Modon, Mora Yarımadası’nın güneybatı kıyılarında yer edinen ve hem de bir liman kalesine haiz olan ufak bir kasabadır. Yunanlar tarafınca Μεθώνη (Latinize: Metoni) olarak adlandırılır. Türk arşiv belgelerinde ve kitabî kaynaklarda Modon, Moton, Mütûn (متون) benzer biçimde isimlerle yazılmıştır.[1]

Korsanlık tehdidinin ortadan kalkmasından ilkin Modon, kale içinde evlerin, ibadethanelerin ve alışveriş yerlerinin bulunmuş olduğu organik bir yaşam alanıydı ve ana kara ile bağlantısı mevcut değildi.[2] Bu durum onun tarihsel coğrafyasının ufak bir adacıktan oluştuğunu kanıtlıyor. 1487’de Conrad Grünenberg tarafınca bir tasviri meydana getirilen kasabanın bu hâli oldukça belirgindir. Modon nahiyesinin günümüzdeki geçidi genişletilmiş olmasına karşılık deniz kapısı halen yerinde durmaktadır. Oldukça korunaklı bir kale mimarisine haizdir.

Tarih

Venedik hakimiyeti

Venedik Cumhuriyeti’nin gözü, Venedik’ten Doğu pazarlarına giden güzergâh üstündeki konumu sebebiyle 12. yüzyıldan itibaren Modon olmuştur. 1125’te, doğudan evlerine dönerken bazı Venedikli tüccarları yakalayan Modon merkezli korsanlara karşı bir hücum başlattılar.

12. yüzyılın ortalarında, Müslüman seyyah ve coğrafyacı el-İdrisi, Modon’dan kalesi olan müstahkem bir kent olarak bahsetmiştir.

Osmanlı hakimiyeti

Fatih Sultan Mehmed döneminde Mora Despotluğu’nun fethedilmesine müteakip Modon Türkler tarafınca kıskaca alınmıştır. Sadece kasabanın Türk hakimiyetine girmesi söz mevzusu fetihten ortalama bir 40 yıl sonradır. Cem’in vefatıyla Osmanlı’daki taht kavgaları sona ererken II. Bayezid, Venediklilere harp açtı ve ilk olarak İnebahtı’yı, sonrasında ise Mora’nın güneyindeki liman kalelerini ele geçirdi. Modon da 9 Ağustos 1500 tarihinde Türk hakimiyetine girdi. Böylece Benefşe haricinde Mora Yarımadası’ndaki tüm yerleşim birimleri Osmanlı hakimiyetine geçti.

Yunan Bağımsız Savaşı

1821’de Yunan Bağımsızlık Savaşı patlak verdiğinde, kasaba, bölgedeki toprakların çoğuna da haiz olan ortalama 400 ila 500 savaşçıdan oluşan Türklerin yaşamış olduğu bir yerdi. Surların haricinde kalan bölge neredeyse yalnızca Yunanlılar tarafınca dolduruldu.Yunan devrimi patlak verdiğinde Koron ve Navarin ile beraber Modon da kuşatıldı. Temmuz 1821’de, Osmanlı birliği kasabayı tekrardan ele geçirmeyi başardı, sadece 8 Ağustos’ta sakinleri Yunanlılara teslim olmak mecburiyetinde bırakıldı ve Modon’daki Türk hakimiyeti sonlanmış oldu.

References

Hall, H. (2020, May 14). Package holiday in 1486: Konrad von Grünenberg. Peter Sommer Travels. Retrieved March 16, 2022, from https://www.petersommer.com/blog/another-view/gruenenberg-1486-croatia-greece

Kemal, İ. (1997). Tevârih-i Al-i Osman VIII. Defter (A. Uğur, Ed.). Türk Tarih Kurumu Matbaa.

[1] (Kemal, 1997, s. 183)

[2] (Hall, 2020)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir