Genç girişimlere yeni bir iş oluşturmak istediklerinde vergi yükünü azaltmak için vergi prim teşviki uygulanmaktadır. Genç girişimci vergi muafiyeti uygulaması 29 yaş altında olmak ve ilk kez vergi mükellefi olma şartı aranmaktadır. Gençlere uygulanan bu teşvik 3 yıl süresince sağlanmakta olup, bu süre zarfında işini bırakanlar bu hakkını kaybetmektedir. 29 yaş altı vergi muafiyetini ayrıntılıları..

 • Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Nedir?
 • Genç Girişimci Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?
 • Genç Girişimci Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanamaz?
 • Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Şartları Nedir?
 • Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Başvurusu Iyi mi Yapılır?
 • Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Özellikli Durumlar?
 • Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Defter Beyan Sistemi
 • Genç girişimci desteği için nereye başvurulur?
 • Genç girişimci hangi vergilerden muaf?
 • Genç girişimci vergi muafiyeti iyi mi yapılır?
 • Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Nedir?

  Girişimci gençlere, yeni iş kurup faaliyete başladıkları takvim yılı esas alınarak üç yıl süresince kazançlarının bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençleri girişimciliğe yönlendirmek, desteklemek amacıyla devlet tarafınca 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununca vergi teşviki getirilmiştir. 

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesine bakılırsa 10.02.2016 zamanı itibariyle ilk kez vergi mükellefi olan genç girişimciler, faaliyete geçtikleri iş takvimi yılı itibariyle üç vergilendirme süreci süresince kazançlarının senelik 75 bin TL ‘lik kısmı gelir vergisinden kural dışı edilmiştir. Destek kapsamı dolayısıyla genç girişimcilere ortalama olarak 22 bin TL’lik vergi desteği sunulmuş olacaktır.

  Genç Girişimci Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?

  • Zirai, ticari ya da mesleki faaliyeti sebebiyle ilk kez gelir vergisi mükellefi olan,
  • Yükümlü olma başlangıç zamanı itibariyle 29 yaşını doldurmamış kişiler vergi muafiyetinden yararlanabilirler.

  Vergi muafiyetinden yararlanmış olan mükellefler, beyan edilmiş başka kazanç durumlarının (kira, ücret vb.) olması durumunda da gene yalnız zirai, ticari ya da mesleki faaliyetleri sebebiyle vergi muafiyetinden yararlanabileceklerdir.

  Vergi muafiyeti kapsamındaki mükelleflerin zirai, ticari ya da mesleki çalışmalarından bir ya da birkaçından elde ettikleri kazancın toplamına bir vergi süreci içinde vergi muafiyeti uygulanır.

  Vergi muafiyeti üç vergilendirme süreci için geçerlidir ve girişimcinin yeni bir faaliyete başlaması bu süreci uzatmaz. Vergi muafiyetinden yararlanan mükellefler tarafınca verilmesi lüzumlu olan senelik gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirim tablosuna yazımı o yıl elde edilmiş gelir üstünden vergi muafiyet tutarı düşüldükten sonrasında kalan meblağ ile olur.

  • İş bölgeleri için kullanılan haftalık faliyet raporuna öteki makalemizden göz atabilirsiniz.

  Genç Girişimci Vergi Muafiyeti ve vergi istisnası nedir

  Genç Girişimci Vergi Muafiyetinden Kimler Yararlanamaz?

  • 01.06.2018 tarihinden daha ilkin işe başlamış olan mükellefler vergi muafiyetinden yararlanamazlar.
  • Başka bir işletme ya da mesleki faaliyette ortaklığı bulunan ya da daha ilkin yükümlü olup işletmesini kapatan kişiler de vergi muafiyetinden yararlanamazlar.
  • Son olarak Anonim ya da Limited Şirket kuruluşlarındayken vergi muafiyetinden yararlanılamaz.

  İş yeri açmak ve tahsilat makbuzu mevzusunda mevzu alan öteki makalelerimize göz atabilirsiniz.

  • İşyeri Açma ve Emek verme Ruhsatı Iyi mi Alınır? Yenileme İşlemi
  • Tahsilat Makbuzu Örneği – Word, Excel, PDF ve Dolu Boş Alıntı
  • Vergi Levhası Sorgulaması ve Vergi Levhası Iyi mi Alınır?

  Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Şartları Nedir?

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesine bakılırsa 10.02.2016 zamanı itibariyle zirai, ticari ya da mesleki faaliyeti sebebiyle ilk kez gelir vergisi mükellefi olan, yükümlü olma başlangıç zamanı itibariyle 29 yaşını doldurmamış kişilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmek taşıması ihtiyaç duyulan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşe başlangıç tarihinin kanuni süre içinde bildirilmiş olması,
  • Kişinin kendi işinde bilfiil çalışıyor olması ya da işin kendisi tarafınca yönetim ediliyor olması,
  • Eğer var ise ortakların da işe başlama zamanı itibariyle lüzumlu tüm şartları taşıyor olması,
  • Devralınan bir işletme ile etkinlik yapılacaksa bunun üçüncü dereceye kadar olan hısımlardan devralınmamış olması,
  • Halihazırda mevcut olan bir işletmeye sonradan dahil olunmaması. 

  Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Başvurusu Iyi mi Yapılır?

  Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen ve bunun için lüzumlu şartları elde eden genç girişimci bağlı olduğu vergi dairesine giderek dilekçe vermeli ve “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesini almalı arkasından gene bağlı bulunmuş olduğu il toplumsal güvenlik müdürlüğüne teslim etmelidir.

  Youtube ve Google Adsense üstünden kazanç elde eden 29 yaşındaki gençlerin yararlanabileceği genç girişimci vergi muafiyeti mevzusu için ilgili makalemize göz atabilirsiniz.

  • Google AdSense Vergileri : Satmaca İşlemleri ve Vergilendirme
  • Vergi Borcu Yapılandırması Iyi mi Yapılır?

  Genç Girişimci Vergi Muafiyeti

  Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Özellikli Durumlar?

  • Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi söz konusuysa, adi ortaklık ya da kişi şirketi içinde bulunan ortak olan mükelleflerin hepsi ayrı ayrı lüzumlu şartları taşımaları gerekmektedir.
  • İşletmenin devralınması söz konusuysa, vergi muafiyetinden yararlanabilmek için devralınan işletmenin ya da mesleki faaliyetin kişinin üçüncü dereceye kadar kan ya da kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.
  • Ölümden dolayı eş ve çocuklar tarafınca mesleki faaliyetin ya da işletmenin devralınması söz konusuysa, ölmüş olan mükellefin muafiyetten yararlanıp yararlanmadığında bakılmadan, devralmış olan eş ve çocuklar lüzumlu şartları taşımaları halinde muafiyetten üç vergilendirme süreci süresince faydalanabilmektedirler. 
  • Mevcut bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olma durumu söz mevzusu olduğunda, bu kişiler lüzumlu şartları taşıyor olsalar dahi muafiyetten yararlanamamaktadırlar.
  • İşletmenin ya da mesleki faaliyetin terki söz konusuysa, ter edilene kadar olan süreçte muafiyetten yararlanılır. Terk sonrası tekrardan faaliyete başlanmak istendiğinde ise ilk kez yükümlü olma şartı artık yerine getirilemediği için muafiyet devam etmeyecek ya da tekrardan başlamayacaktır.
  • Vergi muafiyetinden yararlanan genç girişimcinin etkinlik konusunu değiştirmesi söz mevzusu olduğunda, kalan süresi bitene kadar muafiyet durumundan yararlanmaya devam edebilecektir.

  Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürünü incelemek için tıklayınız.İndir

  Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Kazanç İstisnası Dilekçesi Örneğini indirmek için tıklayınız.İndir

  KOSGEB bağışlama kredileri ve desteklenen sektörleri mevzu alan öteki makalelerimize göz atabilirsiniz.

  • Kosgeb Desteklenen Sektörler : Şartlar ve Müracaat
  • KOSGEB Bağışlama Kredi Şartları Nedir?

  Genç Girişimci Vergi Muafiyeti Defter Beyan Sistemi

  Yeni başlayanlar için vergilendirme, genç girişimci teşviki ve desteği içinde neler var..

  GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ NEDİR ? KİMLER YARARLANIR.?DESTEĞİN İÇERİĞİNDE NE VAR? .Watch this video on YouTubeKaynak : Dijital Muhasebe Kanalı – Genç girişimciye bir senelik Bağ-Kur prim desteği

  Genç girişimci desteği için nereye başvurulur?

  Vergi dairesine vergi istisnası belgesi ile müracaat yapılması gerekmektedir. Vergi dairesi işlemlerinden alınan belgeler ile sgk kurumuna belge sunumu ile müracaat yapılamaktadır.

  Genç girişimci hangi vergilerden muaf?

  Genç girişimciler aşağıdaki vergilerden muaf olacaklardır;

  • 3 yıl süre boyunuca 75 bin TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olunmaktadır.
  • Bağ-kur primleri 1 yıl süresince gömü tarafınca karşılanmaktadır. 2021 güncel Bağkur prim tutarı : 1055. TL’dir.

  Genç girişimci vergi muafiyeti iyi mi yapılır?

  Genç girişimci vergi muafiyetine başvurmak için yapılası gerekenler;

  • Vergi mükellefi olunması,.
  • Vergi dairesine kazanç istisnası dilekçesi ile başvurulması,
  • Vergi dairesi belgesi ile SGK merkezine belge sununumu yapılması gerekmektedir.

  {
  “@context”: “https://schema.org”,
  “@type”: “FAQPage”,
  “mainEntity”: [
  {
  “@type”: “Question”,
  “name”: “Genç girişimci desteği için nereye başvurulur?
  “,
  “acceptedAnswer”: {
  “@type”: “Answer”,
  “text”: “

  Vergi dairesine vergi istisnası belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Vergi dairesi işlemlerinden alınan belgeler ile sgk kurumuna belge sunumu ile başvuru yapılamaktadır.


  }
  }
  , {
  “@type”: “Question”,
  “name”: “Genç girişimci hangi vergilerden muaf?”,
  “acceptedAnswer”: {
  “@type”: “Answer”,
  “text”: “

  Genç girişimciler aşağıdaki vergilerden muaf olacaklardır;

  • 3 yıl süre boyunuca 75 bin TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olunmaktadır.
  • Bağ-kur primleri 1 yıl boyunca hazine tarafından karşılanmaktadır. 2021 güncel Bağkur prim tutarı : 1055. TL’dir.


  }
  }
  , {
  “@type”: “Question”,
  “name”: “Genç girişimci vergi muafiyeti nasıl yapılır?”,
  “acceptedAnswer”: {
  “@type”: “Answer”,
  “text”: “

  Genç girişimci vergi muafiyetine başvurmak için yapılası gerekenler;

  • Vergi mükellefi olunması,.
  • Vergi dairesine kazanç istisnası dilekçesi ile başvurulması,
  • Vergi dairesi belgesi ile SGK merkezine belge sununumu yapılması gerekmektedir.


  }
  }
  ]
  }

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir