Türkçe’de birçok yazımı karıştırılan sözcükler vardır. Bunlardan bazıları “de, da” ekinin bitişik mi ayrı mı, bazıları iki sessiz harfin arasında ı sesli harfinin var olup olmaması gibi durumlarda yazım yanlışı yapılır.

Bitişik Yazılması Gereken Sözcükler

Birleşik kelimeler bazı durumlarda bitişik yazılmak zorundadır.

Bitki Adları: Aslanağzı, keçiboynuzu, kuşburnu, camgüzeli, civanperçemi, ayşekadın, akşamsefası, civanperçemi gibi bitki adları her zaman bitişik yazılır.

Ses Düşmesi Olan Kelimeler: Nasıl (ne ve asıl), niçin (ne ve için), pazartesi (pazar ve ertesi), birbiri (biri biri) gibi kelimeler ses düşmesine uğrar. Bu kelimeler, bu tür durumlarda her zaman bitişik yazılır.

Hayvan Adları: Danaburnu (böcek), kababurun (balık), karafatma (böcek), karadul (örümcek), akbaş (kuş), sarıkuyruk (balık).

Hastalık Adları: Delibaş, itdirseği, karabacak kelimeleri bitişik yazılır.

Eşya Adları: Kedigözü, domuztırnağı, sıçankuyruğu, gagaburun gibi eşya isimleri bitişik yazılır.

Hane ve Name Kelimeleriyle Oluşturulan Sözcükler: Dershane, çayhane, seyahatname, beyanname, siyasetname gibi sözcükler bitişik yazılır.

Bu gibi durumlarda bütün kelimeler bitişik yazılmalıdır. Aksi halde yazım yanlışı yapılır.

“De da” Yazımı

Her durumda ayrı ya da her durumda bitişik yazılmaz.

Bağlaç Olan “de da”

Bağlaç halinde olan de da her zaman ayrı yazılır. (Sen de bizimle gelsene. Öyle ya da böyle bu iş olacak. Erken gelmişsin, daha sonra da gelebilirdin. Ayşe de yarın okula gidecekmiş.)

Bu örneklerin hepsinde de, da bağlaç halinde olduğundan dolayı ayrı yazılmak zorundadır.

Bulunma Hal Eki Olan “de da”

Bulunma hal eki durumunda olan de da her zaman bitişik yazılır. (Yolda giderken ayağı takılıp düştü. Bu durumda yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu gidişle bilgisayar başında oturmaktan kambur kalacak.)

Örneklerde görüldüğü üzere de, da kullanımı bulunma hal eki durumunda olduğu için bitişik yazılmıştır.

-ki’nin Yazımı

Cümlelerde sıklıkla kullanılan -ki eki de sürekli karıştırılan ekler arasındadır. Bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda bitişik yazılır. (Lütfen evdeki kalemlerimi hızlıca getirir misin? Ne istersen yapacağım, yeter ki telefonumu geri ver. Sıradaki dersimiz Türkçe dersiydi. Bendeki eşyalarını yarın almaya gelecekmiş.)

Cümledeki vurguya göre -ki ekinin ayrı yazılıp yazılmayacağı anlaşılmaktadır.

“Şey” Yazımı

Şey kelimesi de sıklıkla yanlış yazılan sözcükler arasındadır.

Her şey bitti sonunda.

Kulağına eğilip bir şeyler söyledi.

Hiçbir şey düşündüğün gibi değil, her şeyi yanlış anladın.

Marketten birçok şey almış.

Sen sakın bu tür şeyleri kafana takma.

Her zaman şey ayrı yazılır. Bitişik yazıldığı durum yoktur.

Sayılar
Sayıların Yazımı

Sayılar her zaman bitişik yazılır. Örneğin on altı, yüz seksen bir, yirmi üç, doksan sekiz gibi.

Not: Sadece senetlerde bitişik yazılır.

Yazımı Sıkça Karıştırılan Sözcükler

Türkçede yazı yazarken bazı kelimeler sıkça karıştırılabiliyor. En çok karıştırılan kelimeler aşağıdaki gibidir. İlk yazılan sözcük yanlış, ikinci yazılan sözcük ise doğru yazılmıştır.

Yalnış – yanlış

Haftasonu – hafta sonu

Mahsül – mahsul

Herkez – herkes

Kamu oyu – kamuoyu

Örtpas – örtbas

Arkaplan – arka plan

Gökbilim – gök bilim

Süre gelen – süregelen

Köpekbalığı – köpek balığı

Altyazı – alt yazı

Rasgele – rastgele

İtibariyle – itibarıyla

Yer yüzü – yeryüzü

Kanpanya – kampanya

Küpür – kupür

Deyinmek – değinmek

Demekki – demek ki

Farketmek – fark etmek

Zaafiyet – zafiyet

Propoganda – propaganda

Usül – usul

Kareografi – koreografi

Ablem – amblem

Adele – adale

Afilli – afili

Ahpap – ahbap

Ahçı – aşçı

Acenta – acente

Acaip – acayip

Aforoz – aforoz

Askari – asgari

Traş – tıraş

Tiren – tren

Yövmiye – yevmiye

Zınba – zımba

Penbe – pembe

Zerafet – zarafet

Vejeteryan – vejetaryen

Ünvan – unvan

Ultrasyon – ultrason

Eşortman – eşofman

Üvertür – uvertür

Ukte – ukde

Türbişon – tirbuşon

Türbin – tribün

Tiyo – tüyo

Kefşetmek – keşfetmek

Komidin – komodin

Şarz – şarj

Azerbeycan – Azerbaycan

Fermar – fermuar

Fantazi – fantezi

Eşgal – eşkal

Fasülye – fasulye

Fites – vites

Gardolap, gardrop – gardırop

Gazte – gazete

Kıravat – kravat

Hakkaten – hakikaten

Filim – film

Heycan – heyecan

Sipor – spor

Hıristiyan – Hristiyan

Karnıbahar – karnabahar

Kapora – kaparo

Kirbit – kibrit

Kiprik – kirpik

Kipri – kirpi

Kitlemek – kilitlemek

Pardesü – pardösü

Parağraf – paragraf

Pisiklet – bisiklet

Provakatör – provokatör

Teşfik – teşvik

Tesbit – tespit

Tenefüs – teneffüs

Müracat – müracaat

Süeter – süveter

Sıtadyum – stadyum

Bakım evi – bakımevi

Huzur evi – huzurevi

Öğretmen evi – öğretmenevi

İç işleri – içişleri

Yüksek öğretim – yükseköğretim

Dış işleri – dışişleri

Bir kaç – birkaç

Birhaber – bihaber

Miğde – mide

Barsak – bağırsak

Ateşe – ataşe

Ataç – ataş

Asvalt – asfalt

Canbaz – cambaz

Ceryan – cereyan

Ciyer – ciğer

Pisküvi, pisküvit, bisküvit, püsküvit – bisküvi

Puaça, poaça – poğaça

Döğmek – dövmek

Döğme – dövme

Direk – direkt

Dinazor – dinozor

Klavuz – kılavuz

Kulup, klüp – kulüp

Taktim – takdim

Teferuat – teferruat

Tesbih – tespih

Tiskinmek – tiksinmek

Vehamet – vahamet

Volleybol, valeybol, veleybol – voleybol

Tasviye – tasfiye

Tastik – tasdik

Tanpon – tampon

Utopya – ütopya

Tafsiye – tavsiye

Şemşiye – şemsiye

Tenbih – tembih

Terafih, teravi – teravih

Şevkat – şefkat

Tefik – Tevfik

Tolorans – tolerans

Şifai – şifahi

Tetanoz – tetanos

Şohben – şofben

Tasfir – tasvir

Şöför – şoför

Vucut, vücüt, vucüt – vücut

Tahtaravalli – tahterevalli

Tahüt – taahhüt

Sarmısak – sarımsak

Şayibe – şaibe

Satlık – satılık

Şartel – şalter

Sellektör, selöktör – selektör

Şanzuman – şanzıman

Seramoni – seremoni

Sütüdyo – stüdyo

Serbes – serbest

Süprüz, süpriz – sürpriz

Seyehat – seyahat

Soy kırımı – soykırım

Sezeryan – sezaryen

Silahşör – silahşör

Sohpet – sohbet

Sağnak – sağanak

Sandöviç, sandoviç, sandüviç, sandiviç – sandviç

Safa – sefa

Radyosyon – radyasyon

Roportaj, röpörtaj – röportaj

Riks – risk

Rakkam – rakam

Raslantı – rastlantı

Rezarvasyon – rezervasyon

Revanş – rövanş

Restorant – restoran

Boğa yılanı – boa yılanı

Acitasyon – ajitasyon

Civa – cıva

Çukolata, çikulata, çukulata – çikolata

Müsayit – müsait

Minübüs – minibüs

Panaroma – panorama

Pırogram – program

Pantulon – pantolon

Parende – perende

Parlementer – parlamenter

Öğe – öge

Şok olmak – şoke olmak

Orjinal – orijinal

Okşijen, oksişen – oksijen

Nötür – nötr

Psikiyatır – psikiyatri

Herşey – her şey

Hiç bir şey, hiçbirşey, hiç birşey – hiçbir şey

Palyanço – palyaço

Nisbet – nispet

Mütahit – müteahhit

Nergiz – nergis

Nalet – lanet

Arefe – arife

Anfi – amfi

Artis, artiz – artist

Arebesk, arabeks – arabesk

Allerji – alerji

Ceton – jeton

Bilimum – bilumum

cimnastik – jimnastik

celatin – jelatin

anotomi – anatomi

aliminyum – alüminyum

alarım – alarm

birfiil – bilfiil

bilader – birader

dersane – dershane

hastahane – hastane

döküman – doküman

assubay – astsubay

aptest, abdes – abdest

antreman – antrenman

hopörlör, höparlör – hoparlör

espiri – espri

santranç – satranç

gangaster – gangster

flörasan, florasan – floresan

fesetmek – feshetmek

erezyon – erozyon

ekzantrik, ekzantirik, egzantirik – eksantrik

eksos – egzoz

entellektüel – entelektüel

muşanba – muşamba

çünki – çünkü

muzur- muzır

mürüvet – mürüvvet

mütaakip – müteakip

müsvette – müsvedde

müracat – müracaat

motorsiklet – motosiklet

muacir – muhacir

muhattap – muhatap

mütevazi – mütevazı

muaffak – muvaffak

mundar – murdar

meyva – meyve

menejer – menajer

melhem – merhem

melemen – menemen

megoloman – megaloman

maydonoz – maydanoz

domatez – domates

mahfolmak – mahvolmak

mefta – mevta

mahsuz – mahsus

maydonoz – maydanoz

makina – makine

maktül – maktul

matamatik – matematik

layık, layik – laik

lağoba, lavona, lağuba – lavabo

laylon – naylon

lavaboratuar, laboratuar – laboratuvar

mahçup – mahcup

ızdırap – ıstırap

izalasyon – izolasyon

halisinasyon – halüsinasyon

İstambul, Istanbul – İstanbul

Kaysı – Kayısı

Katalok – katalog

Kurdale, kurdela – kurdele

Küvez – kuvöz

Kollektif – kolektif

Kolanya – kolonya

Küsür – küsur

Harfiyat – hafriyat

Bu kelimeler yazılırken en çok hata yapan kelimelerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir