İcra hukuk mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu düzenlemelerinde yer edinen ve icra hukukuyla ilgili davalara bakan makamdır. İcra dairelerinin yapmış olduğu işlemlerin kanuna uygunluğunu, şikâyet başvurusu ile inceler. İcra hukuk mahkemesi dilekçeleri ile icra daireleri şikâyet edilebilir. 

İcra takibine itirazın iptali ve kaldırılması, şikâyet edilmesi, istirdat benzer biçimde durumlarda icra hukuk mahkemesi dilekçesi yazılması gerekir. Kanunda belirtilen görevleri yerine getiren mahkemenin görevleri;

  • İtirazlara ilişkin geçici ve kati kaldırılmaları değerlendirme, 
  • İhalenin feshiyle ilgili meselelere bakma,
  • Gelen şikayetleri araştırma,
  • Hacizde ve iflasta sıra cetveline karşı meydana getirilen şikayetleri değerlendirme,
  • İcra takibinin iptaline ya da talikine ilişkin karar verme,
  • Çek ve senet benzer biçimde kambiyo senetleriyle ilgili itirazları değerlendirme,
  • İflas idaresi üyeleri seçme ve süreçle ilgili itirazları değerlendirme,
  • Konkordatoya ilişkin süreçle ilgili kanunları uygulama olarak sayılabilir.  

MAHKEME TÜRÜNE GÖRE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İcra Hukuk Mahkemesi Dilekçeleri ile Müracaat

İcra hukuk mahkemesi dilekçe örnekleri incelenerek yazılan şikâyet dilekçeleri ile mahkemeye başvuruda bulunulabilir. İcra ve batkı dairesi memurlarının görevlerini kanuna uygun şekilde yerine getirmedikleri hakkında icra hukuk mahkemesi dilekçesi yazılabilir. Müracaat, icra mahkemesine dilekçe ile yapılabildiği benzer biçimde sözlü olarak da yapılabilir. 

Ödeme emrinin kendisine bildiri edilmesinden itibaren borçlu, kendi kusurundan kaynaklamayan bir engel sebebiyle borca itiraz edemediyse engelin ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içinde dilekçe ile iptal talebinde bulunabilir.

İcra Hukuk Mahkemesi Dilekçeleri

Borçlunun borca itiraz etmesi için itirazla ilgili icra hukuk mahkemesi dilekçe örneği incelenmelidir. İtiraz durumunda alacaklı da itirazın kaldırılması için müracaat yapabilir. Borçlunun imzaya itiraz etmesi durumunda alacaklı itirazın geçici olarak kaldırılmasını dilekçe kanalıyla talep edebilir. 

Bir tek dilekçe kanalıyla yapılabilen müracaat mevzularından biri kambiyo senetlerine özgü haciz kanalıyla takiptir. Bunun için icra hukuk mahkemesine yapılacak müracaat yazılı olmak zorundadır. İcra mahkemesine müracaat için lüzumlu şartlar somut vakaya bakılırsa farklılık gösterir. Bazı başvurular sözlü şekilde yapılabilirken görüldüğü benzer biçimde bazıları için yazılı olma şartı aranır. Somut olayların her biri kendi içinde değişik prosedür ihtiva eder. Bu yüzden icra ceza mahkemesine müracaat yaparken müracaat yolunun doğru olması ve dilekçenin doğru yazılması için hukuki yardım alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir