Avukatlar; hukuk fakülteleri içinde verilen dört senelik lisans eğitimlerini tamamladıktan sonrasında mezun olan ve bu süreçten sonrasında da tam on iki aya denk gelecek gün sayısını doldurarak vazife hayatına başlamış olan çalışanlardır.

Avukatların mesleki hayatları içinde ustalaşmak ve yoğunlaşmak istedikleri alanlar olabileceği benzer biçimde özgür şekilde oldukça sayıda alanda emek verme yapmaları da mümkündür. Seçilen alanın gerektirdiği beceriler, vazife içinde sergilenecek olan emekler ve davalardaki başarı oranlarıysa avukatların maaşlarını direkt etkileyecektir.

Benzer olarak devlet tarafınca verilen görevlendirmelerde, kazanılan davalarda ve hususi olarak müvekkillerle antak kalma yapılması halinde de maaş şartları değişmiş olur. Bu bakımdan; avukat maaşlarının hangi unsurlara nazaran değişmiş olduğu, averaj maaşlarının ne kadar olduğu, aylık olarak tertipli maaş alımlarında ücret miktarının ne olduğu ve buna benzer mevzular da irdelenmelidir.

Yeni İşe Başlayan Avukatların Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Vazife hayatına yeni başlamış olan ve baroya kayıtlı avukat statüsü kazanmış kişi tarafındaki mecburi yetişim süresini tamamlamış olan avukatların maaşlarını etkileyen bazı faktörler söz mevzusudur.

Bu faktörler şöyledir:

 • Çalışılan büronun yeni işe başlayan avukata mı ilişik olduğu yoksa başka bir avukatın yanında mı çalışmış olduğu
 • Alınan davaların gelir açısından yüzde kaçlık bir oran istenmesini gerektirdiği
 • Dava muhteviyatında oldukça büyük miktarlarda mı yoksa daha cüzi miktarlarda mı paranın söz mevzusu olduğu
 • Davanın kazanılması yada başarısız olunarak temyiz sürecine gidilmesinin gerekip gerekmediği
 • Sık olarak mı yoksa daha azca sayıda mı davalara bakılmış olduğu

Şeklinde etkenler, aylık olarak maaşın ne şekilde seyredeceğini değiştirecektir.

Yeni İşe Başlayan Avukatların Maaşı Averaj Nedir?

Avukatlar bir çok vakit özgür çalışmalarıyla öne çıkan meslekler içinde yer edinirler. Bundan dolayı de her avukat için aynı oranlarda maaşların kazanıldığını düşünmek büyük bir yanılgı olacaktır.

Bilhassa meslek içinde ustalaşma gerekmeden organik bir becerisi olan, eğitimleriyle kendisine mesleki bilgilerini katlayarak ilerleyen ve oldukça sayıda davayı edinerek başarıyla üstesinden gelen çalışanlarla diğerlerinin maaşları bir olmayacaktır. Sadece özgür avukatların averaj olarak aylık 8 bin lira ile 100 bin liraya varan aralıklarda emek verme yapabildiği bilinmelidir.

Kamu içinde çalışmak için yeterlilik sınavına giren ve kamu avukatı olarak emek verme gösteren çalışanlarınsa aylık 15 bin lira ile 25 bin lira içinde net gelirlere ulaşmış olduğu bilinmelidir.

Yeni İşe Başlayan Avukatlar Maaşlarını Nereden Alır?

İş hayatına yeni başlamış olan avukatlar, maaşlarını bir çok vakit üç ayrı alandan alarak toplam bir gelire ulaşacaklardır. İlk olarak kamu avukatı olarak meydana getirilen atamaların haricinde; müvekkilin gelmiş olarak avukatla antak kalma yapması, dava kapsamı ve gösterilmesi ihtiyaç duyulan emek baz alınarak dava gelirinin toplam yüzde yirmi beşi kadarı müvekkilden talep edilebilir.

Müvekkilden alınacak ücret, direkt avukatlık sıfatı ve çalışmalarla ilgili olduğundan bu durumda davanın karşı tarafını bağlayan bir hal söz mevzusu değildir. Sadece davanın kazanılması halinde mahkeme tarafınca karşı taraf suçlu bulunmuş olacağı için ihtiyaç duyulan avukatlık masraflarının tamamı da karşı tarafa borç olarak iletilir.

Bu durumda yeni işe başlamış olsun yada uzun senelerdir çalışan olsun fark olmaksızın avukatların ikinci gelirleri oluşur. Son olarak da davanın mahkemelerde görülmesi ve devletin rahatlık ile güvenliği adına çalışmış olduğu için de devlet tarafınca avukatlara bir miktar ödeme yapılır. Her üç gelirin toplanması da maaşları oluşturur.

Yeni İşe Başlayan Avukatlar Ne Sıklıkta Maaş Alıyor?

Halihazırda avukat olarak çalışan bir kimsenin bürosunda emek verme icra eden avukatlar genel olarak aylık ödemeler halinde maaş alacaklardır. Benzer devlet kadrolarındaki kamu avukatlarına da düzgüsel çalışmalarını sürdüren memurlar benzer biçimde aylık şekilde, her ayın on beşinde ödemeler yapılır.

Sadece özgür olan ve kendi bürosu olan yeni mezun avukatlarda durum değişecektir. Ödemelerin aylık olarak alınması mecburi olmazken, müvekkille meydana getirilen anlaşmaya nazaran bir kısmı davadan ilkin bir kısmı da dava sonrasında alınabilir.

Devletin yatıracak olduğu dava ücretleri genel anlamda üç ile dört ay sonrasında yatırılırken kazanılan davalarda da ücret alımı için averaj iki ay kadar bir sürenin geçirilmesi gerekecektir. Sık dava alımlarında çeşitli dava gelirleri ayın değişik günlerine denk geleceği için tutarı değişecek olan aylık gelirler oluşturulur.

Yeni İşe Başlayan Avukatlar Iyi mi Fazla Maş Alabilirler?

Fazla maaş elde etme amacı güden yeni mezun avukatlar, yetişim yapacakları büroları seçerken nitelikli avukatlardan kazanım sağlayabileceklerine bakmalıdır. Bu sebeple aynı ortam içinde tanık olunacak avukat emekleri neticesinde kendi bürolarını açtıkları vakit seri olarak iş yapabilirler. Ek olarak tanınmış bir avukat olmaya çalışılması da aylık maaş oranlarını artıracaktır.

2022- 2023 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ÖZET

2022- 2023 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 03.09.2022 tarihindeki 311942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını almaları için azami çaba gösterdiğimiz bu süreç sonunda gelinen noktada Tarifemizin yaşadığımız ekonomik sorunların çözümüne katkı olması umudu ile meydana getirilen değişikler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 içinde olmak suretiyle averaj yüzde 110 oranında artış yapılmıştır.
 2. Tarife’nin “Yargı Bölgeleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Meydana getirilen ve Mevzusu Para Olan yada Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlıklı Üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda yeni eklenen 100.000 TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40.000 TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde miktar ve oranlar artırılarak tekrardan düzenlenmiştir. Böylece, dava mevzusu miktara bağlı olarak önceki tarifeye oranla kayda kıymet artık gerçekleştirilmiştir.
 3. Tarife’nin “Yargı Bölgeleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Meydana getirilen ve Mevzusu Para Olan yada Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlıklı Üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda 40.000 TL’lik ilk basamak 100.000 TL’ye yükseltilmiştir. Ek olarak ilk basamak için önceki tarifede yüzde 15 olan oran yüzde 16’ya çıkarılmıştır. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde miktar ve oranlar artırılarak tekrardan düzenlenmiştir. Böylece, dava mevzusu miktara bağlı olarak önceki tarifeye oranla kayda kıymet artık gerçekleştirilmiştir.
 4. Tarife’nin “Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü barış anlaşmasında ücret” başlıklı 16. maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek, dava şartı arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde antak kalma belgesinin imzalanması halinde, avukatın antak kalma belgesinin hazırlanması için sarf etmiş olduğu ilave emek ve mesai göz önünde bulundurularak tarife maddesi uyarınca hesaplanacak tutara dörtte bir oranında artış yapılması sağlanmıştır.
 5. Yargı kararlarına uygun olarak Tarife’nin İkinci Kısım Birinci Kısmı’nde dördüncü bentte yer edinen “Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için” ve İkinci Kısım İkinci Bölüm 16. bent “İdare ve Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için” (a) ve (b), 20. bent “Danıştay’da ilk derecede görülen dava ve işler için” (a) ve (b) ile 23. bendin (b) alt bendinde duruşmalı işler, duruşmasız işler için belirlenen miktarın iki katı olarak düzenlenmiştir.
 6. Yargı kararlarının gereğini yerine getirmek amacıyla Tarife’nin “Tüketici mahkemeleri ve tüketici yargıcı heyetlerinde ücret” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasından sonrasında gelmek suretiyle “Sadece, hükmedilen ücret kabul yada reddedilen miktarı geçemez.” hükmü ile “Sadece, mevcut olması durumunda tüketici yargıcı heyetine sunulmayan bir informasyon yada belgenin tüketici mahkemesine sunulması sebebiyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine vekalet tutarına hükmedilemez.” şeklinde iki fıkra eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir