Noter vekalet ücretleri; Her yıl yenilenen ücretler 2023 senesi için de güncellendi. Her vekaletin türüne gore ücretler farklılık göstermektedir. Vekalet kişilerin kendi başlarına ilgilenmelerinin mümkün olmadığı durumlarda bir başka kişiye yetki vererek işlerinin yapılmasını sağlama işlemidir. Bu yetkiler resmi kanallar aracılığı ile verilmek zorundadır. Vekalet verilen kişiler, veren şahıs yerine alış ve satış yetkisine haiz olur.

 • Gümüş Hesabı Olan Bankalar

Vekalet verilirken veren şahıs noter harcamalarını karşılamak durumundadır. Verilen vekaletler birçok değişik amaca hizmet edebilir. Vasıta satışı, arsa ve ev satışı, muhasebe işlemleri şeklinde mevzularda noter aracılığı ile vekalet vermek mümkün olmaktadır. Sadece verilen her vekalet türü için değişik bir karşılık ödenmektedir. Ek olarak noterden vekalet verme tutarı mevzusu da taraflar içinde mühim bir mevzudur.

Makalede Neler Var?

Vekalet Nedir ve Çeşitleri Nedir?

Noter Vekalet Ücretleri 2023

Vasıta Satış Noter Vekalet Ücreti 2023

Tapu Noter Vekalet Ücreti

Avukata Vekalet Verme Noter Ücreti 2023

Noterden Muhasebeciye Vekalet Verme Ücreti 2023

Noter Vekalet Ücreti 2023 (Genel Vekaletname)

Mezuniyet belgesi İçin Noter Vekalet Ücreti

Noterden Vekaletname Iyi mi Verilir?

Vekaletname İçin Lüzumlu Belgeler

Vekaletname Süresi Var mıdır?

Şahıs Ölünce Vekalet Devam Eder mi?

Vekalet Nedir ve Çeşitleri Nedir?

Vekaletname kişilerin değişik bir kişiye belli durumlarda resmi işlemleri gerçekleştirebilmeleri için noter aracılığı ile verilen bir yetkidir. Belge şeklinde verilen bu belge boşanma davası, vasıta alım ve satımı, intikal işlemleri şeklinde mevzularda karşı tarafa verilmektedir.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için kişilerin 18 yaşından büyük olması ve herhangi bir akli kısıtlaması olmaması gereklidir. Günümüzde verilebilen vekalet çeşitleri şunlardır:

 • Genel vekaletname
 • Kalıtım ve intikal için verilen vekaletname
 • Gayrimenkul alım ve satım vekaletnamesi
 • Tapu işlemleri vekaletnamesi
 • Boşanma davası vekaletnamesi
 • Hisse devri için verilen vekaletname
 • Firmalar tarafınca verilen vekaletnameler
 • Satış vaadi için verilen vekaletnameler
 • Tanıma ve tenfize ilişkin olarak verilen vekaletnameler

Vekaletnamelerin düzenlenme yeri noter kurumlarıdır. Hem vekaleti verecek olan hem de verilecek olan kişilerin T.C. kimlik numaraları bu işlemler esnasında gereklidir. Bu işlemler esnasında vekaletin niçin verildiği verecek olan kişilere sorulur ve kişilerin vekalet verme amacına yönelik olarak belgeler düzenlenir. Düzenleme sonrasında belge vekaleti veren kişiler tarafınca imzalanır.

Bir nüsha noterde kalırken diğeri vekaleti veren kişiye teslim edilir. Kişiler sonrasında bu belgeleri lüzumlu kişilere vererek bu kişilerin işlemleri gerçekleştirmeleri sağlarlar. Noterden vekaletname tutarı ne kadar sorusu da bu işlemleri yaptıracak olan kişiler tarafınca dört gözle beklenen konulardır.

Noter Vekalet Ücretleri 2023

Noter vekalet verme tutarı, her yıl olduğu şeklinde bu yıl de zam geldi. Tertipli olarak enflasyon tutarına gore güncellenen ve zam uygulanan noter vekalet ücretleri, vekaleti vereceğiniz içeriğe gore de değişebiliyor. Muhasebeye, avukata ve vasıta satışına verilen vekaletin ücretleri birbirinden değişik olabiliyor. Ikimiz de ihtiyacınıza en uygun şekilde tüm vekalet çeşitlerini kapsayan bir rehber hazırladık.

Noter vekalet ücretleri alttaki çeşitlere gore belirlenmiştir:

 • Noter vekalet ücretleri: 192 TL olarak belirlenmiştir.
 • Noter tapu vekalet ücretleri: 240 TL ile 650 TL içinde değişebilir.
 • Avukata vekalet verme tutarı: 192 TL’dir.
 • Muhasebeciye vekalet verme tutarı: 192 TL’dir.
 • Noter genel vekaletname tutarı: 192 TL’dir.

Vasıta Satış Noter Vekalet Ücreti 2023

Vasıta alım ve satım işlemleri çoğunlukla meydana getirilen resmi işlemlerdir. Araçların el değiştirmesi esnasında hem alıcı hem de satıcının noterde bulunması gereklidir. Sadece belli sebeplerden dolayı notere gidemeyen kişiler güvendikleri birine vekaletname vererek resmi işlemlerin tamamlanmasını sağlayabilirler.

İkinci el vasıta alım ve satımı esnasında işlemlerinizin başkası tarafınca yapılabilmesi için 2023 senesinin güncel noter vekalet ücretini ödeyerek seçtiğiniz kişiye vekaletname vermelisiniz.

2023 senesinin ilk aylarında güncellenen noter vekaletname tutarı 192 TL’dir. Sadece vasıta alım ve satım işlemlerinde tek ilgili harcama kalemi vekaletname değildir. Değişik noter harcamalarını da bu işlemler esnasında karşılamanız gerekmektedir. Peki tapu noter vekalet ücretleri ne kadar?

Teminatlı Kredi Kartı 2023 Bloke Teminatlı Kart Iyi mi Alınır?

Tapu Noter Vekalet Ücreti

Her yıl binlerce kişinin ev almış olduğu ve sattığı emlak piyasasında alım satım işlemlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ev, arsa, arazi şeklinde gayrimenkulleri satın alacağınız süre notere gidebilme durumunuz yok ise vekaletname vererek bu işlemleri güvendiğiniz bir kişinin tamamlamasını sağlayabilirsiniz. Her insana güvenip vekaletname de vermemelisiniz.

Tapu satışının gerçekleşebilmesi için genel vekaletname verilmesi mühim bir mevzudur. Genel vekaletname için ödenen tutarlar günümüze 240 TL ile 650 TL içinde rakamlardadır. Tapu işlemlerinde noter vekalet ücretleri, içeriğe göre farklılık gösterir.

Avukata Vekalet Verme Noter Ücreti 2023

Avukatlarınızın sizin için resmi işlemlerde işlem yapabilme hakkına haiz olmasını istiyorsanız bu kişilere vekalet vermeniz gerekmektedir. Noter avukat vekalet tutarı de meydana getirilen işlemlerde farklılık izah edebilir. Avukata vereceğiniz vekalet noter tutarı 192 TL’dir.

Vekalet vereceğiniz kişiler her ne kadar mesleklerinde son aşama ustalaşmış olsalar da noterden vekalet verirken vekaletname sınırlarını oldukça iyi bilmeniz gerekmektedir. Verilen vekaletnamede niçin verildiğine dair oldukça belirgin ve standart bir çerçeve çizmeniz büyük bir ehemmiyet taşıyor.

Noterden Muhasebeciye Vekalet Verme Ücreti 2023

Şirket sahibiyseniz ya da bir iş yeriniz var ise muhasebecinize belli işlemleri rahat bir halde yapabilmesi için kesinlikle vekaletname vermeniz gerekmektedir. Her yıl güncellenen vekalet ücretlerinde noterde muhasebeciye verilen vekalet ücretlerinde de belli farklılıklar meydana geldi. Noter muhasebe vekalet tutarı 2023 senesinde 192 TL olarak belirlenmiştir.

Avukata verilen vekaletnamelerde olduğu şeklinde muhasebeciniz için de vermiş olduğunuz vekalette yetki sınırlarını detaylı olarak belirlemeniz son aşama önemlidir.

Noter Vekalet Ücreti 2023 (Genel Vekaletname)

Noterde vekaletname işlemlerinde en yüksek bedeller genel anlamda genel vekaletnameler için alınmaktadır. Bu ücretler 550 TL ile 1900 TL içinde değişen rakamlardır. Bu vekaletnameler verilirken kişilerin belli mevzularda informasyon sahibi olması son aşama önemlidir. Genel vekaletnameler eğer süresi belirtilmemiş ise müddetsiz olarak kabul edilmektedir.

Bu vekaletnamelerin iptal edilmesi ihtiyaç duyulan durumlar olduğunda ise gene aynı noterden hizmet almak gereklidir. İptal esnasında kesinlikle azilname ya da iptal belgesi alınması gereklidir. Noterden alınan bu iptal belgesi kesinlikle vekaleti alan kişilere gönderilmelidir. İptal esnasında da kişilerin vekaletname alırken ödedikleri ücret şeklinde bir karşılık ödemesi gereklidir.

Mezuniyet belgesi İçin Noter Vekalet Ücreti

Kendi şehirlerinden değişik bir yerde okuyan öğrenciler diplomalarını alabilmek için okudukları şehre gitmekte zorlanabilirler. Sadece bu öğrencilerin diplomalarını okuldan bizzat kendilerinin alması gereklidir. Bu şekilde durumlarda okullarının olduğu şehirde yaşayan birinden diplomalarını almaları için vekalet alabilirler. Sadece gene de tanımadığınız kişilere vekaletname vermek uygun olmayacaktır.

Vekalet alan talebe bu belgeyi okulun bulunmuş olduğu şehirde ki kişiye posta ile gönderebilir ve oradan vekaleti alan şahıs diplomayı okuldan talebe adına alabilir. En kolay alınan vekalet türleri içinde yer verilmiştir. Bu vekaleti alabilmek için bazı belgeleri hazırlamış olmanız gereklidir. Bu vekaletin tutarı ise 140 TL ile 170 TL içinde değişmektedir. Mezuniyet belgesi için noter vekalet ücretleri bu şekilde belirlenmiştir.

Noterden Vekaletname Iyi mi Verilir?

Kişiler avukatlarına ya da güvendikleri kişilere noter huzurunda yetki vererek işlemlerin yapılmasını hızlandırabilirler. Noter huzurunda verilen bu işlemlere vekaletname verme denir. Resmi bir işlem olduğundan bu işlemin yapılabilmesi için kişilerin kısıtlı olmaması ve 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Bu işlemler için kişilerin kesinlikle notere kadar gitmesi ve evrakları bizzat kendisinin imzalaması gereklidir. Sadece belli gerekçeler sunularak notere gitmeden de vekalet alınabilmektedir.

Bu gerekçelerin başlangıcında kişilerin ağır bir rahatsızlığının bulunması gelmektedir. Kişiler engelli bir hasta ise ya da yatalak durumda ise noter çalışanı eve kadar hizmet vererek lüzumlu imzaları bu kişilerden almaktadır. Kişiler eğer hastanede yatıyor ise gene aynı şekilde noter mensubunun vekaleti verecek olan kişinin yanına gitmesi sağlanmalıdır.

Bir öteki gerekçe ise kişilerin cezaevlerinde bulunmasıdır. Eğer cezaevinde tutuklu olarak bulunuyorsa noter memuru cezaevine giderek lüzumlu kişilerden imza alır ve vekalet verme işlemi tamamlanır. Aksi halde kişiler notere gitmeden vekaletname alabilme şansına haiz değildir.

Vekaletname İçin Lüzumlu Belgeler

Vekalet için lüzumlu belgeler noksan olduğunda noterde işlem yaptırmak mümkün değildir. Bu yüzden bir başkasına vekalet vermeyi düşünüyorsanız şu belgeleri yanınızda bulundurmanız gereklidir:

 • 2 tane fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmasına dikkat edilmelidir)
 • Vekalet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı (T.C Kimlik Numarası olmalı)
 • Vekaleti alacak olan kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası
 • Tapu detayları (Bu bilgiler gayrimenkul satışlarında gereklidir)
 • Ruhsat detayları (Vasıta satılmasında istenilen belgelerdir.)
 • Noter vekalet ücretleri, bu şartlar altında verilebilir.

Bu belgeleri tamamladıktan sonrasında bulunduğunuz yerde ki noterden vekaletname işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Noter vekalet ücretleri için tekrardan biz zam uygulanırsa, sayfamız güncellenecektir. Güncel noter vekalet ücretleri için sitemizi takip edebilirsiniz.

Isterseniz interaktif olarak sunulan noter işlemleri ve bu işlemlerin uygulanmasına yönelik oluşturulan Turkiye.gov.tr noter birliği sayfasına da giriş yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan işlemlerin ve vekalet sorgulamasının internetten yapıldığını söyleyebiliriz.

Noter vekalet ücretleri mevzusunda sormak istedikleriniz var ise, bu tarz şeyleri bizlere iletebilirsiniz. Ek olarak noter vekalet ücretleri güncel değilse de bunu bizlere yazışma sayfasından bildirebilirsiniz.

Vekaletname Süresi Var mıdır?

Evet vekalet verecek olan şahıs bu süreyi belirleyebilir.

Şahıs Ölünce Vekalet Devam Eder mi?

Ölüm durumunda vekalet sözleşmesi biter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir