Online Müzelerin Gezin – Sanal Müzeler Listesi,Türkiye’deki sanal müzeler

Merhaba sizlere Online olarak ziyaret edebileceğiniz müze ve sanat galerisi listesini paylaşıyorum Türkiye Cumhuriyetinde  Covid-19 virüsün çogalmasını  önlemek amacıyla millet  evlerinden dışarı çıkmak istemiyor Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Gezim Bakanlığı, evlerde bulunan İnsanların  online olarak gezebilmesi için bir oldukça müzeyi müzeleri web  üstünden 3D olarak  görüntülemeye başladı. İşte online olarak gezebileceğiniz birbirinden güzel müzeler

Türkiye’deki Sanal Müzeler

Online Müzelerin Gezin – Sanal Müzeler Listesi,Türkiye’deki sanal müzeler

Kurtuluş Savaşı Müzesi-Ankara

Türkiye Cumhuriyeti  Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasına karar verildiğinde, Ankara’da Meclisin toplanabilmesi için lüzumlu büyüklük ve donanıma haiz bir binanın bulunmadığı görülmüştür. Bu şartlar altında, inşası yarım kalan İttihat ve Terakki Fırkası Kulüp Binası’nın Meclis Binası olarak kullanılmasına karar verilerek binanın onarılması ve tamamlanması görevi de (sonradan birinci  Dönem Bursa Mebusu olan) Necati Bey’e verilmiştir.

Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Programı” çerçevesinde, Tc Kültür Bakanlığı tarafınca meydana getirilen yenileme emekleri sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla ziyaretlere oluşturulan müze günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.

Kurtuluş Savaşı Müzesi-Ankara Müzesini Gez

Cumhuriyet Müzesi-Ankara

Cumhuriyet Müzesi ya da II. TBMM binası 1923 senesinde Mimar Vedat Tek tarafınca Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlanmış bodrum üstüne iki kat olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Sadece o dönem I.Türkiye Büyük Millet Meclisi  binası kafi gelmeyince meclis binası olarak düzenlenmiş ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır.  Meydana getirilen Bina; Türk Siyasal tarihinde mühim yeri olan II. Türkiye Büyük Millet Meclisi , 1924-1960 yıllarında Mustafa Kemal  Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleştirilmesi, mühim yasaların çıkarılması, internasyonal anlaşmaların imzalanması ve oldukça partili sisteme geçiş benzer biçimde Türkiye siyasal tarihinin mühim vakalara tanıklık etmiştir.

Cumhuriyet Müzesi-Ankara Canlı Gez

Efes Müzesi-İzmir

Efes, Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içinde bulunan, hemen sonra mühim bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Klasik Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biriydi

Meydana gelen kültürel faaliyetler ve ziyaretçi kapasitesiyle Ülkrmizde Bulunan  en mühim müzeleri içinde bulunan Efes Müzesi’nde en oldukça ilgi çeken eserler içinde Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunuyor.

Efes Müzesi-İzmir Canlı Gez

Troya Müzesi-Çanakkale

Troya Müzesi  Çanakkale Merkez İlçesine Baglı , Tevfikiye Mahallesi bulunmaktadır.  Müze, ortalama 90.000 m kare ’lik büyüklüğe haiz olan parsel içinde 12.765 m² kapalı alanlı müze teşhir, depolama, yönetimsel birimler, toplumsal donatı mahalleri ile 37.250 m kare  açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşmaktadır.

Müze zemin artı 3  kattan oluşmaktadır. Ziyaretçi her teşhir katına rampadan çıkarak ulaşabilmektedir. Müzenin teşhir alanlarına çıkılan rampanın toplam uzunluğu ise ortalama 480 metredir. Troya Müzesi’nde; Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi’nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik zamanı, kazılardan çıkan eserler vesilesiyle anlatılmaktadır. Ziyaretçiler müzeyi gezerken yedi başlığa bölünmüş bir hikâyeyi takip etmektedirler:

Troya Müzesi-Çanakkale Canlı Gez

Anadolu Medeniyetler Müzesi-Ankara

Mahmut Paşa Bedesteni’nin Fatih süreci baş vezirlerinden Mahmut Paşa tarafınca 1464-1471 yılları aralığında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kurşunlu Han’ın ise Fatih süreci baş vezirlerinden Mehmet Paşa’nın İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır.1881 yılındaki yangından sonrasında terk edilen her iki yapı hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile Anadolu’dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun seneler devam eden yenileme emekleri sonucunda müzeye dönüştürülmüştür.

Anadolu Medeniyetler Müzesi-Ankara Canlı Gez

Gazi Müzesi-Samsun

Mustafa Kemal Paşa’nın Mıntıka Palas Oteli’ne yerleşmesiyle ilgili olarak meydana getirilen hazırlıkları o dönemde Canik Livası Muhasebe-i Hususiye Müdürü olan Osman (Atlı) Bey şu şekilde konu alıyor:

“Ben o vakit Samsun Muhasebe-i Hususiye Müdürü idim. Bir akşam Mutasarrıf Ethem Bey beni evine çağırttı.

“İstanbul’dan bir Paşa başkanlığında bir teftiş kurulu hareket etmiş. On sekizinde burada olacaklarmış. Birkaç gün kalacağı için kendisine ve maiyetine bir yer hazırlayalım. Bunu İstanbul’dan Dâhiliye Nezareti bizlere bildirdi. Vakit da malum… Kimseden fedakârlık istemeyeceğimize gore meseleyi aramızda halletmeliyiz. Umudum sizde. Yarın sabahtan itibaren bu işle meşgul olunuz” dedi.

Gece bir fazlaca düşündüm. Derhal aklıma evimin yanında bulunan boş durumdaki Mıntıka Palas Oteli geldi. Ertesi sabah binanın sahibiyle anlaşıp oteli açtırdım. Askeri hastaneden karyola, evden ve komşulardan yatak ve yorgan getirttim. Daireden masa, iskemle, yazı ekibi benzer biçimde eşyayı da getirterek odaları, salonu, mutfağı donattık.”

12 Haziran 1926 tarihinde bu bina Samsun halkı adına Mustafa Kemal Paşa’ya armağan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonrasında ilkin kız kardeşi Makbule Atadan’a geçmiş 1939 senesinde ise 19 Mayıs Halk Müzesi yapılmak suretiyle Samsun Belediyesi’nin sorumluluğuna teslim edilmiştir. Üst katı müzeye dönüştürülen binanın alt katı 1985-1995 yılları aralığında Oda Tiyatrosu olarak hizmet vermiştir. 1997 yılına kadar Samsun Belediyesi sorumluluğunda kalan bina bu tarihten sonrasında Kültür ve Gezim Bakanlığı’na devredilerek lüzumlu düzenlemeler ve onarımlar yapıldıktan sonrasında 8 Kasım 1998 tarihinden itibaren Samsun Gazi Müzesi olarak hizmet vermeye adım atmıştır.

Gazi Müzesi-Samsun Canlı Gez

Göbeklitepe Örenyeri-Şanlıurfa

Göbeklitepede 1995 senesinde baslayan arkeolojik kazılar Neolitik dönemde  yaşandıgı  malum ve insalık tarihinin dönüm noktaları olan bazı degişim ve dönüşümlerin ele alınmasının  Gerçekleştirmiştir.Yerleşik yaşamın yaygınlaştıgı ve tarim ve hayvancılıgın basladıgı Neolitik dönem göbekli tepenin keşfinden ilkin İnsanların Bilhassa  İnsanların bilhassa geçimleri,beslenme biçimleri ve alet teknolojilerindeki değişimlerle tanımlanmaktaydı. Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan anıtsal yapılar ve gelişkin sembolizm, Neolitik dönemde bir tek beslenme ve teknoloji bakımından değil, hem de ‘tinsel’ bakımdan da mühim gelişmeler bulunduğunu ortaya koymuştur.

Göbeklitepe Örenyeri-Şanlıurfa Canli Gez

Etnoğrafya Müzesi-Ankara

Ankara Etnografya Müzesi, Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının arkasından Anıtkabir hemen hemen inşaat halinde iken 1930-1953 yıllarında Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün istirahatgahı olan, Anıtkabir inşaatının tamamlanmasının arkasından ise Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirtilen zamanı kalıntıların ve parçaların sergilendiği ve halkın hizmetine sunulmuş olduğu ilk devlet müzesidir Ankara Etnografya Müzesi.

Ankara Etnografya Müzesi Canli Gez

Antalya Müzesi-Antalya

Antalya Müzesi, 1922 senesinde öğretmen Süleyman Fikri Erten tarafınca Birinci Dünya Savaşı’ndan sonrasında bölgeye gelen işgal güçlerinin yağmasından kurtarılan eserlerin korunması amacıyla kurulmuştur. … Bölgede oldukça sayıda kurtarma kazısı ve örenyeri çevre düzenleme emekleri Antalya Müzesi’nce yürütülmektedir.

Antalya Müzesi-Antalya Canlı Gez

Boğazköy Müzesi-Çorum

Çorumda Bulunan Boğazköy Müzesi Çorum’un 82 km. güneybatısındaki Boğazkale ilçe merkezinde hizmet veren; ağırlıklı olarak Hitit dönemine ilişkin eserlerin sergilendiği müze.

Boğazköy Müzesi-Çorum Canlı Gez

Arkeoloji Müzesi-Gaziantep

Gaziantep’te Arkeloji  ilk müze 1944 yıllarında Halkevi’nde hizmete girmiş, İlerleyen zamanlarda İse Mehmet Paşa Camii’ne, 1969 senesinde ise inşaatı biten Arkeoloji Müzesi’ne taşınmıştır.

Bazen değişen teşhir vitrinleriyle ortalama 42 yıl süresince Gaziantep ve çevresinin taşınabilir kültür varlıkları ziyaretçilere Açılmıştır. Gaziantep Arkeoloji Müzesi 3500 m2’lik Kullanım alanına haizdir. Gaziantep İli ve çevresinin kronolojisiyle ilgisi 1752 tane yaratı Bulunmaktadir.

Arkeoloji Müzesi-Gaziantep Canlı Gez

Zeugma Müzesi-Gaziantep

Belkıs/Zeugma’yı Anadolu’daki pek oldukça antik şehir içinde ön plana çıkaran bir oldukça özellik bulunuyor. Bu özelliklerden birisi kendine özgü özellikler taşıyan heykeltraşlık ekolüdür.Belkıs/Zeugma’da ele geçirilen heykeller, kabartmalar ve gömüt stellerinde kendini gösteren bu ekole ilişkin pek oldukça örneği Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli müzelerinde görmek mümkün.

Zeugma Müzesi-Gaziantep Canlı Gez

Çorum Müzesi-Çorum

Çorum müzesi Etnografya salonu, Türk sanatının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir bölümdür. Bu salonda Çorum’a özgü bakırcılık, leblebicilik ve kahvehane kültürünü yansıtan üç ayrı dükkân modern müzecilik anlayışına uygun olarak canlandırılmıştır. Binanın Tarihçesi H. 1326 (M.1908) senesinde inşaatına başlanan, H.1332 (M.1914) senesinde tamamlanan bina Hastahane olarak yapılmıştır. Yapıda bulunan kitabede: “1332 Kanunu Evvel 1335 Sefer 21 Emraz-ı Umumiye Hasta hanesi Çorum Sancağının hakimiyetinden ahalisinin ve Evkaf-ı Hümayun nezareti celilesinin izmar ve muavenetiyle inşa olunmuştur” yazılıdır. Yapı hemen sonra Ziraat Mektebi, Sanat Okulu, Tecim Lisesi, Makine Meslek Yüksek Okulu ve Mustafa Kemal Atatürk Lisesi olarak kullanılmış, 1986 senesinde ise Ulusal Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir.

Çorum Müzesi-Çorum Canlı Gez

Şanlıurfa Müzesi-Şanlıurfa

Şanlıurfa, “Mozaikler Şehri”dir. İl genelinde, bir müzeye sığmayacak kadar, mozaik potansiyeli vardır. Şanlıurfa ilinde şimdiye kadar 100 den fazla mozaik ortaya çıkarılmıştır. ŞanlıUrfa’ya ilişkin mozaiklerin bir kısmı yitik, bir kısmı meraklı kişilerin koleksiyonunda, kayda geçenler ise Şanlıurfa ve İstanbul Ayasofya Müzelerinde sergilenmektedir.

Şanlıurfa Müzesi-Şanlıurfa Canlı Gez

Adana Müzesi-Adana

Adana Müzesinde Tarsus Gözlükule, Mersin Yumuktepe, Misis, Karatepe, Soğuksutepe, vb. höyük ve iskân yerlerinde meydana getirilen arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile Adana ve çevresinden derlenen eserler bulunmaktadır. Prehistorik dönem eserleri, Hitit, Asur, Fenike, Frig, Arkaik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ilişkin heykel, yazıt, lahit, stel, mimari parçalar benzer biçimde taş eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlek, çeşitli kaplar, silindir ve damga mühürler, sikkeler ve öteki arkeolojik buluntular yer verilmiştir.

Adana Müzesi-Adana Canlı Gez

Arkeoloji Müzesi-Hatay

1932-1939 yıllarında Princeton Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmalarla müzenin esas zenginliğini oluşturan mozaikler ortaya çıkartılmıştır. Bu zenginlikler, merkezi Antakya’da olmak suretiyle Harbiye, Narlıca, Güzelburç, Samandağ ve çevresinde meydana getirilen kazılar sonucu çıkartılan ve koleksiyonu tamamlayan mozaiklerdir.

Arkeoloji Müzesi-Hatay Canlı Gez

Puan Ver

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir