Limited şirket, iki ve daha çok şahıs tarafınca gerçek ya da tüzel kişiler tarafınca kurulan, şirket ortaklarının firmanın borçlarından ortaya koydukları ana para kadar görevli oldukları şirkettir. Tecim siciline meydana getirilen tescille tüzel kişilik kazanan bu firmanın ortak sayısı iki kişiden azca ve elli kişiden fazla olmamalıdır. Bu şirket türü asgari 5.000 TL sermayeyle kurulmaktadır. Ortak sayısının 20 kişiden fazla olduğu bu şirketlerde genel kurul ve denetim kurulu organlarının bulunması zorunludur. Bu şirket türünün esas sermayesi belli olup esas ana para paylarının toplamından oluşmaktadır. Limited şirket kanunen yasağı bulunmayan her türlü ekonomik amaç ve mevzu için kurulabilen şirkettir.

 • Kişi Şirketi Nasıl Kurulur? 
 • Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
 • Limited Şirket Özellikleri Nedir?
 • Limited Şirket Nasıl Kurulur?
 • Limited Şirket Avantajları Nedir?
 • Limited Şirket Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
 • Limited Şirketlerde Vergisel Durum
 • Limited Şirket Özellikleri Nedir?

  Limited şirket özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Minimum iki, en fazla elli gerçek ya da tüzel kişilerle kurulur.
  • Lüzumlu olan ana para asgari 5.000 TL olmalıdır.
  • Şirketteki her payın ortaklık hakkı belli ve eşit paylar olmak suretiyle bölünmüştür.
  • Şirketteki paylar 25 ve katları şeklindedir.
  • Ortakların sorumlulukları ortaya koydukları ana para kadardır. Ortakların şirket borçlarına bağlı kişisel sorumlulukları bulunmamaktadır.
  • Emek ve ticari itibarın şirkette sermayenin karşılığı olarak kıymeti bulunmaz.
  • Şirkette elde edilmiş kâr ve öteki haklar ortakların paylarına gore dağıtılır.
  • Bu firmanın hisse senedi ve tahvil çıkarma yetkileri bulunmaz.

  Limited Şirket Nasıl Kurulur?

  Limited şirket müessese sürecini yerine getirebilmek için bazı adımların uygulanması gerekmektedir. Bu adımlar şu şekildedir:

  • Bir tecim unvanı seçilir.
  • Tecim unvanını ve imzaya yetkisi bulunan bireylerin unvanının altına atacakları imza notere onay ettirilir.
  • Sermayenin 10.000’de 4’ü oranındaki meblağ Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılır.
  • Biri nüshanın aslı olmak suretiyle üç nüsha olan şirket ana sözleşmesi 15 gün içinde firmanın etkinlik gösterdiği bölgede yetkili olarak bulunan tecim sicili memurluğuna tescil ettirilir.
  • Noter tasdikli imza beyannamesi teslim edilir.
  • Kayıt beyannamesi tecim sicili memurluğuna teslim edilir.
  • Tecim Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine gore düzenlemesi yapılacak olan taahhütname tecim sicili memurluğuna teslim edilir.
  • Limited şirket kurucularının gerçek şahıs olması halinde onaylı nüfus cüzdanı örneğiyle beraber ikamet detayları tecim sicili memurluğuna teslim edilir.
  • Şirket kurucularının tüzel şahıs olması halinde yetkisi bulunan organların noter onaylı kararları tecim sicili memurluğuna teslim edilir.
  • Vergi ve toplumsal güvenlik kaydının yapılması için şirket müessese dilekçesi formu tecim sicili memurluğuna teslim edilir.
  • Firmanın etkinlik göstermiş olduğu bölgedeki yetkili tecim odasına ya da tecim ve endüstri odasına kayıt yaptırılır.
  • Firmanın ve tecim unvanının tescil edildiğini gösteren duyuru Türkiye Tecim Siciline Gazetesi’nde yayınlatılır. 

  Limited Şirket kuruluşu

  Limited Şirket Avantajları Nedir?

  Bu şirketlerin en mühim pozitif yanları, kuruluşu için lüzumlu olan sermayenin düşük maliyetli olmasıdır. Bunun dışındaki limited şirket avantajları şu şekildedir:

  • Bu şirkete durağan(durgun) oranda vergi ödenir.
  • Firmanın genel kurul toplantısına bakanlık temsilcisinin iştirak etmesi mecburi değildir.
  • Minimum 2 yıl ayakta tutulan şirket payının satışı için Katma Kıymet Vergisi ödenmez.
  • Firmanın avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

  Limited Şirket Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

  Limited şirket yönetimi, temsili şirket sözleşmesiyle düzenlenir. Düzenlenen şirket sözleşmesiyle firmanın yönetimi ; temsili, müdür sıfatı taşıyan, minimum 2 olmak suretiyle ve 2 den fazla ortağa ya da tüm ortaklara yada üçüncü şahıslara verilebilir. Bu şirket türünde minimum 2 ortağın şirketi yönetme ve temsil etme hakkı bulunmalıdır. Şirkette 2 den fazla müdürün bulunması durumunda bu müdürlerden biri firmanın ortağı olmasa bile genel kurul tarafınca Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanabilir.

  Limited Şirketlerde Vergisel Durum

  • Limited şirket Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlüdür.
  • Bu şirkette tüm beyannameler elektronik ortamda verilir.
  • Bu şirket türü çalışanlar, gerçek kişilerden kiralamış oldukları iş bölgeleri ve almış oldukları özgür meslek hizmetleri için bildirge vererek gelir vergisi stopajı öder.
  • Bildiri aylık olarak verilebileceği şeklinde şirketteki çalışan sayısı 10 kişinin altında bulunuyorsa üç ayda bir de verilebilir.
  • Bu şirket türü her ay Katma Kıymet Vergisi beyannamesi verir.
  • Bu şirket kâr oranı dağıttığı vakit dağıttığı kâr oranı üstünden gelir vergisi stopajı öder.
  • Bu şirket verdiği beyannamelerde damga vergisi ödemekle yükümlüdür.
  • Şirkette bildirge verme ve ödeme süreleri firmanın dinlence olduğu günler bir sonraki iş günü gerçekleşir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir