dünya üzerinde var olan canlı türlerinin her biri farklı bir beslenme çeşidi ile hayatını devam ettirir. Biyolojik olarak farklılık gösteren canlıların beslenme biçimleri de farklıdır. Bu kapsamda araştırmalar hangi canlıların ne şekilde beslendiğini ortaya koymaktadır. Daha çok bir genel kültür bilgisi ya da biyolojik bilgi olarak karşımıza çıkan bu beslenme biçimlerinden holozik beslenmenin en olduğu ve hangi canlıların holozoik beslenme gerçekleştirdiği de merak edilenler arasında.

Holozoik beslenme nedir?

Holozoik beslenme, canlıların besinleri katı bir şekilde parçalayarak sindirim emilimi sağlama biçiminde bir beslenme gerçekleştirmektir. Holozoik beslenmede besinler ağız yolu ile alınır, ardından vücutta yer alan farklı enzimler ile besinlerin emilimi gerçekleşmeye başlar. Holozoik beslenme biçiminde gün içerisinde birçok farkı besin katı olarak vücuda alınır ve daha sonra farklı gıda türlerine göre farklı enzimler ile bu besinler parçalanmaya başlar. Parçalanan besinler enzimler yolu ile farklı organlara iletilir. Pek çok farklı ve kompleks yapıdaki canlı, holozoik beslenme gerçekleştirmektedir.

Hangi canlılar holozoik beslenme gerçekleştirir?

Holozoik beslenme gerçekleştiren canlılar daha çok kompleks canlılardırlar Yeryüzünde bulunan pek çok farklı canlı holozoik beslenme gerçekleştirir. Bu canlılar arasında hükmeden canlılar olarak bilinen kompleks canlılar olduğu gibi, Daha basit canlılar da yer almaktadır. Katı besinlerin ağızda parçalanarak sindiriminin başladığı holozoik beslenme gerçekleştiren canlılar, bu besinleri farklı organlara göndermeden önce genellikle sindirim sistemi devreye girerken besinlerin tamamen parçalanmasını ağlar. Parçalanan besinlerin içerdiği bileşen ve mineraller ilgili organlara aktarılır. Holozoik beslenme gerçekleştiren canlılar genellikle memeli canlılardır. Bunun dışında bazı kuş türleri de holozoik beslenme gerçekleştirir. Aynı zamanda mantar ve bakteriler içerisinde de kısıtlı bir tür

İnsanlar holozoik beslenme gerçekleştirir mi?

Holozoik beslenme temel olarak besinlerin katı bir şekilde alınması ve vücut içerisinde emlimi ve sindirimi gerçekleştirmesi olarak karşımıza çıktığından, insanlar da holozoik beslenme gerçekleştiren yani holozoik beslenen canlılar arasında yer almaktadır. Zaman içerisinde insan beslenme şekillerinde farklılıklar görülmesi ve insanların et, sebze gibi besinleri çiğ olarak tüketmeyi bırakıp pişirerek yemesi ile birlikte beslenme zincirinde hayvanların yaptığı holozoik beslenmeden daha farklı bir şekilde beslendiği görülse de, temel olarak insanlar da holozoik beslenen canlılar arasındadır.

Holozoik beslenen canlıların özellikleri nelerdir?

Holozoik beslenme kendi içerisinde alt dallara ayrılan bir beslenme çeşididir. Holozik beslenme gerçekleştiren canlılar da bu kapsamda farklı özellikler sergilerler. Holozoik beslenme gerçekleştiren canlılar bu alt dallara göre farklı özellikler ile karşımıza çıkar ve sınıflandırılırlar. Holozoik beslenme canlıların beslenme biçimlerine göre sınıflandırılması ile özellikleri şu şekilde üç alt dalda incelenir:

Otobur holozoik beslenme

Holozoik beslenme yapan canlılar arsında ilk alt grup otobur beslenme le yaşayan canlılardır. Bu canlıların adından da anlaşılacağı gibi ana besin kaynakları otlar ve bitkilerdir. Bu canlıların sindirim kanalları et ile beslenen canlılara göre daha uzundur ve dişleri çiğneyici şekilde gelişmiştir. Aynı zamanda bitkileri çiğneyebilmek adına ağızlarında daha fazla diş bulunmaktadır.

Etobur holozoik beslenme

Holozoik beslenme yapan bir diğer alt grup canlı çeşidi et ile beslenen holozoik beslenme yapan canlılardır. Bu canlılar da isimlerinden anlaşılabileceği gibi et ile beslenen ve ana beslenme kaynakları et olan canlılardırlar. Sindirim sistemleri daha kısa olan etobur canlılar aynı zamana da karnivor canlılar olarak da bilinirler. Aslan, kurt, tilki ve bu canlılar gibi avcı canlılar etobur olarak tanımlanır. Vücut yapıları etin en kolay hazmedileceği şekilde gelişmiştir.

Hepçil holozoik beslenme

Holozoik beslenen canlılar arasında insanların da ait olduğu son alt grup ise hepçil holozoik beslenme çeşididir. Bu gruba ait olan canlılar hem et hem de ot ile beslenerek hayatta kalabilirler. Holozoik beslenme yapan hepçil canlılar arasında insanlar gibi maymun, ayı, tavuk, domuz ve karga gibi canlılar bulunmaktadır. Hepçil beslenme yapan canlılara aynı zamanda omnivor beslenen canlılar da denir beslenme biçimleri etçil ve otçul beslenmelerin karışımıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir