Kamu Işyar Alım İlanları’nda İstanbul Esenler Belediyesi’nin 15 zabıta memuru alacağı duyuruldu. Peki aranan şartlar nedir, başvurular nereden yapılır? Son başvuru zamanı ne vakit? İşte detaylar…

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olarak istihdam edilmek suretiyle; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve öteki şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yöntemiyle zabıta memuru alacağını duyurdu.

 • Başvurunun Nereye Yapılacağı: Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Başvuru Başlangıç Zamanı: 10 Ocak 2022
 • Başvuru Bitiş Zamanı: 14 Ocak 2022

Başvuru Şartları

Genel Şartlar

1. Aşağıdaki lisans bölümlerinden birinden mezun olmak

 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Ekonometri
 • Emek verme Ekonomisi ve Sanayi İlişkileri

2. Türk vatandaşı olmak

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Adam adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak

6. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek gövde ve akıl hastalığı bulunmamak.

7. İlan edilen kadrolar için aranan öteki başvuru şartlarını taşımak

Hususi Şartlar

Lisans 2020-KPSSP3 puan türünden minimum 70 puan almış olmak

Daha ilkin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer edinen hususi şartlara nazaran zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, hanımlarda minimum 1.60 metre uzunlukta olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilo.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan ilkin yapılacaktır.)

Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

 • Öteki Alım İlanlarını Görmek İçin Tıklayın
 • İlan Linki

Zabıta memuru kimdir?

Zabıta, mahalli yönetimlere bağlı çalışıp, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişidir. Zabıtalar, kamu düzeni sağladıkları vazife esnasında jandarma ya da polisler şeklinde tabanca taşımazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir