Türk tarihine baktığımızda, Anadolu’ya göç eden Türkler Orta Asya’dan gelmişlerdir. Ancak Anadolu’ya göç etmiş olan Türklerin gözlerinin neden çekik olmadığı, büyük bir merak konusu. orta Asya’da yaşayan kişilerin gözlerinin çekik olmasını göz önünde bulundurduğumuzda, Anadolu’da yaşayan Türklerin Orta Asya’da bulunan insanların fiziksel özelliklerini taşımadığını farkediyoruz. Bu yazımızda sizlere, Anadolu’ya Orta Asya’dan göç etmiş Türklerin neden çekik gözlü olmadığını anlattık.

Neden Türklerin gözleri çekik değil?

Orta Asya’dan göç eden biz, yaklaşık 100 yıldır burada yaşamaktayız. Uzun yıllar boyunca da burada yaşadığımız için bazı fiziksel özelliklerimiz değişmektedir. 1000 yıl gibi oldukça uzun bir sürede de insanların bazı fiziksel özellikleri, yaşanılan coğrafyaya göre adaptasyon sürecine giriyor. 1000 yıl boyunca Anadolu’da yaşadığımızı da düşündüğümüzde, illa ki bazı fiziksel özelliklerimizin değiştiğini görmekteyiz.

Bunlar ile beraber Anadolu’da yaşayan Türklerin çekik gözlü olmamasının bir diğer nedeni, Oğuz Türk’leri olmasıdır. Türk adı bir ırk değildir. Türk adı çok büyük bir ailenin adıdır. Türk adı altında Oğuz ve Kıpçak adında iki ana grup bulunmaktadır. Kıpçak Türkleri, Orta Asya insanının özelliklerini daha çok taşımaktadır. Ancak Anadolu’ya göç etmiş olan Oğuz Türkleri, Orta Asya insanının fiziksel özelliklerini Kıpçak Türkleri kadar taşımamaktadır. Bu iki ana grubu Doğu ve Batı Türkleri olarak ayırabiliriz. Oğuz Türkleri ise Batı Türkleri dediğimiz kısımdadır.

Türklerin Orta Asya’dan göçü harita

Anadolu Türkleri Oğuz Türküdür. Orta Asya’nın Maveraünnehir bölgesinden çıkmadır. Kıpçak Türkleri ise; Kazak, Özbek, Kırgız dediğimiz doğu Türkleri sınıfına girmektedir. Doğu ve Batı Türkleri, aynı dili ve kültürü paylaşsa bile genetik olarak çok farklı özellikleri barındırmaktadır. Bugün Anadolu Türklerinin soydaşları esasen Orta Asya’da ki kazaklar Kırgızlar değil, Türkmenistan’da yaşayan Türkler, Azerbaycan ve İran’ın kuzey bölgesinde yaşayan Türklerdir.. Örnek vermek gerekirse buralarda yaşayan Türklere direkt olarak kardeşlerimiz diyebiliriz. Ancak Kazaklar, Kırgızlar ise daha çok kuzenimiz gibidir.

Oğuzların Selçuklu önderliğindeki (Kınık boyu) Batı bölgelerine yaptıkları göçü ve ardından da gelen Moğol istilası ile bugün maverannünehir bölgesinde doğru düzgün Oğuz Türk’ü kalmamıştır. Bütün bunlar ile beraber de Orta Asya’da kalan Oğuz Türkleri ağırlıklı olarak Türkmenistan’da yaşamaktadır. Bugün verdiğiniz modern gen haritalarındaki yüzde 10 oranındaki Orta Asya bağı, aslında Anadolu’daki Türklerin ne kadarının Kıpçak Türkü olduğunu göstermektedir. Kazakistan’da ya da Kırgızistan’da 14. yüzyılın 2. çeyreğinden itibaren, Oğuz Türk’ü popülasyonu kalmadığından referans olacak bir gen bulunamamaktadır.

İzleyin: Türklerin gözleri neden çekik değil?

https://www.youtube.com/watch?v=yvtu6oj5gF0Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Türklerin gözleri neden çekik değil? (https://www.youtube.com/watch?v=yvtu6oj5gF0)

 

Kıpçak Türkleri Moğollar ve Çinliler ile kaynaşmıştır

Oğuz Türkü ile Kıpçak Türk’ü aynı dile ve kültüre sahip, ancak aynı genetiğe sahip değil. Kıpçaklar (Bozkır Türkleri) Oğuzlara göre daha çekik gözlüdür ve safkan değillerdir. Çünkü onlar da yazılı tarihten bugüne dek Moğollar ve Çin ile kaynaşma içerisindeler. Zaten Oğuzların tarih sahnesine çıktığı maverannünehir bölgesi, Asya steplerine benzemediğinden Oğuzların çok fazla çekik gözlü olması beklenmemektedir. Ancak yine de günümüzdeki Anadolu Türklerine göre biraz daha çekik gözlüdür. İşte bu durumun sebebi, 1000 yıllık genetik etkileşimdir. Bu durum ana sebep değil, ikincil sebeptir. Ancak güzel bir durumdur. Çünkü bu tür etkileşimler, kültürü zenginleştirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir