Üç aylar içinde Regaip
Kandili, Berat Kandili’nin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Recep ayı
içinde algı edilen ilk Kandil Regaip Kandili olacak.

2023 yılı Regaip Kandili Berat Kandili ve Miraç Kandili ne zaman?

Üç Aylar Nedir?

Üç ayların faziletine hakkında Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde kutsal sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir ehemmiyet verilmesine, yakarma, yakarış, zikir ve hayırlı işlerle daha çok meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Resûl-i Ekrem’in receb ayı girdiğinde, “Allahım, receb ve şâbanı bizlere kutsal kıl ve bizi ramazana ulaştır!” şeklinde yakarış etmiş olduğu yolundaki rivayet (Taberânî). Hadis âlimleri receb ve şâban aylarının fazileti hakkında kaynaklarda mevcut rivayetlerin çoğunun uydurma, mühim bir kısmının zayıf bulunduğunu ifade etmektedir.

2023 yılı Regaip Kandili Berat Kandili ve Miraç Kandili ne zaman?

Üç aylar, 2023 senesinde Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak Pazartesi günü başlamış olacak. Üç ayların başlangıcından sonrasında ilk kandil, Receb ayının ilk tinsel günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü algı edilecek.

2023 Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe tarihinde başlamış olacak. 20 Nisan Perşembe tarihinde de sona erecek.

ÜÇ
AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Üç Aylar

Diyanet kaynaklarına nazaran, halk içinde üç aylar diye malum Recep, Şaban ve Ramazan ayları kutsal aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Tanrı’ım! Recep ve Şaban’ı bizlere kutsal kıl ve bizi Ramazan‘a ulaştır.” diye yakarış etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) öteki aylara oranla daha çok nafile oruç tuttuğu, sadece Ramazan’ın haricinde hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almıştır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Şahıs, sağlığı uygun olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

BİBLİYOGRAFYA

Müsned, I, 259.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir