşalma Süreleri ve Sınıflandırılması

 • 0 Saniye: Cinsel aktivite kurulmaya başlandığı an olan boşalmadır. Penis-vajina birlikteliği neredeyse yoktur. Genel anlamda tedaviye başvuran erken boşalma problemi hastası bu kategoride olanlardır.
 • 1-2 Dakika: Orta aşama olan boşalmadır ve istemsizdir. Bu erken boşalmanın probleminde penis-vajina birlikteliği vardır fakat tatminkar şekilde değildir. Bu kategoride yer edinen bireyler de tedavi arayışı içindedir.
 • 3-4 Dakika: İyi derecede olan erken boşalma olarak değerlendirilen kategoridir. Tatminkar cinsel yaşam kısmen de olsa vardır.
 • 5-7 Dakika: Bu kategori iyi derecede olan boşalma süresi olarak kabul edilmektedir.
 • 7 Dakika ve Üstü: Burada erken boşalma probleminden bahsedemeyiz hatta yedi dakika ve üstü geç boşalmanın bulunduğunu göstermektedir. İstemli bir boşalma yoktur ve cinsel doygunluk iyi derecededir. Erken boşalma problemini yaşayan bireysel orgazm (doyum) duygusunu yaşayamaz. Yalnız boşalma durumunu yaşarken bu kategorideki bireyler boşalma ile beraber orgazmı da yaşarlar.

Erken Boşalma Problemi Yaşayan Erkeklerin Genel Özellikleri

Erken boşalma problemi yaşayan her kişi için olmasa da bazı bireylerde karşımıza çıkan belirgin özellikler vardır. Birçoğunda gün içindeki aktiviteleri süratli süratli yapma davranışı gözlemlenir. Mesela; süratli yiyecek yeme, süratli otomobil kullanma, süratli konuşma şeklinde. Birden oldukça işi aynı anda yapma gereksinimi duyarlar. Genel anlamda agresif, stresli ve kolay sinirlenen insanlardır. Birçok davranışları süratli olduğu şeklinde itimat mevzusunda da acil edebilen bireylerdir. Hayatlarındaki insana ya oldukça süratli şekilde güvenirler ya da bunun tam tersi kolay kolay güvenemezler. Genel anlamda eğitim seviyelerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

Günlük hayatlarında yada iş hayatında rekabetçidirler. Çocukluk süreçlerine baktığımızda genel anlamda babalarıyla sorun yaşayan bireylerdir. Ruhsal boyutunda karşımıza çıkan mühim bir detay ise ‘’narsistik yapı’’ olabileceği ihtimalidir. Narsist kişi için cinsellik; partner ile paylaşılan haz, gövde ve ruhun bir araya gelmesi değil de bir cenk ve mücadeledir. Partneri ise onun isteklerini karşılamakla görevli bir bireyden başkası değildir. Bu yüzden de kendi boşalması gerçekleştiğinde karşı tarafı düşünmez, bu durumu bir süre bu şekilde devam ettirir hemen sonra da erken boşalma problemi ile karşı karşıya kalır.

Erken Boşalma Tiplemeleri

 • Primer Tip Erken Boşalma: Yaşamış olduğu erken boşalma problemi cinselliğe adım attığından bugüne gelene kadar karşılaşmış olduğu bir sorun ise primer tip olarak adlandırılmaktadır.
 • Sekonder Tip Erken Boşalma: Kişi etken cinsel hayata başladığında herhangi bir sorun yaşamazken hemen sonra bu problemle karşı karşıya kalıyorsa sekonder tip olduğu söylenebilir.
 • Durumsal Tip Erken Boşalma: Kişinin yaşamış olduğu erken boşalma problemi şartlara ve koşullara bağlı ise bu kategoride değerlendirilir.
 • Atipik Tip Erken Boşalma: Kelime anlamı olarak tipik olmayan anlamına gelir. Kişinin yaşamış olduğu mevcut mesele malum nedenlerle açıklanamaz.
 • Total Tip Erken Boşalma: Her şeyin bir arada görüldüğü tiptir.

Erken Boşalmanın Sebepleri

 • Fizyolojik Nedenler: Erken boşalma probleminin birçok sebebi olabilir. Bu bilgileri fizyolojik ve ruhsal olarak ikiye ayırırız. Fizyolojik sebeplere baktığımızda şeker, prostat iltihabı, magnezyum eksikliği, nörolojik yaralanmalar şeklinde ilaç/medikal tedavi gerektiren durumlar karşımıza çıkmaktadır. Fakat fizyolojik bir sorun olmadığı kesinse bu kere ruhsal boyutuna bakmak, irdelemek ve sorgulamak gerekir.

Peki, Erken Boşalma Genetik Miras Olabilir Mi?

Bilinmiş olduğu suretiyle verimli bir cinsellik için uygun ve ideal ortam gereklidir. İlk insanların yaşamış olduğu coğrafyaya ve şartlara bakarsak bu pek de mümkün değildir. Öncelikli hedefleri beslenmek, avlanmak tehlikeden korunmak olan insanoğlu cinselliği keyif alarak ve zamana yayarak yaşayamıyorlardı. Zira insan cinsellik esnasında savunmasız ve korunmasız olduğundan kendisini tehlikeden koruyamazdı. Bu yüzden günümüzden değişik bir bakış açısıyla hareket ederlerdi. O şartlarda insanoğlu cinselliği bir an ilkin olup bitmesi ihtiyaç duyulan bir aktivite olarak gördükleri için hızlıca meydana gelen bir davranıştı.

Bu mevzuya fizyolojik olarak bakarsak hormonal bir değerlendirme de yapabiliriz. Vücut, ihtimaller içinde bir tehlikeye karşı tetikte olduğundan adrenalin hormonunu fazlasıyla salgılar. Böylece şahıs bulunmuş olduğu ortamdan bir an ilkin kaçmak ister bu da erken boşalma refleksini ortaya çıkarır. Netice olarak erken boşalma, insanoğlunun yaşamış olduğu ilk tarihten bu günlerimize kadar aktarılan ve kişinin ihtimaller içinde bir tehlikeye karşı müdafa refleksi olarak kullandığı bir davranış örüntüsüdür. Bu yüzden ilkel bir müdafa olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Ruhsal Nedenler: Fizyolojik herhangi bir sebep bulamadığımızda bakmamız ihtiyaç duyulan ilk şey kişinin ruhsal durumudur. Kişinin cinselliğe perspektif, yetiştiği ailenin cinselliğe yaklaşımı, iyi mi ve kaç kişilik bir evde büyümüş olduğu, kişinin cinselliği iyi mi yaşamış olduğu, performans anksiyetesi şeklinde akla gelen herhangi bir sebep bile erken boşalma sebebi olabilir. Bu yüzden cinsel terapi seanslarımızda öncelikli olarak bu mevzularda informasyon sahibi olmamız gerekmektedir. Mesela; ‘’Kişi buluğluk dönemindeyken kendi odasında mı kalıyordu yoksa anne-babası yada kardeşiyle aynı odayı mı paylaşıyordu, kalabalık nüfusa mı sahiplerdi?’’ şeklinde sorular oldukça detay şeklinde gelebilir fakat bunu öğrenmemiz sürece fazlasıyla yarar sağlar. Böylelikle buluğluk dönemindeki mastürbasyon davranışını gerçekleştirirken rahat bir ortamda mı yapıyor yoksa yakalanmamak için süratli mı davranıyor şeklinde durumları anlamamızı kolaylaştırır.

Bunun haricinde cinsel mitler birçok cinsel işlev bozukluğunun sebebi olduğu şeklinde erken boşalmanın da sebebi olabilmektedir. ‘’Cinsel mit’’, kişinin cinsellik ile ilgili inanılmış olduğu ve cinsel hayatına uyguladığı yanlış inanışlarıdır. Mesela; cinsel ilişki esnasında adam yüksek performans sergilemelidir, cinsel ilişkiyi adam başlatmalı ve bitirmelidir şeklinde daha birçok yanlış olan inanışlar görülmektedir. Bu şekilde durumlarda bireye yönlendirilen ve öğretilen bu inanışları doğruları ile değiştirmemiz gerekmektedir. Bunun dışındaki sebeplere bakarsak da bilgisizlik, partnere olan intikam duygusu, cinsel açıdan yaşanmış olan uyum problemleri, yoğun iş temposu ve duygu durum bozuklukları (OKB, ürkü atak) şeklinde birçok nedene ev sahipliği yapmaktadır.

Erken Boşalma Iyi mi Engellenir? Tedavi Şekilleri

Bu şekilde bir cinsel işlev bozukluğu yaşayan bireyler her yolu denemeye hazırdırlar ve sık sordukları sorular “erken boşalmayı iyi mi önlerim” ya da “erken boşalma iyi mi engellenir” şeklinde sorular oluyor. Bu süreçte denedikleri yöntemler ise şunlardır:

 1. Medikal Tedaviler: Lokal anastezik kremler ve spreyler, tabletler ve haplar, sakinleştiriciler şeklinde ilaçları kullanmak isterler ve denerler. Fakat mesele tıbbi değil de ruhsal olursa kişi bunların hiçbir yararını göremez.
 2. İlkel Tedaviler: Geleneksel yöntemler olarak değerlendirdiğimiz yöntemlerdir. İp bağlama, bitkisel kapsüller, macun, iksir, hocaya gitme şeklinde birçok seçeneği denerler. Bilinmiş olduğu suretiyle bu tekniklerin tıbbı olarak da ruhsal olarak da hiçbir faydası yoktur. Böylece çiftler de bunu fark edince ustalaşmış yardım almaya karar verirler.
 3. Ruhsal Destek/ Cinsel Terapi: Kişi birçok değişik yöntemden sonrasında maalesef son deva olarak durumun ruhsal boyutunu kavrar ve çözüm bekler. Bu süreçte gelen danışanlardan ilk olarak probleminin ne işe yaradığını, nelerle karşılaştıklarını, o esnada neler yaşadıklarını dinleriz ve probleminin ne olduğuna dair geri bildirimde çiftlerimizden ilişkisel öykülerini, bireysel ve cinsel öykülerini alırız. Burada mühim olan cinsel öykünün ayrı ayrı alınmasıdır. Sonrasında süreç ile ilgili, erken boşalmanın ne olduğu, sebeplerinin neler olabileceği, kadın-erkek üreme organlarının anatomik yapısı, süreç sonlanana kadar koyulan cinsel perhiz, seansta verilen ödevler ve egzersizler şeklinde birçok mevzu hakkında lüzumlu bilgilendirmeler yapılır.

Çiftlerin bu süreçte cinsel birleşme odağından uzaklaşması hedeflenir. Çiftler bu yüzden ‘’dokunma ve dokunmanın anlamı’’na odaklandırılır ve egzersizler de buna yönelik olur. Çiftlere cinsel perhiz konulur. Zira cinsel bir beraberlik yaşanacaksa bu tamamen bir hazır olunuşla adım atar. Bu yüzden süreç bitene kadar bireylerin cinsel beraberlik yaşamaması gerektiği sebepleriyle anlatılır. Her seans verilen ödevler haricinde adam kişinin yapması ihtiyaç duyulan ‘’Kegel Egzersizi’’ vardır. Bu egzersiz, hem hanım hem de adamların yapabileceği pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yönelik ‘’sık-bırak hareketi’’dir. Böylece kişi hem ödevleri yapar hem de buradaki kasları denetim edebilmeyi sağlayacak egzersizleri öğrenir. Burada mühim olan öteki bir nokta ise ‘’Mesele kişinin değil, çiftindir.’’ inancıyla hareket etmektir. Çiftler bu sorumluluğu birlikte almalıdır ki pozitif yönde bir netice elde edebilsin. Cinsel terapist bu aşamada hem inanmalı hem de danışanlarını probleminin çözülecek olduğuna inandırmalıdır. Süreç uzun ve yorucu gelebilir fakat verilen her uğraş meyvesini verecektir.

Ihmal etmeyin ‘’Erken Boşalma Tedavisi Olan Bir Sorundur!‘’

Klinik Psikolog Kübra Betül ÖZER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir