İç Mimarlıkta Tasarım, bir şeyin biçimini oluşturma işi ve bu yolla düşünülmüş şekil bununla birlikte, bir plan ya da nesnenin, inşa sürecindeki çizimlerin meydana getirilmesine denir. 

Tasarım bir yanıyla kişinin yaratıcı gücüne dayanırken öteki bir yanıyla çeşitli temel yaklaşım ve süreçleri yansıtan metodojik kurallara bağlıdır.

Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere.

-Albert Einstein

Tasarım yapmak hayal gücümüze, yaratıcılığımıza bağlıdır sadece bu güzel duyu ilkeler doğrultusunda oluşturulur. Tasarım yapılacak olan biçim-mekan var olmayan yada geliştirme amaçlı tasarımlar olabilir.   

İç Mimarlıkta Tasarım

İç mekan tasarımı, iç mimarlar tarafınca meydana getirilen ve her detayın teknik olarak hesaplanmasını gerektiren bir süreçtir. Tasarım ve uygulama süreçlerinin tamamı kişilere ergonomik yaşam alanları katmak ve görsel ambiyansı sağlamak için yapılır. Bir fazlaca unsur iç mekan tasarımında rol oynar…

  1. Görsel faktörler: renk, ışık, şekil,
  2. Dokunsal faktörler: yüzey, biçim, doku,
  3. İşitsel faktörler: gürültü, yankı.

İç mimar, bir iç mekan tasarlıyorsa bir mekana girdiğinde işleve bakılırsa kafasında o mekan şekillenir ve taslak çalışmasına ilk olarak burada adım atar. Çoğunlukla bu tasarım metotlarını içselleştirdiği ve uzmanlaştığı için taslak aşamasını hızlıca sezgileri ile oluşturur. Taslak olarak oluşturduğu projeyi geliştirme kısmında teknik bilgiler ışığında (mekanın ölçüleri, cephesi, taşıyıcı elemanlar, tasarımda kullanılacak elemanlar vb.) Teknik çizimler, İç mimari tasarım programları yardımı ile (plan ve kesitler) ve 3 boyut görseller (gerçekçi render emek harcamaları, renk doku vb.) ile tasarımı uygulama aşamasına getirir. Tüm unsurların bir arada toplanması bir iç mekan tasarlama sürecidir. Bu süreç planlama, güzel duyu ve teknik çözümler ile başarıya ulaşır.

İç Mekan Tasarımında Yararlandığımız Temel Tasarım İlkeleri

Örüntü

Örüntü, tasarım elemanlarının tekrarlar halinde yerleştirilmesiyle oluşturulur.

Sıradüzen

Hiyerarşik seviye, insan gözünün gördüklerini idrak etme düzenidir. Mekan-tasarım içindeki formlar içinde bulunan görsel, biçimsel kontrastla oluşur.

Ritim

Ritim tekrarlama temeli üstüne kurulmuş bir tasarım prensibidir. Metaryellerin, renklerin, şekillerin, formların,  mekanların yada boşlukların görsel hareketlerinin tekrarıdır.

Denge

Tasarımı oluşturan parçaların uyum içinde birbirinin önüne geçmeden ve güzel duyu bir şekilde oluşturulmasıdır

Boşluk

Mekan çevresindeki boş alan yada yüzeydir. Boşluk iki boyutlu yada üç boyutlu olabileceği şeklinde, negatif yada pozitif olabilir.

Proporsiyon(Orantı)

Değişik boyut ve ölçeklerine bakılırsa kendi aralarında ve parçalarla tüm içinde bulunan oranlarıdır.

Vurgu

Bir tasarımda odak noktası oluşturur. Dikkatleri mekanın yada tasarımın en mühim gördüğümüz kısmına çekmemizi sağlar. Renkler, dokular yada biçimlerle sağlanır.

Kontrast

Tasarımdaki bazı farklılıklarının vurgulanmasını elde eden yada bu elemanlarının aralarında denge oluşturan kombinasyonlardır

Uyum

Tüm bir kompozisyonun ahengi anlamına gelir. Kompozisyonun parçaları bütüncül bir görsel tema şeklinde çalışır. Her şey denge ve uyum içindedir.

Hareket

Görsel hareket, objeler yada tek bir yüzeyde hareket ediyormuş hissiyatı uyandırdığında ortaya çıkar.

Bu ilkeleri mekanın bütününde uygulayabileceğiniz şeklinde tek bir iç duvarda yada bir mobilyada yada materyaller de kullanarak arzu ettiğiniz tasarım stili ile birleştirebilirsiniz…

Yukarıda yazılı temel ilkelerin bir bir çok da kendi içinde prensiplere ayrılır… Bu prensipleri, tek yada birden fazla kullanarak tasarımlar yapılabilir. Tasarım, kimi zaman zor kimi zaman rahat değişik yöntemler gerektirir. Sezgilerimiz bu temel ilkeler haricinde bizlere yol gösterir. Bir tasarımcı tasarım yöntemi kullansın yada kullanmasın sezgi ve yaratıcılıkla tasarımı ortaya çıkarır. Tasarımcılar doğuştan yada geliştirerek görsel yönden gelişmiş kişilerdir. Sezgileri ile tasarımlar yaparlar.

İç Mimar Gülce Yılmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir