KOBİ Nedir – Özellikleri ve Tanımı ve Açılımı Nedir ? KOBİ’nin açılımı, Minik ve Orta Boy İşletmeler’dir. Bu işletmeler, günlük yaşantımızın aslen vazgeçilmezi olan işletmelerdir. KOBİ olarak adlandırdığımız bu Minik ve Orta Boy İşletmeler, her ülke ekonomisinde oldukca büyük ve dirimsel bir öneme haizdir ve oldukca ciddi bir ağırlığı bulunmaktadır. KOBİ Nedir – Özellikleri ve Tanımı ve Açılımı Nedir ?

Ekonomideki canlılığın adeta temel taşlarından bir tanesi olan KOBİ’lerin, resmi tanımını da yapmak gerekirse; 250 kişiden azca senelik çalışan istihdam etmekte olan ve senelik net bir satış kazancı ya da mali bilançosu 40 milyon Türk lirasını geçmemekte olan işletmelere denmektedir.

Kısıtlı olanaklar olsa bile piyasalara devamlı hem mal hem de hizmet üretmekte olan KOBİ’ler, ekonomide meydana gelen buhrandan daima en negatif şekilde etkilenen işletmelerdir de bununla beraber. Ekonomik kriz zamanlarında büyük işletmeler ile kıyaslandığı vakit daha büyük yaralar almaktadırlar. Sadece bir halde ayakta kalmayı başaran KOBİ’ler, bilhassa ekonomide baş gösteren gelişme ve gelişme zamanlarında, en büyük başarıyı elde edenlerdir.

KOBİ’ler, büyük işletmeler ile kıyaslandığı vakit oldukca daha çok katma kıymet yaratabilme gücüne sahiplerdir. KOBİ tanımları ise değişik kriterlere sahiplerdir ve bu kriterler doğrultusunda KOBİ’ler belirlenir, sınıflandırılırlar.

KOBİ Özellikleri Nedir?

 • Düşük bir yatırım maliyeti ile istihdama destek olmak.
 • Teknolojik yenilikler için daha yatkın olmak.
 • Azca bir yatırım ile oldukca üretim ve hem çeşitlilik hem de farklılık sağlamak.
 • Yapısı sebebi ile ekonomik dalgalanma süreçlerinden minimum seviyede etkilenmek.
 • Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine oldukca daha kolay uyum sağlamak.
 • Dengeli bir halde kalkınmada büyük rol oynarlar.
 • Gelir dağılımında eşitsizlikleri minimum seviyeye indirirler.
 • Kişisel tasarrufta teşvik edicidirler.
 • Büyük işletmelerin hem destekleyicisi hem de tamamlayıcısıdırlar.

Kimler KOBİ Olarak Sayılmaktadır?

Mikro, ufak ve orta büyüklükte olan tüm işletmeler, KOBİ’leri oluşturan işletmelerdir. Bu işletmeler ise aşağıda yer almış olduğu şekilde tanımlanır;

 • Mikro İşletmeler: Senelik 10 kişiden daha azca çalışanı istihdam etmekte olan ve senelik satış kazancı toplamda 1 milyon TL’yi aşmamakta olan işletme türleridir.
 • Minik İşletmeler: Senelik 50 kişiden daha azca çalışanı istihdam etmekte olan ve senelik olarak satış kazancı 8 milyon TL’yi geçmemekte olan işletmelere denmektedir.
 • Orta Büyüklükteki İşletmeler: Senelik 250 kişiden daha azca çalışanı istihdam etmekte olan ve senelik satış kazancı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletme türleridir.

Yukarıdaki tanımlarda açıklanmakta olan unsurları taşıyan bu işletme türlerine KOBİ adı verilmektedir. Bunların yanı sıra bir işletmenin KOBİ olarak sayılabilmesi için bir kamu kurum yada kuruluşun hissesinin en fazla %25’ine haiz olması gerekmektedir.

KOBİ İşletme Türleri Nedir?

KOBİ’ler; bağımsız, ortak ve bağlı işletmeler olarak toplamda 3’e ayrılmaktadırlar;

Bağımsız işletmeler;

 • Bağımsız İşletmeler, başka herhangi bir işletmenin %25’ine ya da daha fazlasına haiz değilse;
 • Bir tüzel şahıs ya da kamu kurum ve kuruluşunun %25’ine ya da daha fazlasına haiz değilse;
 • Birden fazla bağlı işletme tek başına ya da ortak işletmenin %25’ine ya da daha fazlasına haiz değilse bir bağımsız işletmedir.

Ortak işletmeler;

 • Tek başına ya da bağlı olduğu işletmeleri ile birlikte bir işletmede hakim değilse,
 • Başka bir işletmenin oy haklarında ya da sermayesinin %25’i ila % 50’si içinde bir söz hakkına haiz değilse,
 • Kendine ilişik bir oy hakkı ya da sermayesi üstünde % 25’i ila % 50’si içinde başka bir işletmede söz hakkına haiz değilse ortak işletme sayılmaktadır.
 • Ortak işletmeler için temel alınmakta olan nokta, haiz olduğu ana para ve oy hakkıdır.

Bağlı işletmeler;

 • Başka bir işletmede ana paraya ve hak çoğunluğuna haiz ise,
 • Başka bir işletmede yönetim, yürütme ya da denetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde ya da işine son verilmesinde yetkiye haiz ise,
 • Başka bir işletmede paydaş ya da ortaksa ve öteki paydaş ya da ortaklar ile birlikte yapmış olduğu anlaşmalarda yalnız başına da bir söz sahibi ise bu işletmeler bağlı işletmeler olarak geçmektedir. Bu koşulların minimum bir tanesini yerine getirmesi beklenmektedir.

İçeriğimizde bilhassa son dönemlerde sık sık dört gözle beklenen KOBİ Nedir – Özellikleri ve Tanımı ve Açılımı Nedir ? sorularını özetlemek gerekirse aktardık. Merak ettiğiniz her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir