Sendikal Tazminat Nasıl Alınır. Sendika, işçi ve işverenin; iş, kazanç, kültürel mevzularda her iki tarafında çıkarlarını korumak amacıyla kurulan  ekonomik ve demokratik kuruluşlardır. İşçinin kendi haklarını savunabilmesi için bir sendikaya üye olması yararına olacaktır. Sendikaya üye olmak yasal bir haktır.

 Türkiye’deki en fazlaca üyesi olan işçi sendikaları Hak-İş, Türk-İş ve Disk’tir. Genel olarak bakıldığında hususi sektörde çalışan insanoğlu daha çok sendikalara üye olmaktadır.  Sendikaların etken olarak faaliyette bulunmaması ve tamamen amacına uygun davranmaması benzer biçimde nedenlerden dolayı sendikalaşma devletimizde azdır. Sadece sendikalaşma işçinin haklarının korunması için mühim bir kuruluştur. Bu yüzden işçilerin sendikalaşmaları gereklidir. Bundan dolayı sendikaların görevlerini tam anlamıyla gerçekleştirmesi ve işçilerin haklarını en iyi şekilde korumak için çaba sarfeden kuruluşlar haline dönmesi gerekmektedir.

 Sendikaya üye olan işçi kimseden izin almadan ve hesap vermeksizin sendikaya üye olabilir. Bu hak sendikanın sendikal tazminatıyla güvence altına alınmıştır. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Sendika hakkı; 17. maddesine gore 15 yaşını tamamlamış her işçi çalmış olduğu iş kolundaki kurulu bulunan sendikaya kimseden izin almaksızın işçinin kendi hür iradesiyle üye olabilir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesine gore işçilerin sendikaya üye olması haliyle ilgili işverenin bu durumla ilgili herhangi bir mesele çıkarmaması bu yasayla güvence altına alınmıştır.

Sendika hakkı; devletimizin de kabul etmiş olduğu Internasyonal Emek verme Örgütü (ILO) sözleşmesiyle güvence altına alınmıştır.

Siyasal ve toplumsal ekonomik koşullara gore sendikalar 5 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

– İşçi Sendikaları: Bir iş kolundaki minimum 7 üyenin o iş alanıyla ilgili kurduğu sendikalardır.

– İşveren Sendikası: Bir iş kolundaki minimum 7 işverenin mesleki menfaatlerin korunması için kurulmuş sendikalardır.

– Kamu Görevlileri Sendikaları: Kamu görevlilerince kurulan sendikalardır.

– Konfederasyon: İşçi ve işverenin beraber kurabildiği üst düzey sendikalardır. 

Sendikaya Nasıl Üye Olabilirim?

 15 yaşını dolduran hepimiz istediği bir sendikaya üye olabilmektedir. Şahıs bir tek 1 sendikaya üye olabilmektedir. Sendikaya üyelik e-devlet üstünden üyelik başvurusu yapılması ve sonrası sendikanın üyeliği direkt  kabul etmesi yada 30 gün süresince başvuruyu reddetmemesi sonucu işçi sendikaya üye olmuş olur.

Sendikal Tazminat Nedir?

 Sendikal tazminat, işçinin üye olduğu sendika birimi sebebiyle maruz kalmış olduğu ayrımcılık sebebiyle işçiye sunulan bir zarar ödencesidir. Sendikaya üye olan işçi sendika faaliyetlerine destek sağlayabilir ve iş yerindeki öteki işçileri sendikaya üye olmak için teşvikte bulunabilir. Sadece işçi sendika için etkinlik gösterirken yada öteki işçileri teşvik ederken kendi yükümlü olduğu işi bırakmamalı ve yaptığın işin sorumluluğunu tam olarak yerine getirmelidir. 

 Sendikaya üye olan işçi iş yerindeki sorumluluğunu yerine getirmesine karşın bir tek sendikaya üye olduğu, sendika için etkinlik gösterdiği yada iş yerindeki öteki çalışan işçileri sendikaya üye olmasında teşvik etmesi sebebiyle işçiye ayrımcalık, baskı mobbing uygulanması sebebiyle işçi sendikal tazminat başvurusunda bulunabilir. İşçi sendikal tazminata feshinin bildirilmesinden sonrasında en geç 30 gün içinde tazminat için müracaat yapmalıdır. Sendikal tazminat tutarı işçinin 1 senelik maaşından daha azca olması imkansız.

Sendikal Tazminat Nasıl Alınır?

Sendikaların  Özellikleri

– Sendika,yasalara, Toplu İş Sözleşmesi benzer biçimde yasal dayanaklarla işçilerin ve işverenlerin haklarını ve özgürlüklerini sakınan kurumlardır.

– Resmi ve sivil kurumlar karşısında işçilerin birliğinin sağlanması, emeklerini korumak için çaba sarfeden kurumlardır.

– Demokratik bir harekettir. 

– Kitsel bir örgütlenmedir. Bu örgütlenmede cinsiyet, yaş, ırk, ve etnik köken ayrımı, siyasal görüş farklılıkları gözetmeksizin oluşan bir topluluktur.

– Ulusal ve internasyonal kuruluşlara, siyasal iktidara, devlete karşı bağımsız bir örgütlenmedir.

İşçiler Niçin Sendikalı Olmalıdır?

İşçinin;

– daha iyi maaş ve toplumsal imkanlara haiz olması için,

– yasal haklarını ve özgürlüğünün sağlanması için,

– fazla mesai, dinlence, izin benzer biçimde hakların korunabilmesi için,

– meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için,

– iş yeri emek verme olanaklarının iyileşmesi için,

– işçi ve işveren arasındaki haksız anlaşmazlıkların giderilmesi için,

– iş kazaları sonucu tazminat benzer biçimde hakların savunulabilmesi için,

– iş yerinde uygulanan haksızlık, ayrımcalık, baskı ve mobbing benzer biçimde olumsuzlukları önlemek için

benzer biçimde imkanlardan dolayı işçi sendikaya üye olmalıdır ve işçilerin sendikalara üye olması için teşvik edilmelidir. Sendikal Tazminat Nasıl Alınır ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir