Neşâtî Ahmed Dede, (d. ?, Edirne – ö. Aralık, 1674, Edirne) 17. yüzyıl divân şairi, edebî kişilik.

Yaşamı

Yaşamı hakkında tafsilatlı informasyon bulunmamaktadır. Doğum zamanı bilinmiyor. İsminin Ahmed yada Süleyman olduğu rivayet edilir. Bir dönem şiirlerini Semendî mahlasıyla kaleme almıştır. Sadece devrin şeyhülislamı kendisine “Çelebi, sen bir müstaid âdeme benzersin, lâkin Semendî at canbazı dimekdür. Şimden sonrasında mahlasun Neşâtî olsun” tavsiyesinde bulununca Neşâtî mahlasını kullanmaya adım atmıştır.

Kendi devrinin ilimlerini öğrenim ederek yetişen Neşâtî Gelibolu Mevlevihanesi’nde Ağazade Şeyh Mehmed Dede’ye intisap ederek tarikate girmiştir. Şeyh, kendisine hilafet vererek insanları irşad etmesini istemiştir.

Neşâtî 1621 senesinde İstanbul’daki şiddetli soğuklardan dolayı denizin donmasıyla ilgili tarih düşürmüştür. Ağazade’nin vefatının arkasından Konya’ya gitmiştir. Burada Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin türbesini metheden bir övgü kaleme almıştır.

Konya’dan Edirne’ye döndükten sonrasında Muradiye Mevlevîhanesi Şeyhi Osman Dede’nin vefatı üstüne 1670 senesinde onun yerine postnişin olarak belirleme edilir.

Pek oldukca kişiye kasideler sunmasına karşın Neşâtî arzulanan ilgiyi ve desteği görememiştir. Dört yıl süresince tekke şeyhliği yapmıştır. 1674 yılının Şevval ayında vefat etmiştir. Yirmiden fazla ozan, Neşâtî’nin ölümüne tarih düşmüştür.

Eserleri

  • Divan
  • Şehrengiz
  • Hilye-i Enbiya
  • Şerh-i Müşkilât-ı Örfî
  • Kavâid-i Deriyye: Kavâid-i Fürs
  • Tuhfetü’l-Uşşâk
  • Mektup

*Bu yazı Dr. Mahmut Kaplan’ın hazırladığı emek verme üstünden derlenerek yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir