Tarihte yaşamış ve belirli coğrafyalarda yargı sürmüş pek fazlaca uygarlık bulunmaktadır. Bu uygarlıklardan bazıları süre içinde ortadan kalmış olsa da, bazıları hala yaşamaya devam etmektedir. Orta Asya’dan gelen uygarlığımız ve Türk adı da hala devam eden bir uygarlık olarak bilinmektedir. Türklerin zamanı ile ilgili dört gözle beklenen pek fazlaca şey araştırılmaya devam ederken, bir taraftan da fizyolojik ve tarihsel yakınlığı bulunan bazı milletler ile Türklerin bağları da merak ediliyor. Moğolların Türk olup olmadığını sizler için araştırdık.

Moğollar Türk müdür?

Cengiz Han tarafınca kurulmuş olan Moğol uygarlığı, tarihte yaptıkları fetihler ve düşmanlarına karşı sert tutumları ile akıllara kazınmış olan uygarlıktır. Bir öteki taraftan hem fizyolojik hem de kültürel olarak Türkler ile benzerlikleri ön plana çıkmaktadır. Bu durum da Moğolların Türk olup olmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. Moğollar toplumsa olarak bakılmış olduğu süre bir ırktan fazlaca topluluk olarak tanımlanmaktadırlar. Moğol uygarlığının kurucusu olan Cengiz Han, uygarlığı kurma yolunda attığı adımlardan ilkin kendisi bir Türk çocuğuydu. Ve bu yüzden de bazı gelenekler ile fizyolojik özellikler Türkler ile bağdaşıklık göstermektedir. Daha ilkel bir yaşam sürmeyi seçmiş olan geçmiş dönem Moğolları, paralı asker ve fedai biriktirerek genişlemişti. Bu da saf bir ırktan ziyade, aynı soy ailesine mensup olan bazı milletlerin bir araya gelmiş olması demek oluyor. Irksal olarak yaklaşıldığı süre ise Moğolların Türk olduğu söylenebilmektedir. Moğolların içinde çoğunluk olarak bulunan kesim Türk soyundan gelmektedir.

Moğollar Türk soyundan mı geliyor?

Moğolların hangi soydan geldiği sorusu en fazlaca merak edilenler içinde içeriyor. Moğol uygarlığını kuran Cengiz Han’ın kendisi Türk soyundan olduğundan Moğol uygarlığının da Türk soyundan geldiğini söylemek mümkündür. Bununla beraber ortak coğrafya ile paylaşılan akrabalıklar da Moğolların Türk soyundan geldiğini ortaya koymaktadır. Moğolların temelde Türk soyundan geliyor olması ise yalnızca Türk olduklarını ortaya oymaz. Moğollar içinde pek fazlaca değişik millet genine rastlanmıştı. Direkt olarak Türk soyundan sayılmak yerine uzak akraba olarak nitelendirilmektedirler.

Moğollar hala var mı?

Tarihte mühim bir yer kaplayan ve Orta Asya’ya hükmetmiş uygarlıklardan olan Moğollar, hala yaşayan bir uygarlıktır. Moğollar Orta Asya’da varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Geçmişte Moğol İmparatorluğu olarak malum imparatorluğun olduğu topraklarda şu an ise Moğolistan ülkesi yer almıştır.

Moğollar kendini Türk olarak görüyor mu?

Moğollar tarafınca fazlaca kabul edilen bir fikir olmasa da, Cengiz Han hem Moğolca hem de Türkçe konuşan biriydi. hem de kendisinin direkt olarak Türk soyundan gelmesi sebebi ile kendisini Türk olarak tanıtan biriydi. Sadece öteki taraftan Moğollar ise kendilerini Türk ya da başka bir ırk içinde değil, direkt Moğol olarak tanımlamaktadırlar. Bunun en büyük sebebi ise Moğol imparatorluğu içinde birden fazla millete ilişik genlerin karışmış şekilde ulunmasıdır. Bundan dolayı Moğollar direkt olarak bir ırk ya da millete bağlı şekilde değil, direkt Moğol olarak tanımlanmayı istemektedirler.

Moğolların dini inancı nedir?

Moğol halkının dini inancı, ilk kurulduğu süre Moğol imparatorluğunda Gök Tanrı inancıydı. Ondan sonra ise Gök Tanrı inancından uzaklaşan Moğollar, değişik dini inançlara yönelmeye başladılar. Bu inançlar içinde en yaygın olan Şamanizm olsa da, Şamanizm de daha azca tercihe dilen bir din olarak kaldı. Günümüzde Moğol halkının büyük bir çoğunluğu Tibet Budizmi dinine mensup kişilerdirler. Moğol halkı içinde hala değişik din inançların savunulduğu ise görülmektedir.

Moğolca Türkçe midir?

Moğolca Türkçe değildir. Bu durum benzer diller olmaları sebebi ile geçmişte karıştırılan bir durumdu. Hem fizyolojik benzerlikleri olan he de dilleri benzeyen kişiler oldukları için Moğollar bir çok süre dışarıdan Türk olarak tanımlansa da, Moğolca dli Türkçe’ye bakılırsa farklılıklar gösteren bil dildir. Bu durum hem de dil akrabalığı ile uzak akrabalık bağını oluşturan durumlar içinde iki halkın dilinin benzemesi de yer almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir